1 Korinthierbrevet 2:15
Parallella Vers
Svenska (1917)
Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon icke utgrundas av någon.

Dansk (1917 / 1931)
Men den aandelige bedømmer alle Ting, selv derimod bedømmes han af ingen.

Norsk (1930)
men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen;

King James Bible
But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judged of no man.

English Revised Version
But he that is spiritual judgeth all things, and he himself is judged of no man.
Treasury i Bibeln Kunskap

he that.

1 Korinthierbrevet 3:1
Och jag kunde icke tala till eder, mina bröder, såsom till andliga människor, utan måste tala såsom till människor av köttslig natur, såsom till dem som ännu äro barn i Kristus.

1 Korinthierbrevet 14:37
Om någon menar sig vara en profet eller en man med andegåva, så må han ock inse att vad jag skriver till eder är Herrens bud.

Galaterbrevet 6:1
Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.

Kolosserbrevet 1:9
Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för eder och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd.

judgeth.

2 Samuelsbokem 14:17
Och din tjänarinna tänkte: Min herre konungens ord skall giva mig ro. Ty min herre konungen är lik Guds ängel däri att han hör allt, både gott och ont. Och nu vare HERREN, din Gud, med dig.

1 Kungaboken 3:9-11
Så giv nu din tjänare ett hörsamt hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont; ty vem förmår väl eljest att vara domare för detta ditt stora folk?»…

Psaltaren 25:14
HERREN har sin umgängelse med dem som frukta honom, och sitt förbund vill han kungöra för dem.

Ordspråksboken 28:5
Onda människor förstå icke vad rätt är, men de som söka HERREN, de förstå allt.

Predikaren 8:5
Den som håller budet skall icke veta av något ont; och tid och sätt skall den vises hjärta lära känna.

Johannes 7:17
Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv.

Efesierbrevet 4:13,14
till dess att vi allasammans komma fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till manlig mognad, och så bliva fullvuxna, intill Kristi fullhet.…

Filipperbrevet 1:10
så att I kunnen döma om vad rättast är, på det att I mån bliva rena och för ingen till stötesten, i väntan på Kristi dag,

*Gr:

1 Thessalonikerbr. 5:21
men pröven allt, behållen vad gott är,

Hebreerbrevet 5:14
Ty den stadiga maten tillhör de fullmogna, dem som genom vanan hava sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont.

1 Johannesbrevet 4:1
Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen.

yet.

1 Korinthierbrevet 4:5
Dömen därför icke förrän tid är, icke förrän Herren kommer, han som skall draga fram i ljuset vad som är fördolt i mörker och uppenbara alla hjärtans rådslag. Och då skall var och en undfå av Gud den berömmelse som honom tillkommer.

2 Samuelsbokem 12:16-23
Då sökte David Gud för gossens skull; och David höll fasta, och när han kom hem, låg han på bara marken över natten.…

Apostagärningarna 15:1-5
Men från Judeen kommo några män ditned och lärde bröderna så: »Om I icke låten omskära eder, såsom Moses har stadgat, så kunnen I icke bliva frälsta.»…

Apostagärningarna 16:3
Paulus ville nu att denne skulle fara med honom. För de judars skull som bodde i dessa trakter tog han honom därför till sig och omskar honom, ty alla visste att hans fader var grek.

Galaterbrevet 2:3-5
Men icke ens Titus, min följeslagare, som var grek, blev nödgad att låta omskära sig.…

judged.

Länkar
1 Korinthierbrevet 2:15 Inter1 Korinthierbrevet 2:15 Flerspråkig1 Corintios 2:15 Spanska1 Corinthiens 2:15 Franska1 Korinther 2:15 Tyska1 Korinthierbrevet 2:15 Kinesiska1 Corinthians 2:15 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 2
14Men en »själisk» människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. 15Den andliga människan åter kan utgrunda allt, men själv kan hon icke utgrundas av någon. 16Ty »vem har lärt känna Herrens sinne, så att han skulle kunna undervisa honom?» Men vi hava Kristi sinne.
Korshänvisningar
Ordspråksboken 28:5
Onda människor förstå icke vad rätt är, men de som söka HERREN, de förstå allt.

1 Korinthierbrevet 3:1
Och jag kunde icke tala till eder, mina bröder, såsom till andliga människor, utan måste tala såsom till människor av köttslig natur, såsom till dem som ännu äro barn i Kristus.

1 Korinthierbrevet 14:37
Om någon menar sig vara en profet eller en man med andegåva, så må han ock inse att vad jag skriver till eder är Herrens bud.

Galaterbrevet 6:1
Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.

1 Johannesbrevet 2:20
I åter haven mottagit smörjelse från den Helige, och I haven all kunskap.

1 Korinthierbrevet 2:14
Överst på sidan
Överst på sidan