Galaterbrevet 6:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Bären varandras bördor; så uppfyllen I Kristi lag.

Dansk (1917 / 1931)
Bærer hverandres Byrder og opfylder saaledes Kristi Lov!

Norsk (1930)
Bær hverandres byrder, og opfyll på den måte Kristi lov!

King James Bible
Bear ye one another's burdens, and so fulfil the law of Christ.

English Revised Version
Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ.
Treasury i Bibeln Kunskap

Bear.

Galaterbrevet 6:5
Ty var och en har sin egen börda att bära.

Galaterbrevet 5:13,14
I ären ju kallade till frihet, mina bröder; bruken dock icke friheten så, att köttet får något tillfälle. Fastmer mån I tjäna varandra genom kärleken.…

2 Mosebok 23:5
Om du ser din oväns åsna ligga dignad under sin börda, så skall du ingalunda lämna mannen ohulpen, utan hjälpa honom att lösa av bördan.

4 Mosebok 11:11,12
Och Mose sade till HERREN: »Varför har du gjort så illa mot din tjänare, och varför har jag så litet funnit nåd för dina ögon, att du har lagt på mig bördan av hela detta folk?…

5 Mosebok 1:12
Men huru skall jag ensam kunna bära tyngden och bördan av eder och edert tvistande?

Jesaja 58:6
Nej, detta är den fasta, som jag vill hava: att I lossen orättfärdiga bojor och lösen okets band, att I given de förtryckta fria och krossen sönder alla ok,

Matteus 8:17
för att det skulle fullbordas, som var sagt genom profeten Esaias, när han sade: »Han tog på sig våra krankheter, och våra sjukdomar bar han.»

Matteus 11:29,30
Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.…

Lukas 11:46
Han svarade: »Ja, ve ock eder, I lagkloke, som på människorna läggen bördor, svåra att bära, men själva icke viljen med ett enda finger röra vid de bördorna!

Romabrevet 15:1
Vi som äro starka äro pliktiga att bära de svagas skröpligheter och att icke leva oss själva till behag.

1 Thessalonikerbr. 5:14
Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man.

1 Petrusbrevet 2:24
Och »våra synder bar han» i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort ifrån synderna och leva för rättfärdigheten; och »genom hans sår haven I blivit helade».

the law.

Johannes 13:14,15,34
Har nu jag, eder Herre och Mästare, tvagit edra fötter, så ären ock I pliktiga att två varandras fötter.…

Johannes 15:12
Detta är mitt bud, att I skolen älska varandra, såsom jag har älskat eder.

1 Korinthierbrevet 9:21
För dem som äro utan lag har jag, som icke är utan Guds lag, men är i Kristi lag, blivit såsom vore jag utan lag, för att jag skall vinna dem som äro utan lag.

Jakobsbrevet 2:8
Om I, såsom skriften bjuder, fullgören den konungsliga lagen: »Du skall älska din nästa såsom dig själv», då gören I visserligen väl.

1 Johannesbrevet 2:8-11
På samma gång är det dock ett nytt bud som jag skriver till eder. Och detta är sant både i fråga om honom och i fråga om eder; ty mörkret förgår, och det sanna ljuset lyser redan.…

1 Johannesbrevet 4:21
Och det budet hava vi från honom, att den som älskar Gud, han skall ock älska sin broder.

Länkar
Galaterbrevet 6:2 InterGalaterbrevet 6:2 FlerspråkigGálatas 6:2 SpanskaGalates 6:2 FranskaGalater 6:2 TyskaGalaterbrevet 6:2 KinesiskaGalatians 6:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Galaterbrevet 6
1Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad. 2Bären varandras bördor; så uppfyllen I Kristi lag. 3Ty om någon tycker sig något vara, fastän han intet är, så bedrager han sig själv.…
Korshänvisningar
Romabrevet 8:2
Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri ifrån syndens och dödens lag.

Romabrevet 15:1
Vi som äro starka äro pliktiga att bära de svagas skröpligheter och att icke leva oss själva till behag.

1 Korinthierbrevet 9:21
För dem som äro utan lag har jag, som icke är utan Guds lag, men är i Kristi lag, blivit såsom vore jag utan lag, för att jag skall vinna dem som äro utan lag.

Galaterbrevet 5:14
Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: »Du skall älska din nästa såsom dig själv.»

Jakobsbrevet 1:25
Men den som skådar in i den fullkomliga lagen, frihetens lag, och förbliver därvid och icke är en glömsk hörare, utan en verklig görare, han varder salig i sin gärning.

Jakobsbrevet 2:12
Talen och handlen så, som det höves människor vilka skola dömas genom frihetens lag.

2 Petrusbrevet 2:21
Ty det hade varit bättre för dem att icke hava lärt känna rättfärdighetens väg, än att nu, sedan de hava lärt känna den, vända tillbaka, bort ifrån det heliga bud som har blivit dem meddelat.

2 Petrusbrevet 3:2
så att I kommen ihåg vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna, så ock det bud som av edra apostlar har blivit eder givet från Herren och Frälsaren.

Galaterbrevet 6:1
Överst på sidan
Överst på sidan