Johannes 12:35
Parallella Vers
Svenska (1917)
Jesus sade till dem: »Ännu en liten tid är ljuset ibland eder. Vandren medan I haven ljuset, på det att mörkret icke må få makt med eder; den som vandrar i mörkret, han vet ju icke var han går.

Dansk (1917 / 1931)
Da sagde Jesus til dem: »Endnu en liden Tid er Lyset hos eder. Vandrer, medens I have Lyset, for at Mørke ikke skal overfalde eder! Og den, som vandrer i Mørket, ved ikke, hvor han gaar hen.

Norsk (1930)
Jesus sa da til dem: Ennu en kort stund er lyset iblandt eder; vandre den stund I har lyset, forat ikke mørket skal komme over eder; den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen.

King James Bible
Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.

English Revised Version
Jesus therefore said unto them, Yet a little while is the light among you. Walk while ye have the light, that darkness overtake you not: and he that walketh in the darkness knoweth not whither he goeth.
Treasury i Bibeln Kunskap

Yet.

Johannes 7:33
Men Jesus sade: »Ännu en liten tid är jag hos eder; sedan går jag bort till honom som har sänt mig.

Johannes 9:4
Medan dagen varar, måste vi göra dens gärningar, som har sänt mig; natten kommer, då ingen kan verka.

Johannes 16:16
En liten tid, och I sen mig icke mer; och åter en liten tid, och I fån se mig.»

Hebreerbrevet 3:7,8
Så säger den helige Ande: »I dag, om I fån höra hans röst,…

Walk.

Johannes 12:36,46
Tron på ljuset, medan I haven ljuset, så att I bliven ljusets barn.» Detta talade Jesus och gick sedan bort och dolde sig för dem.…

Johannes 1:5-9
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.…

Johannes 8:12
Åter talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.»

Johannes 9:5
Så länge jag är i världen, är jag världens ljus.»

Jesaja 2:5
I av Jakobs hus, kommen, låtom oss vandra i HERRENS ljus.

Jesaja 42:6,7
Jag, HERREN, har kallat dig i rättfärdighet, och jag vill fatta dig vid handen och bevara dig och fullborda i dig förbundet med folket och sätta dig till ett ljus för folkslagen,…

Romabrevet 13:12-14
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.…

Efesierbrevet 5:8,14,15
I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren; vandren då såsom ljusets barn.…

1 Thessalonikerbr. 5:5-8
I ären ju alla ljusets barn och dagens barn. Ja, vi höra icke natten eller mörkret till;…

1 Johannesbrevet 1:6,7
Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen.…

lest.

Johannes 12:39,40
Alltså kunde de icke tro; Esaias säger ju ytterligare:…

Psaltaren 69:22-28
Må deras bord framför dem bliva till en snara och till ett giller, bäst de gå där säkra;…

Jeremia 13:16,17
Given HERREN, eder Gud, ära, förrän han låter mörkret komma, och förrän edra fötter snubbla på bergen, när det skymmer; ty det ljus I förbiden skall han byta i dödsskugga och göra till töcken.…

Romabrevet 11:7-10
Huru är det alltså? Vad Israel står efter, det har det icke fått; allenast de utvalda hava fått det, medan de andra hava blivit förstockade.…

2 Korinthierbrevet 3:14
Men deras sinnen blevo förstockade. När det gamla förbundets skrifter föreläsas, hänger ju ännu i denna dag samma täckelse oborttaget kvar; ty först i Kristus försvinner det.

for.

Johannes 11:10
Men den som vandrar om natten, han stöter sig, ty han har då intet som lyser honom.»

Ordspråksboken 4:19
men de ogudaktigas väg är såsom tjocka mörkret: de märka icke det som skall vålla deras fall.

1 Johannesbrevet 2:8-11
På samma gång är det dock ett nytt bud som jag skriver till eder. Och detta är sant både i fråga om honom och i fråga om eder; ty mörkret förgår, och det sanna ljuset lyser redan.…

Länkar
Johannes 12:35 InterJohannes 12:35 FlerspråkigJuan 12:35 SpanskaJean 12:35 FranskaJohannes 12:35 TyskaJohannes 12:35 KinesiskaJohn 12:35 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Johannes 12
34Då svarade folket honom: »Vi hava hört av lagen att Messias skall stanna kvar för alltid. Huru kan du då säga att Människosonen måste bliva upphöjd? Vad är väl detta för en Människoson?» 35Jesus sade till dem: »Ännu en liten tid är ljuset ibland eder. Vandren medan I haven ljuset, på det att mörkret icke må få makt med eder; den som vandrar i mörkret, han vet ju icke var han går. 36Tron på ljuset, medan I haven ljuset, så att I bliven ljusets barn.» Detta talade Jesus och gick sedan bort och dolde sig för dem.
Korshänvisningar
Ordspråksboken 4:19
men de ogudaktigas väg är såsom tjocka mörkret: de märka icke det som skall vålla deras fall.

Jeremia 23:12
Därför skall deras väg bliva för dem såsom en slipprig stig i mörkret, de skola på den stöta emot och falla. Ty jag vill låta olycka drabba dem, när deras hemsökelses är kommer, säger HERREN.

Johannes 7:33
Men Jesus sade: »Ännu en liten tid är jag hos eder; sedan går jag bort till honom som har sänt mig.

Johannes 8:12
Åter talade Jesus till dem och sade: »Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.»

Johannes 9:4
Medan dagen varar, måste vi göra dens gärningar, som har sänt mig; natten kommer, då ingen kan verka.

Johannes 11:9
Jesus svarade: »Dagen har ju tolv timmar; den som vandrar om dagen, han stöter sig icke, ty han ser då denna världens ljus.

Johannes 12:46
Såsom ett ljus har jag kommit i världen, för att ingen av dem som tro på mig skall förbliva i mörkret.

Galaterbrevet 6:10
Må vi alltså, medan vi hava tillfälle, göra vad gott är mot var man, och först och främst mot dem som äro våra medbröder i tron.

Efesierbrevet 5:8
I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren; vandren då såsom ljusets barn.

1 Johannesbrevet 1:6
Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen.

1 Johannesbrevet 2:10
Den som älskar sin broder, han förbliver i ljuset, och i honom är intet som länder till fall.

1 Johannesbrevet 2:11
Men den som hatar sin broder, han är i mörkret och vandrar i mörkret, och han vet icke vart han går; ty mörkret har förblindat hans ögon.

Johannes 12:34
Överst på sidan
Överst på sidan