1 Johannesbrevet 2:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
På samma gång är det dock ett nytt bud som jag skriver till eder. Och detta är sant både i fråga om honom och i fråga om eder; ty mörkret förgår, och det sanna ljuset lyser redan.

Dansk (1917 / 1931)
Og dog skriver jeg til eder et nyt Bud, hvilket er sandt i ham og i eder, thi Mørket drager bort, og det sande Lys skinner allerede.

Norsk (1930)
Og dog er det et nytt bud jeg skriver til eder, og det er sant i ham og i eder; for mørket viker bort, og det sanne lys skinner allerede.

King James Bible
Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you: because the darkness is past, and the true light now shineth.

English Revised Version
Again, a new commandment write I unto you, which thing is true in him and in you; because the darkness is passing away, and the true light already shineth.
Treasury i Bibeln Kunskap

a new.

1 Johannesbrevet 4:21
Och det budet hava vi från honom, att den som älskar Gud, han skall ock älska sin broder.

Johannes 13:34
Ett nytt bud giver jag eder, att I skolen älska varandra; ja, såsom jag har älskat eder, så skolen ock I älska varandra.

Johannes 15:12
Detta är mitt bud, att I skolen älska varandra, såsom jag har älskat eder.

which.

1 Johannesbrevet 3:14-16
Vi veta att vi hava övergått från döden till livet, ty vi älska bröderna. Den som icke älskar, han förbliver i döden.…

1 Johannesbrevet 4:11
Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då äro ock vi pliktiga att älska varandra.

Johannes 15:12-15
Detta är mitt bud, att I skolen älska varandra, såsom jag har älskat eder.…

2 Korinthierbrevet 8:9
I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

Efesierbrevet 5:1,2
Bliven alltså Guds efterföljare, såsom hans älskade barn,…

1 Petrusbrevet 1:21
I som genom honom tron på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att eder tro nu ock kan vara ett hopp till Gud.

1 Petrusbrevet 4:1-3
Då nu Kristus har lidit till köttet, så väpnen ock I eder med samma sinne; ty den som har lidit till köttet har icke längre något att skaffa med synd.…

the darkness.

Hga Visan 2:11,12
Ty se, vintern är förbi, regntiden är förliden och har gått sin kos.…

Jesaja 9:2
Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.

Jesaja 60:1-3
Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig.…

Matteus 4:16
det folk som där satt i mörker fick se ett stort ljus; ja, de som sutto i dödens ängd och skugga, för dem gick upp ett ljus.»

Lukas 1:79
för att 'skina över dem som sitta i mörker och dödsskugga' och så styra våra fötter in på fridens väg.»

Johannes 12:46
Såsom ett ljus har jag kommit i världen, för att ingen av dem som tro på mig skall förbliva i mörkret.

Apostagärningarna 17:30
Med sådana okunnighetens tider har Gud hittills haft fördrag, men nu bjuder han människorna att de alla allestädes skola göra bättring.

Apostagärningarna 26:18
för att du skall öppna deras ögon, så att de omvända sig från mörkret till ljuset, och från Satans makt till Gud, på det att de må, genom tron på mig, undfå syndernas förlåtelse och få sin lott bland dem som äro helgade.'

Romabrevet 13:12
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.

2 Korinthierbrevet 4:4-6
Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.…

Efesierbrevet 5:8
I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren; vandren då såsom ljusets barn.

1 Thessalonikerbr. 5:5-8
I ären ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi höra icke natten eller mörkret till;…

and the.

Psaltaren 27:1
Av David. HERREN är mitt ljus och min frälsning; för vem skulle jag frukta? HERREN är mitt livs värn; för vem skulle jag rädas?

Psaltaren 36:9
Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus se vi ljus.

Psaltaren 84:11
Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.

Malaki 4:2
Men för eder, I som frukten mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar, som hava varit instängda i stallet.

Johannes 1:4,5,9
I det var liv, och livet var människornas ljus.…

Johannes 8:12
Åter talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.»

Johannes 12:35
Jesus sade till dem: »Ännu en liten tid är ljuset ibland eder. Vandren medan I haven ljuset, på det att mörkret icke må få makt med eder; den som vandrar i mörkret, han vet ju icke var han går.

2 Timotheosbrevet 1:10
men som nu har blivit uppenbar genom vår Frälsares, Kristi Jesu, uppenbarelse. Ty han har gjort dödens makt om intet och fört liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium,

Länkar
1 Johannesbrevet 2:8 Inter1 Johannesbrevet 2:8 Flerspråkig1 Juan 2:8 Spanska1 Jean 2:8 Franska1 Johannes 2:8 Tyska1 Johannesbrevet 2:8 Kinesiska1 John 2:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Johannesbrevet 2
7Mina älskade, det är icke ett nytt bud jag skriver till eder, utan ett gammalt bud, som I haven haft från begynnelsen. Detta gamla bud är ordet som I haven fått höra. 8På samma gång är det dock ett nytt bud som jag skriver till eder. Och detta är sant både i fråga om honom och i fråga om eder; ty mörkret förgår, och det sanna ljuset lyser redan. 9Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder, han är ännu alltjämt i mörkret.…
Korshänvisningar
Johannes 1:9
Det sanna ljuset, det som lyser över alla människor, skulle nu komma i världen.

Johannes 13:34
Ett nytt bud giver jag eder, att I skolen älska varandra; ja, såsom jag har älskat eder, så skolen ock I älska varandra.

Romabrevet 13:12
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.

Efesierbrevet 5:8
I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren; vandren då såsom ljusets barn.

1 Thessalonikerbr. 5:4
Men I, käre bröder, I leven icke mörker, så att den dagen kan komma över eder såsom en tjuv;

1 Thessalonikerbr. 5:5
I ären ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi höra icke natten eller mörkret till;

1 Johannesbrevet 3:23
Och detta är hans bud, att vi skola tro på hans Sons, Jesu Kristi, namn och älska varandra, enligt det bud han har givit oss.

1 Johannesbrevet 2:7
Överst på sidan
Överst på sidan