Uppenbarelseboken 3:19
Parallella Vers
Svenska (1917)
'Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.' Så gör nu bättring med all flit.

Dansk (1917 / 1931)
Alle dem, jeg elsker, dem revser og tugter jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!

Norsk (1930)
Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig!

King James Bible
As many as I love, I rebuke and chasten: be zealous therefore, and repent.

English Revised Version
As many as I love, I reprove and chasten: be zealous therefore, and repent.
Treasury i Bibeln Kunskap

many.

5 Mosebok 8:5
Så skall du då förstå i ditt hjärta att HERREN, din Gud, fostrar dig, såsom en man fostrar sin son;

2 Samuelsbokem 7:14
Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son, så att jag visserligen, om han gör något illa, skall straffa honom med ris, såsom människor pläga tuktas, och med plågor, sådana som hemsöka människors barn;

Job 5:17
Ja, säll är den människa som Gud agar; den Allsmäktiges tuktan må du icke förkasta.

Psaltaren 6:1
För sångmästaren, med strängaspel, till Seminit; en psalm av David. (2) HERRE, straffa mig icke i din vrede, och tukta mig icke i din förtörnelse.

Psaltaren 39:11
Om du tuktar någon med näpst för missgärning, så är det ute med hans härlighet, såsom när mal krossas. Fåfänglighet allenast äro alla människor. Sela.

Psaltaren 94:10
Den som håller hedningarna i tukt, skulle han icke straffa, han som lär människorna förstånd?

Ordspråksboken 3:11,12
Min son, förkasta icke HERRENS tuktan, och förargas icke, när du agas av honom.…

Ordspråksboken 15:10
Svår tuktan drabbar den som övergiver vägen; den som hatar tillrättavisning, han måste dö.

Ordspråksboken 15:32
Den som ej vill veta av tuktan frågar icke efter sitt liv, men den som hör på tillrättavisning, han förvärvar förstånd.

Ordspråksboken 22:15
Oförnuft låder vid barnets hjärta, men tuktans ris driver det bort.

Jesaja 26:16
HERRE, i nöden hava de nu sökt dig, de hava utgjutit tysta böner, när din tuktan kom över dem.

Jeremia 2:30
Förgäves har jag slagit edra barn; de hava icke velat taga emot tuktan. Edert svärd har förtärt edra profeter, såsom vore det ett förhärjande lejon.

Jeremia 7:28
Säg därför till dem: »Detta är det folk som icke vill höra HERRENS, sin Guds, röst eller taga emot tuktan. Sanningen är försvunnen och utrotad ur deras mun.»

Jeremia 10:24
Så tukta mig, HERRE likväl med måtta; icke i din vrede, på det att du ej må göra mig till intet.

Jeremia 30:11
Ty jag är med dig, säger HERREN, till att frälsa dig. Ja, jag skall göra ände på alla de folk; bland vilka jag har förstrött dig; men på dig vill jag icke alldeles göra ände, jag vill blott tukta dig med måtta; ty alldeles ostraffad kan jag ju ej låta dig bliva.

Jeremia 31:18
Jag har nogsamt hört huru Efraim klagar: »Du har tuktat mig, ja, jag har blivit tuktad såsom en otämd kalv; tag mig nu åter, så att jag får vända åter; du är ju HERREN, min Gud.

Sefanja 3:2
Hon hör icke på någons röst, hon tager ej emot tuktan; på HERREN förtröstar hon icke, till sin Gud vill hon ej komma.

1 Korinthierbrevet 11:32
Men då vi nu bliva dömda, så är detta en Herrens tuktan, som drabbar oss, för att vi icke skola bliva fördömda tillika med världen.

2 Korinthierbrevet 6:9
såsom okända, fastän vi äro väl kända, såsom döende, men se, vi leva, såsom tuktade, men likväl icke till döds,

Hebreerbrevet 12:5-11
Och I haven alldeles förgätit den förmaningens röst som talar med eder, såsom man talar med söner: »Min son, förkasta icke Herrens aga, och giv dig icke över, när du tuktas av honom.…

Jakobsbrevet 1:12
Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älska honom.

be.

4 Mosebok 25:11-13
»Pinehas, han som är son till prästen Arons son Eleasar, har avvänt min vrede från Israels barn, i det att han har nitälskat bland dem såsom jag nitälskar; därför har jag icke i min nitälskan förgjort Israels barn.…

Psaltaren 69:9
Ty nitälskan för ditt hus har förtärt mig, och dina smädares smädelser hava fallit över mig.

Johannes 2:17
Hans lärjungar kommo då ihåg att det var skrivet: »Nitälskan för ditt hus skall förtära mig.»

Romabrevet 12:11
Varen icke tröga, där det gäller nit; varen brinnande i anden, tjänen Herren.

2 Korinthierbrevet 7:11
Se, just detta, att I bleven bedrövade efter Guds sinne, huru mycket nit har det icke framkallat hos eder, ja, huru många ursäkter, huru stor förtrytelse, huru mycken fruktan, huru mycken längtan, huru mycken iver, huru många bestraffningar! På allt sätt haven I bevisat att I viljen vara rena i den sak det här gäller. --

Galaterbrevet 4:18
Och det är nu gott att I bliven omfattade med ivrig omsorg, i en god sak, alltid, och icke allenast när jag är tillstädes hos eder,

Titusbrevet 2:14
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

repent.

Uppenbarelseboken 2:5,21,22
Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring.…

Länkar
Uppenbarelseboken 3:19 InterUppenbarelseboken 3:19 FlerspråkigApocalipsis 3:19 SpanskaApocalypse 3:19 FranskaOffenbarung 3:19 TyskaUppenbarelseboken 3:19 KinesiskaRevelation 3:19 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Uppenbarelseboken 3
18Så råder jag dig då att du köper av mig guld som är luttrat i eld, för att du skall bliva rik, och att du köper vita kläder till att kläda dig i, för att din nakenhets skam icke skall bliva uppenbar, och att du köper ögonsalva till att smörja dina ögon med, för att du skall kunna se. 19'Alla som jag älskar, dem tuktar och agar jag.' Så gör nu bättring med all flit. 20Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.…
Korshänvisningar
5 Mosebok 8:5
Så skall du då förstå i ditt hjärta att HERREN, din Gud, fostrar dig, såsom en man fostrar sin son;

Ordspråksboken 3:12
Ty den HERREN älskar, den agar han, likasom en fader sin son, som han har kär.

1 Korinthierbrevet 11:32
Men då vi nu bliva dömda, så är detta en Herrens tuktan, som drabbar oss, för att vi icke skola bliva fördömda tillika med världen.

Hebreerbrevet 12:6
Ty den Herren älskar, den agar han, och han straffar med riset var son som han har kär.»

Uppenbarelseboken 2:5
Betänk då varifrån du har fallit, och bättra dig, och gör åter sådana gärningar som du gjorde under din första tid. Varom icke, så skall jag komma över dig och skall flytta din ljusstake från dess plats, såframt du icke gör bättring.

Uppenbarelseboken 3:18
Överst på sidan
Överst på sidan