Apostagärningarna 17:30
Parallella Vers
Svenska (1917)
Med sådana okunnighetens tider har Gud hittills haft fördrag, men nu bjuder han människorna att de alla allestädes skola göra bättring.

Dansk (1917 / 1931)
Efter at Gud altsaa har baaret over med disse Vankundighedens Tider, byder han nu Menneskene at de alle og alle Vegne skulle omvende sig.

Norsk (1930)
Efterat Gud da har båret over med vankundighetens tider, byder han nu menneskene at de alle allesteds skal omvende sig,

King James Bible
And the times of this ignorance God winked at; but now commandeth all men every where to repent:

English Revised Version
The times of ignorance therefore God overlooked; but now he commandeth men that they should all everywhere repent:
Treasury i Bibeln Kunskap

the times.

Apostagärningarna 14:16
Han har under framfarna släktens tider tillstatt alla hedningar att gå sina egna vägar.

Psaltaren 50:21
Så gör du, och jag tiger, och nu tror du att jag är såsom du. Nej, jag vill straffa dig och ställa dig det för ögonen.

Romabrevet 1:28
Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.

Romabrevet 3:23,25
Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud;…

but.

Apostagärningarna 3:19
Gören därför bättring och omvänden eder, så att edra synder bliva utplånade,

Apostagärningarna 11:18
När de hade hört detta, gåvo de sig till freds och prisade Gud och sade: »Så har då Gud också åt hedningarna förlänat den bättring som för till liv.»

Apostagärningarna 20:21
Ty jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att göra bättring och vända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus.

Apostagärningarna 26:17-20
Och jag skall rädda dig såväl från ditt eget folk som från hedningarna. Ty till dem sänder jag dig,…

Matteus 3:2
och sade: »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»

Matteus 4:17
Från den tiden begynte Jesus predika och säga: »Gören bättring, ty himmelriket är nära.»

Markus 6:12
Och de gingo ut och predikade att man skulle göra bättring;

Lukas 13:5
Nej, säger jag eder; men om I icke gören bättring, skolen I alla sammalunda förgås.»

Lukas 15:10
Likaså, säger jag eder, bliver glädje hos Guds änglar över en enda syndare som gör bättring.

Lukas 24:47
och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem.

Romabrevet 2:4
Eller föraktar du hans godhets, skonsamhets och långmodighets rikedom, utan att förstå att denna Guds godhet vill föra dig till bättring?

2 Korinthierbrevet 7:10
Ty den bedrövelse som är efter Guds sinne kommer åstad en bättring som leder till frälsning, och som man icke ångrar; men världens bedrövelse kommer åstad död.

Efesierbrevet 4:17
Jag tillsäger eder alltså och uppmanar eder allvarligt i Herren, att icke mer vandra såsom hedningarna i sitt sinnes fåfänglighet vandra,

*etc:

Efesierbrevet 5:6-8
Låten ingen bedraga eder med tomma ord; ty för sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma.…

Titusbrevet 2:11,12
Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor;…

1 Petrusbrevet 1:14,15
Då I nu haven kommit till lydnad, så följen icke de begärelser som I förut, under eder okunnighets tid, levden i,…

1 Petrusbrevet 4:3
Ty det är nog, att I under den framfarna tiden haven gjort hedningarnas vilja och levat i lösaktighet och onda begärelser, i fylleri, vilt leverne och dryckenskap och i allahanda skamlig avgudadyrkan,

Länkar
Apostagärningarna 17:30 InterApostagärningarna 17:30 FlerspråkigHechos 17:30 SpanskaActes 17:30 FranskaApostelgeschichte 17:30 TyskaApostagärningarna 17:30 KinesiskaActs 17:30 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Apostagärningarna 17
29Äro vi nu av Guds släkt, så böra vi icke mena att gudomen är lik någonting av guld eller silver eller sten, något som är danat genom mänsklig konst och uppfinning. 30Med sådana okunnighetens tider har Gud hittills haft fördrag, men nu bjuder han människorna att de alla allestädes skola göra bättring. 31Ty han har fastställt en dag då han skall 'döma världen med rättfärdighet', genom en man som han har bestämt därtill; och han har åt alla givit en bekräftelse härpå, i det att han har låtit honom uppstå från de döda.»…
Korshänvisningar
Lukas 24:47
och att bättring till syndernas förlåtelse i hans namn skulle predikas bland alla folk, och först i Jerusalem.

Apostagärningarna 14:16
Han har under framfarna släktens tider tillstatt alla hedningar att gå sina egna vägar.

Apostagärningarna 17:23
Ty medan jag har gått omkring och betraktat edra helgedomar, har jag ock funnit ett altare med den inskriften: 'Åt en okänd Gud.' Om just detta väsende, som I sålunda dyrken utan att känna det, är det jag nu kommer med budskap till eder.

Apostagärningarna 26:20
utan predikade först för dem som voro i Damaskus och i Jerusalem, och sedan över hela judiska landet och för hedningarna, att de skulle göra bättring och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som tillhöra bättringen.

Romabrevet 3:25
honom som Gud har ställt fram såsom ett försoningsmedel genom tro, i hans blod. Så ville Gud -- då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna -- nu visa att han dock var rättfärdig.

Efesierbrevet 4:18
hedningarna, vilka, i följd av den okunnighet som råder hos dem genom deras hjärtans förstockelse, äro förmörkade till förståndet och bortkomna från det liv som är av Gud.

Titusbrevet 2:11
Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor;

Apostagärningarna 17:29
Överst på sidan
Överst på sidan