Galaterbrevet 6:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.

Dansk (1917 / 1931)
Brødre! om ogsaa et Menneske bliver overrasket af nogen Forsyndelse, da hjælper en saadan til Rette, I aandelige! med Sagtmodigheds Aand, og se til dig selv, at ikke ogsaa du bliver fristet!

Norsk (1930)
Brødre! om også et menneske blir overlistet av nogen synd, da hjelp ham til rette, I åndelige, med saktmodighets ånd; men se til dig selv at ikke du og blir fristet!

King James Bible
Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness; considering thyself, lest thou also be tempted.

English Revised Version
Brethren, even if a man be overtaken in any trespass, ye which are spiritual, restore such a one in a spirit of meekness; looking to thyself, lest thou also be tempted.
Treasury i Bibeln Kunskap

if.

Galaterbrevet 2:11-13
Men när Cefas kom till Antiokia, trädde jag öppet upp mot honom, ty han hade befunnits skyldig till en försyndelse.…

1 Mosebok 9:20-24
Och Noa var en åkerman och var den förste som planterade en vingård.…

1 Mosebok 12:11-13
Men när han nalkades Egypten sade han till sin hustru Sarai: »Jag vet ju att du är en skön kvinna.…

4 Mosebok 20:10-13
Och Mose och Aron sammankallade församlingen framför klippan; där sade han till dem: »Hören nu, I gensträvige; kunna vi väl ur denna klippa skaffa fram vatten åt eder?»…

2 Samuelsbokem 11:2
Då hände sig en afton, när David hade stått upp från sitt läger och gick omkring på konungshusets tak, att han från taket fick se en kvinna som badade; och kvinnan var mycket fager att skåda.

*etc:

Matteus 26:69,75
Men Petrus satt utanför på gården. Då kom en tjänstekvinna fram till honom och sade: »Också du var med Jesus från Galileen.»…

Romabrevet 14:1
Om någon är svag i tron, så upptagen honom dock vänligt, utan att döma över andras betänkligheter.

Romabrevet 15:1
Vi som äro starka äro pliktiga att bära de svagas skröpligheter och att icke leva oss själva till behag.

Hebreerbrevet 12:13
och »gören räta stigar för edra fötter», så att den fot som haltar icke vrides ur led, utan fastmer bliver botad.

Jakobsbrevet 5:19
Mina bröder, om någon bland eder har farit vilse från sanningen, och någon omvänder honom,

spiritual.

Romabrevet 8:6
Och köttets sinne är död, medan Andens sinne är liv och frid.

Romabrevet 15:1
Vi som äro starka äro pliktiga att bära de svagas skröpligheter och att icke leva oss själva till behag.

1 Korinthierbrevet 2:15
Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon icke utgrundas av någon.

1 Korinthierbrevet 3:1
Och jag kunde icke tala till eder, mina bröder, såsom till andliga människor, utan måste tala såsom till människor av köttslig natur, såsom till dem som ännu äro barn i Kristus.

1 Korinthierbrevet 14:37
Om någon menar sig vara en profet eller en man med andegåva, så må han ock inse att vad jag skriver till eder är Herrens bud.

restore.

2 Samuelsbokem 12:1
Och HERREN sände Natan till David. När han kom in till honom, sade han till honom: »Två män bodde i samma stad; den ene var rik och den andre fattig.

*etc:

Job 4:3,4
Se, många har du visat till rätta, och maktlösa händer har du stärkt;…

Jesaja 35:3,4
Stärken maktlösa händer, given kraft åt vacklande knän.…

Hesekiel 34:16
Det förlorade skall jag uppsöka, det fördrivna skall jag föra tillbaka, det sargade skall jag förbinda, och det svaga skall jag stärka. Men det feta och det starka skall jag förgöra; ja, jag skall sköta det såsom rätt är.

Matteus 9:13
Men gån I åstad och lären eder vad de orden betyda: 'Jag har behag till barmhärtighet, och icke till offer.' Ty jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.»

Matteus 18:12-15
Vad synes eder? Om en man har hundra får, och ett av dem har kommit vilse, lämnar han icke då de nittionio på bergen och går åstad och söker efter det som har kommit vilse?…

Lukas 15:4-7,22-32
»Om ibland eder finnes en man som har hundra får, och han förlorar ett av dem, lämnar han icke då de nittionio i öknen och går och söker efter det förlorade, till dess han finner det?…

Hebreerbrevet 12:13
och »gören räta stigar för edra fötter», så att den fot som haltar icke vrides ur led, utan fastmer bliver botad.

Jakobsbrevet 5:19,20
Mina bröder, om någon bland eder har farit vilse från sanningen, och någon omvänder honom,…

1 Johannesbrevet 5:16
Om någon ser sin broder begå en synd som icke är en synd till döds, då må han bedja, och så skall han giva honom liv, om nämligen synden icke är till döds. Det finnes synd till döds; för sådan säger jag icke att man skall bedja.

Judasbrevet 1:22,23
Mot somliga av dem, sådana som äro tvivlande, mån I vara barmhärtiga…

in the.

Galaterbrevet 5:23
saktmod, återhållsamhet. Mot sådant är icke lagen.

Matteus 11:29
Tagen på eder mitt ok och lären av mig, ty jag är saktmodig och ödmjuk i hjärtat; 'så skolen I finna ro för edra själar'.

1 Korinthierbrevet 4:21
Vilketdera viljen I nu: skall jag komma till eder med ris eller i kärlek och saktmods ande?

2 Korinthierbrevet 10:1
Jag Paulus själv, som »är så ödmjuk, när jag står ansikte mot ansikte med eder, men visar mig så modig mot eder, när jag är långt borta», jag förmanar eder vid Kristi saktmod och mildhet

2 Thessalonikerbr. 3:15
Hållen honom dock icke för en ovän, utan förmanen honom såsom en broder.

2 Timotheosbrevet 2:25
Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma till kunskap om sanningen,

Jakobsbrevet 3:13
Finnes bland eder någon vis och förståndig man, så må han, i visligt saktmod, genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man.

1 Petrusbrevet 3:15
nej, Herren, Kristus, skolen I hålla helig i edra hjärtan.» Och I skolen alltid vara redo att svara var och en som av eder begär skäl för det hopp som är i eder, dock med saktmod och i fruktan

considering.

1 Korinthierbrevet 7:5
Dragen eder icke undan från varandra, om icke möjligen, med bådas samtycke, till en tid, för att I skolen hava ledighet till bönen. Kommen sedan åter tillsammans, så att Satan icke frestar eder, då I nu icke kunnen leva återhållsamt.

1 Korinthierbrevet 10:12
Därför, den som menar sig stå, han må se till, att han icke faller.

Hebreerbrevet 13:3
Tänken på dem som äro fångna, likasom voren I deras medfångar, och tänken på dem som utstå misshandling, eftersom också I själva haven en kropp.

Jakobsbrevet 3:2
I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp.

Länkar
Galaterbrevet 6:1 InterGalaterbrevet 6:1 FlerspråkigGálatas 6:1 SpanskaGalates 6:1 FranskaGalater 6:1 TyskaGalaterbrevet 6:1 KinesiskaGalatians 6:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Galaterbrevet 6
1Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad. 2Bären varandras bördor; så uppfyllen I Kristi lag.…
Korshänvisningar
Psaltaren 141:5
Må den rättfärdige slå mig i kärlek och straffa mig; det är såsom olja på huvudet, och mitt huvud skall icke försmå det. Ty ännu en tid, så skall min bön uppfyllas, genom att det går dem illa;

Matteus 18:15
Men om din broder försyndar sig, så gå åstad och förehåll honom det enskilt. Om han då lyssnar till dig, så har du vunnit din broder.

1 Korinthierbrevet 2:15
Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon icke utgrundas av någon.

1 Korinthierbrevet 3:1
Och jag kunde icke tala till eder, mina bröder, såsom till andliga människor, utan måste tala såsom till människor av köttslig natur, såsom till dem som ännu äro barn i Kristus.

1 Korinthierbrevet 4:21
Vilketdera viljen I nu: skall jag komma till eder med ris eller i kärlek och saktmods ande?

2 Korinthierbrevet 2:7
I mån alltså nu tvärtom snarare förlåta och trösta honom, så att han icke till äventyrs går under genom sin alltför stora bedrövelse.

Galaterbrevet 6:18
Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder ande, mina bröder. Amen.

1 Thessalonikerbr. 4:1
Ytterligare, käre bröder, bedja vi nu och förmana eder i Herren Jesus att allt mer förkovra eder i en sådan vandel som I haven fått lära av oss att I skolen föra, Gud till behag -- en sådan vandel som I redan fören.

2 Thessalonikerbr. 3:15
Hållen honom dock icke för en ovän, utan förmanen honom såsom en broder.

2 Timotheosbrevet 2:25
Han bör med saktmod tillrättavisa de motspänstiga, i hopp att Gud till äventyrs skall förläna dem bättring, så att de komma till kunskap om sanningen,

Hebreerbrevet 12:13
och »gören räta stigar för edra fötter», så att den fot som haltar icke vrides ur led, utan fastmer bliver botad.

Jakobsbrevet 5:19
Mina bröder, om någon bland eder har farit vilse från sanningen, och någon omvänder honom,

Galaterbrevet 5:26
Överst på sidan
Överst på sidan