Johannes 13:34
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ett nytt bud giver jag eder, att I skolen älska varandra; ja, såsom jag har älskat eder, så skolen ock I älska varandra.

Dansk (1917 / 1931)
Jeg giver eder en ny Befaling, at I skulle elske hverandre, at ligesom jeg elskede eder, skulle ogsaa I elske hverandre.

Norsk (1930)
Et nytt bud gir jeg eder, at I skal elske hverandre; likesom jeg har elsket eder, skal også I elske hverandre.

King James Bible
A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.

English Revised Version
A new commandment I give unto you, that ye love one another; even as I have loved you, that ye also love one another.
Treasury i Bibeln Kunskap

A new.

Galaterbrevet 6:2
Bären varandras bördor; så uppfyllen I Kristi lag.

1 Johannesbrevet 2:8-10
På samma gång är det dock ett nytt bud som jag skriver till eder. Och detta är sant både i fråga om honom och i fråga om eder; ty mörkret förgår, och det sanna ljuset lyser redan.…

1 Johannesbrevet 3:14-18,23
Vi veta att vi hava övergått från döden till livet, ty vi älska bröderna. Den som icke älskar, han förbliver i döden.…

2 Johannesbrevet 1:5
Och nu har jag en bön till dig, kära fru. Icke som om jag skreve för att giva dig ett nytt bud; det gäller allenast det bud som vi hava haft från begynnelsen: att vi skola älska varandra.

That ye love.

Johannes 15:12,13,17
Detta är mitt bud, att I skolen älska varandra, såsom jag har älskat eder.…

Johannes 17:21
jag beder att de alla må vara ett, och att, såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

3 Mosebok 19:18,34
Du skall icke hämnas och icke hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa såsom dig själv. Jag är HERREN.…

Psaltaren 16:3
de heliga som finnas i landet, de äro de härliga till vilka jag har allt mitt behag.»

Psaltaren 119:63
Jag sluter mig till alla dem som frukta dig och till dem som hålla dina befallningar.

Romabrevet 12:10
Älsken varandra av hjärtat i broderlig kärlek; söken överträffa varandra i inbördes hedersbevisning.

1 Korinthierbrevet 12:26,27
Om nu en lem lider, så lida alla de andra lemmarna med den; om åter en lem äras, så glädja sig alla de andra lemmarna med den.…

1 Korinthierbrevet 13:4-7
Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas icke, kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.…

Galaterbrevet 5:6,13,14,22
Ty i Kristus Jesus betyder det intet huruvida någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han har en tro som är verksam genom kärlek.…

Galaterbrevet 6:10
Må vi alltså, medan vi hava tillfälle, göra vad gott är mot var man, och först och främst mot dem som äro våra medbröder i tron.

Efesierbrevet 5:2
och vandren i kärlek, såsom Kristus älskade eder och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, »Gud till en välbehaglig lukt».

Filipperbrevet 2:1-5
Om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i Anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyda något,…

Kolosserbrevet 1:4
ty vi hava hört om eder tro i Kristus Jesus och om den kärlek som I haven till alla de heliga;

Kolosserbrevet 3:12,13
Så kläden eder nu såsom Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod.…

1 Thessalonikerbr. 3:12
Och eder må Herren giva en allt större och mer överflödande kärlek till varandra, ja, till alla människor, en sådan kärlek som vi hava till eder,

1 Thessalonikerbr. 4:9,10
Om broderlig kärlek är det icke behövligt att skriva till eder, ty I haven själva fått lära av Gud att älska varandra;…

2 Thessalonikerbr. 1:3
Vi äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder, käre bröder, såsom tillbörligt är, därför att eder tro så mäktigt tillväxer, och den kärlek I haven till varandra mer och mer förökas hos eder alla och hos envar av eder.

Hebreerbrevet 13:1
Förbliven fasta i broderlig kärlek.

Jakobsbrevet 2:8
Om I, såsom skriften bjuder, fullgören den konungsliga lagen: »Du skall älska din nästa såsom dig själv», då gören I visserligen väl.

1 Petrusbrevet 1:22
Renen edra själar, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek,

1 Petrusbrevet 3:8,9
Varen slutligen alla endräktiga, medlidsamma, kärleksfulla mot bröderna, barmhärtiga, ödmjuka.…

2 Petrusbrevet 1:7
i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek.

1 Johannesbrevet 4:7-11,21
Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud.…

1 Johannesbrevet 5:1
Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud; och var och en som älskar honom som födde, han älskar ock den som är född av honom.

Länkar
Johannes 13:34 InterJohannes 13:34 FlerspråkigJuan 13:34 SpanskaJean 13:34 FranskaJohannes 13:34 TyskaJohannes 13:34 KinesiskaJohn 13:34 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Johannes 13
33Kära barn, allenast en liten tid är jag ännu hos eder; I skolen sedan söka efter mig, men det som jag sade till judarna: 'Dit jag går, dit kunnen I icke komma', detsamma säger jag nu ock till eder. 34Ett nytt bud giver jag eder, att I skolen älska varandra; ja, såsom jag har älskat eder, så skolen ock I älska varandra. 35Om I haven kärlek inbördes, så skola alla därav förstå att I ären mina lärjungar.»
Korshänvisningar
3 Mosebok 19:18
Du skall icke hämnas och icke hysa agg mot någon av ditt folk, utan du skall älska din nästa såsom dig själv. Jag är HERREN.

Matteus 5:44
Men jag säger eder: Älsken edra ovänner, och bedjen för dem som förfölja eder,

Johannes 15:12
Detta är mitt bud, att I skolen älska varandra, såsom jag har älskat eder.

Johannes 15:17
Ja, det bjuder jag eder, att I skolen älska varandra.

Romabrevet 12:10
Älsken varandra av hjärtat i broderlig kärlek; söken överträffa varandra i inbördes hedersbevisning.

Romabrevet 13:8
Varen ingen något skyldiga -- utom när det gäller kärlek till varandra; ty den som älskar sin nästa, han har uppfyllt lagen.

Romabrevet 13:10
Kärleken gör intet ont mot nästan; alltså är kärleken lagens uppfyllelse.

Galaterbrevet 5:14
Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: »Du skall älska din nästa såsom dig själv.»

Efesierbrevet 5:2
och vandren i kärlek, såsom Kristus älskade eder och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, »Gud till en välbehaglig lukt».

1 Thessalonikerbr. 4:9
Om broderlig kärlek är det icke behövligt att skriva till eder, ty I haven själva fått lära av Gud att älska varandra;

Hebreerbrevet 13:1
Förbliven fasta i broderlig kärlek.

1 Petrusbrevet 1:22
Renen edra själar, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek, och älsken varandra av hjärtat med uthållig kärlek,

1 Johannesbrevet 2:7
Mina älskade, det är icke ett nytt bud jag skriver till eder, utan ett gammalt bud, som I haven haft från begynnelsen. Detta gamla bud är ordet som I haven fått höra.

1 Johannesbrevet 2:8
På samma gång är det dock ett nytt bud som jag skriver till eder. Och detta är sant både i fråga om honom och i fråga om eder; ty mörkret förgår, och det sanna ljuset lyser redan.

1 Johannesbrevet 3:11
Ty detta är det budskap som I haven hört från begynnelsen, att vi skola älska varandra

1 Johannesbrevet 3:23
Och detta är hans bud, att vi skola tro på hans Sons, Jesu Kristi, namn och älska varandra, enligt det bud han har givit oss.

1 Johannesbrevet 4:7
Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud.

1 Johannesbrevet 4:10
Icke däri består kärleken, att vi hava älskat Gud, utan däri, att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

1 Johannesbrevet 4:21
Och det budet hava vi från honom, att den som älskar Gud, han skall ock älska sin broder.

2 Johannesbrevet 1:5
Och nu har jag en bön till dig, kära fru. Icke som om jag skreve för att giva dig ett nytt bud; det gäller allenast det bud som vi hava haft från begynnelsen: att vi skola älska varandra.

Johannes 13:33
Överst på sidan
Överst på sidan