Psaltaren 50:21
Parallella Vers
Svenska (1917)
Så gör du, och jag tiger, och nu tror du att jag är såsom du. Nej, jag vill straffa dig och ställa dig det för ögonen.

Dansk (1917 / 1931)
det gør du, og jeg skulde tie, og du skulde tænke, jeg er som du! Revse dig vil jeg og gøre dig det klart.

Norsk (1930)
Dette har du gjort, og jeg har tidd; du tenkte jeg var som du; men jeg vil straffe dig og stille det frem for dine øine.

King James Bible
These things hast thou done, and I kept silence; thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself: but I will reprove thee, and set them in order before thine eyes.

English Revised Version
These things hast thou done, and I kept silence; thou thoughtest that I was altogether such an one as thyself: but I will reprove thee, and set them in order before thine eyes.
Treasury i Bibeln Kunskap

I kept

Psaltaren 50:3
Vår Gud kommer, och han skall icke tiga. Förtärande eld går framför honom, och omkring honom stormar det med makt.

Psaltaren 109:1-3
För sångmästaren; av David; en psalm. Min lovsångs Gud, tig icke.…

Predikaren 8:11,12
Därför att dom icke strax går över vad ont som göres, få människors barn dristighet att göra det ont är,…

Jesaja 26:10
Om nåd bevisas mot den ogudaktige, så lär han sig icke rättfärdighet; i det land, där rätt skulle övas, gör han då vad orätt är och ser icke HERRENS höghet.

Jesaja 57:11
För vem räddes och fruktade du då, eftersom du var så trolös och eftersom du icke tänkte på mig och ej ville akta på? Är det icke så: eftersom jag har tegat, och det sedan länge, därför fruktar du mig icke?

Romabrevet 2:4,5
Eller föraktar du hans godhets, skonsamhets och långmodighets rikedom, utan att förstå att denna Guds godhet vill föra dig till bättring?…

2 Petrusbrevet 3:9
Herren fördröjer icke uppfyllelsen av sitt löfte, såsom somliga mena att han fördröjer sig. Men han är långmodig mot eder, eftersom han icke vill att någon skall förgås, utan att alla skola vända sig till bättring.

thoughest

Psaltaren 73:11
Och de säga: »Huru skulle Gud kunna veta det? Skulle sådan kunskap finnas hos den Högste?»

Psaltaren 94:7-11
Och de säga: »HERREN ser det icke, Jakobs Gud märker det icke.»…

4 Mosebok 23:19
Gud är icke en människa, så att han kan ljuga, icke en människoson, så att han kan ångra något. Skulle han säga något och icke göra det, tala något och icke fullborda det?

Jesaja 40:15-18
Nej, folken äro att akta såsom en droppe ur ämbaret och såsom ett grand på vågskålen; se, havsländerna lyfter han såsom ett stoftkorn.…

2 Mosebok 3:14
Gud sade till Mose: »Jag är den jag är.» Och han sade vidare: »Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig till eder.

will

Psaltaren 50:8
Icke för dina slaktoffer vill jag gå till rätta med dig; dina brännoffer har jag alltid inför mig.

Ordspråksboken 29:1
Den som får mycken tillrättavisning, men förbliver hårdnackad, han varder oförtänkt krossad utan räddning.

Uppenbarelseboken 3:19
'Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.' Så gör nu bättring med all flit.

set

Psaltaren 90:8
Du ställer våra missgärningar inför dig, våra förborgade synder i ditt ansiktes ljus.

Predikaren 12:14
Ty Gud skall draga alla gärningar till doms, när han dömer allt vad förborgat är, evad det är gott eller ont.

Amos 8:7
HERREN har svurit vid Jakobs stolthet: Aldrig skall jag förgäta detta allt som de hava gjort.

1 Korinthierbrevet 4:5
Dömen därför icke förrän tid är, icke förrän Herren kommer, han som skall draga fram i ljuset vad som är fördolt i mörker och uppenbara alla hjärtans rådslag. Och då skall var och en undfå av Gud den berömmelse som honom tillkommer.

Länkar
Psaltaren 50:21 InterPsaltaren 50:21 FlerspråkigSalmos 50:21 SpanskaPsaume 50:21 FranskaPsalm 50:21 TyskaPsaltaren 50:21 KinesiskaPsalm 50:21 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 50
20Du sitter där och förtalar din broder, din moders son lastar du! 21Så gör du, och jag tiger, och nu tror du att jag är såsom du. Nej, jag vill straffa dig och ställa dig det för ögonen. 22I som förgäten Gud, märken detta, för att jag icke må sönderriva eder utan räddning:…
Korshänvisningar
Psaltaren 90:8
Du ställer våra missgärningar inför dig, våra förborgade synder i ditt ansiktes ljus.

Predikaren 8:11
Därför att dom icke strax går över vad ont som göres, få människors barn dristighet att göra det ont är,

Jesaja 42:14
I lång tid har jag tegat, jag höll mig stilla och betvang mig; men nu skall jag höja rop såsom en barnaföderska, jag vill skaffa mig luft och andas ut.

Jesaja 57:11
För vem räddes och fruktade du då, eftersom du var så trolös och eftersom du icke tänkte på mig och ej ville akta på? Är det icke så: eftersom jag har tegat, och det sedan länge, därför fruktar du mig icke?

Jesaja 65:6
Se, detta står upptecknat inför mina ögon; jag skall icke tiga, förrän jag har givit vedergällning, ja, vedergällning i deras sköte,

Habackuk 1:13
Du vilkens ögon äro för rena för att se på det onda, du som icke lider att skåda på orättrådighet, huru kan du ändå skåda på dessa trolösa människor och tiga stilla, när den ogudaktige fördärvar den som har rätt mot honom?

Psaltaren 50:20
Överst på sidan
Överst på sidan