1 Thessalonikerbr. 5
Svenska (1917)
1Vad åter angår tid och stund härför, så är det icke behövligt att därom skriva till eder, käre bröder. 2Ty I veten själva nogsamt att Herrens dag kommer såsom en tjuv om natten. 3Bäst de säga: »Allt står väl till, och ingen fara är på färde», då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födslovåndan över en havande kvinna, och de skola förvisso icke kunna fly undan. 4Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv; 5I ären ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi höra icke natten eller mörkret till; 6låtom oss alltså icke sova såsom de andra, utan låtom oss vaka och vara nyktra. 7De som sova, de sova om natten, och de som dricka sig druckna, de äro druckna om natten; 8men vi som höra dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar, med frälsningens hopp såsom hjälm. 9Ty Gud har icke bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsning genom vår Herre, Jesus Kristus, 10som har dött för oss, på det att vi må leva tillika med honom, vare sig vi ännu äro vakna eller vi äro avsomnade. 11Trösten därför varandra, och uppbyggen varandra inbördes, såsom I ock redan gören.

12Vi bedja eder, käre bröder, att rätt uppskatta de män som arbeta bland eder, och som äro edra föreståndare i Herren och förmana eder. 13Låten dem vara eder övermåttan kära, för det verks skull som de utföra. Hållen frid inbördes. 14Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man. 15Sen till, att ingen vedergäller någon med ont för ont; faren fastmer alltid efter att göra vad gott är mot varandra och mot var man. 16Varen alltid glada. 17Bedjen oavlåtligen. 18Tacken Gud i alla livets förhållanden. Ty att I så gören är Guds vilja i Kristus Jesus. 19Utsläcken icke Anden, 20förakten icke profetisk tal, 21men pröven allt, behållen vad gott är, 22avhållen eder från allt ont, av vad slag det vara må.

23Men fridens Gud själv helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse. 24Trofast är han som kallar eder; han skall ock utföra sitt verk.

25Käre bröder, bedjen för oss.

26Hälsen alla bröderna med en helig kyss. 27Jag besvär eder vid Herren att låta uppläsa detta brev för alla bröderna.

28Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder.

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Bible Hub
1 Thessalonians 4
Top of Page
Top of Page