1 Thessalonikerbr. 5:13
Parallella Vers
Svenska (1917)
Låten dem vara eder övermåttan kära, för det verks skull som de utföra. Hållen frid inbördes.

Dansk (1917 / 1931)
og agte dem højlig i Kærlighed for deres Gernings Skyld. Holder Fred med hverandre!

Norsk (1930)
og at I holder dem overmåte høit i kjærlighet for deres gjernings skyld. Hold fred med hverandre!

King James Bible
And to esteem them very highly in love for their work's sake. And be at peace among yourselves.

English Revised Version
and to esteem them exceeding highly in love for their work's sake. Be at peace among yourselves.
Treasury i Bibeln Kunskap

esteem.

Matteus 10:40
Den som tager emot eder, han tager emot mig, och den som tager emot mig, han tager emot honom som har sänt mig.

1 Korinthierbrevet 4:1,2
Såsom Kristi tjänare och såsom förvaltare av Guds hemligheter, så må man anse oss.…

1 Korinthierbrevet 9:7-11
Vem tjänar någonsin i krig på egen sold? Vem planterar en vingård och äter icke dess frukt? Eller vem vaktar en hjord och förtär icke mjölk från hjorden?…

Galaterbrevet 4:14
Och fastän mitt kroppsliga tillstånd då väl hade kunnat innebära en frestelse för eder, så sågen I det ändå icke med ringaktning eller leda, utan togen emot mig såsom en Guds ängel, ja, såsom Kristus Jesus själv.

Galaterbrevet 6:6
Den som får undervisning i ordet, han låte den som undervisar honom få del med sig i allt gott.

and be.

1 Mosebok 45:24
Därefter lät han sina bröder fara, och de begåvo sig åstad; och han sade till dem: »Kiven icke på vägen.»

Psaltaren 133:1
En vallfartssång; av David. Se huru gott och ljuvligt det är att bröder bo endräktigt tillsammans.

Markus 9:50
Saltet är en god sak; men om saltet mister sin sälta, varmed skolen I då återställa dess kraft? -- Haven salt i eder och hållen frid inbördes.»

Lukas 7:3-5
Då han nu fick höra om Jesus, sände han till honom några av judarnas äldste och bad honom komma och bota hans tjänare.…

Johannes 13:34,35
Ett nytt bud giver jag eder, att I skolen älska varandra; ja, såsom jag har älskat eder, så skolen ock I älska varandra.…

Johannes 15:17
Ja, det bjuder jag eder, att I skolen älska varandra.

Romabrevet 4:17-19
enligt detta skriftens ord: »Jag har bestämt dig till att bliva en fader till många folk»; han är detta inför den Gud som han trodde, inför honom som gör de döda levande och kallar på de ting som icke äro till, likasom voro de till.…

2 Korinthierbrevet 13:11
För övrigt, mina bröder, varen glada, låten fullkomna eder, låten förmana eder, varen ens till sinnes, hållen frid; då skall kärlekens och fridens Gud vara med eder.

Galaterbrevet 5:22
Andens frukt åter är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet,

Efesierbrevet 4:3
och vinnläggen eder om att bevara Andens enhet genom fridens band:

Kolosserbrevet 3:15
Och låten Kristi frid regera i edra hjärtan; ty till att äga den ären I ock kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och varen tacksamma.

2 Thessalonikerbr. 3:16
Men fridens Herre själv give eder sin frid alltid och på allt sätt. Herren vare med eder alla.

2 Timotheosbrevet 2:22
Fly ungdomens onda begärelser, och far efter rättfärdighet, tro och kärlek, och frid med dem som av rent hjärta åkalla Herren.

Hebreerbrevet 12:14
Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.

Jakobsbrevet 3:18
Och rättfärdighetens frukt kommer av en sådd i frid, dem till del som hålla frid.

Länkar
1 Thessalonikerbr. 5:13 Inter1 Thessalonikerbr. 5:13 Flerspråkig1 Tesalonicenses 5:13 Spanska1 Thessaloniciens 5:13 Franska1 Thessalonicher 5:13 Tyska1 Thessalonikerbr. 5:13 Kinesiska1 Thessalonians 5:13 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Thessalonikerbr. 5
12Vi bedja eder, käre bröder, att rätt uppskatta de män som arbeta bland eder, och som äro edra föreståndare i Herren och förmana eder. 13Låten dem vara eder övermåttan kära, för det verks skull som de utföra. Hållen frid inbördes. 14Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man.…
Korshänvisningar
Markus 9:50
Saltet är en god sak; men om saltet mister sin sälta, varmed skolen I då återställa dess kraft? -- Haven salt i eder och hållen frid inbördes.»

1 Thessalonikerbr. 5:14
Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man.

1 Thessalonikerbr. 5:12
Överst på sidan
Överst på sidan