Johannes 7:17
Parallella Vers
Svenska (1917)
Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv.

Dansk (1917 / 1931)
Dersom nogen vil gøre hans Villie, skal han erkende, om Læren er fra Gud, eller jeg taler af mig selv.

Norsk (1930)
vil nogen gjøre hans vilje, han skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler av mig selv.

King James Bible
If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself.

English Revised Version
If any man willeth to do his will, he shall know of the teaching, whether it be of God, or whether I speak from myself.
Treasury i Bibeln Kunskap

Johannes 1:46-49
Natanael sade till honom: »Kan något gott komma från Nasaret?» Filippus svarade honom: »Kom och se.»…

Johannes 8:31,32,43,47
Då sade Jesus till de judar som hade satt tro till honom: »Om I förbliven i mitt ord, så ären I i sanning mina lärjungar;…

Psaltaren 25:8,9,12
HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.…

Psaltaren 119:10,101,102
Jag söker dig av allt mitt hjärta; låt mig icke fara vilse från dina bud.…

Jesaja 35:8
Och en banad väg, en farväg, skall gå där fram, och den skall kallas »den heliga vägen»; ingen oren skall färdas därpå, den skall vara för dem själva. Den som vandrar den vägen skall icke gå vilse, om han ock hör till de fåkunniga.

Jeremia 31:33,34
Nej, detta är det förbund som jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras bröst och i deras hjärtan skall jag skriva den, och jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.…

Hosea 6:3
Så låtom oss lära känna HERREN, ja, låtom oss fara efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma över oss lik ett regn, lik ett vårregn, som vattnar jorden.»

Mika 4:2
ja, många hednafolk skola gå åstad och skola säga: »Upp, låt oss draga åstad till HERRENS berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kunna vandra på hans stigar.» Ty från Sion skall lag utgå, och HERRENS ord från Jerusalem.

Malaki 4:2
Men för eder, I som frukten mitt namn, skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skolen I slippa ut och hoppa såsom kalvar, som hava varit instängda i stallet.

Matteus 6:22
Ögat är kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus.

Lukas 8:15
Men att den föll i den goda jorden, det är sagt om dem, som när de hava hört ordet, behålla det i rättsinniga och goda hjärtan och bära frukt i ståndaktighet.

Apostagärningarna 10:1-6
I Cesarea bodde en man vid namn Kornelius, en hövitsman vid den så kallade italiska krigsskaran.…

Apostagärningarna 11:13,14
Och han berättade för oss huru han hade sett ängeln träda in i hans hus, och att denne hade sagt: 'Sänd åstad till Joppe och låt hämta Simon, som ock kallas Petrus.…

Apostagärningarna 17:11
Dessa voro ädlare till sinnes än judarna i Tessalonika; de togo emot ordet med all villighet och rannsakade var dag skrifterna, för att se om det förhölle sig såsom nu sades.

Filipperbrevet 3:15,16
Må därför vi alla som äro »fullkomliga» hava ett sådant tänkesätt. Men om så är, att I i något stycke haven andra tankar, så skall Gud också däröver giva eder klarhet.…

Länkar
Johannes 7:17 InterJohannes 7:17 FlerspråkigJuan 7:17 SpanskaJean 7:17 FranskaJohannes 7:17 TyskaJohannes 7:17 KinesiskaJohn 7:17 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Johannes 7
16Jesus svarade dem och sade: »Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig. 17Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv. 18Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära; men den som söker dens ära, som har sänt honom, han är sannfärdig, och orättfärdighet finnes icke i honom. --…
Korshänvisningar
Psaltaren 25:9
Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

Psaltaren 25:14
HERREN har sin umgängelse med dem som frukta honom, och sitt förbund vill han kungöra för dem.

Ordspråksboken 3:32
Ty en styggelse för HERREN är den vrånge, men med de redliga har han sin umgängelse.

Ordspråksboken 28:5
Onda människor förstå icke vad rätt är, men de som söka HERREN, de förstå allt.

Daniel 12:10
Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det.

Johannes 3:21
Men den som gör sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bliva uppenbart att hans gärningar äro gjorda i Gud.»

Johannes 8:43
Varför fatten I då icke vad jag talar? Jo, därför att I icke 'stån ut med' att höra på mitt ord.

Johannes 8:44
I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Johannes 7:16
Överst på sidan
Överst på sidan