Jakobsbrevet 3:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp.

Dansk (1917 / 1931)
Thi vi støde alle an i mange Ting; dersom nogen ikke støder an i Tale, da er han en fuldkommen Mand, i Stand til ogsaa at holde hele Legemet i Tømme.

Norsk (1930)
For vi snubler alle sammen i mange ting; den som ikke snubler i tale, han er en fullkommen mann, i stand til også å holde hele legemet i tømme.

King James Bible
For in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man, and able also to bridle the whole body.

English Revised Version
For in many things we all stumble. If any stumbleth not in word, the same is a perfect man, able to bridle the whole body also.
Treasury i Bibeln Kunskap

in.

1 Kungaboken 8:46
Om de synda mot dig -- eftersom ingen människa finnes, som icke syndar -- och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens våld, så att man tager dem till fånga och för dem bort till fiendens land, fjärran eller nära,

2 Krönikeboken 6:36
Om de synda mot dig -- eftersom ingen människa finnes, som icke syndar -- och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens våld, så att man tager dem till fånga och för dem bort till något annat land, fjärran eller nära,

Ordspråksboken 20:9
Vem kan säga: »Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri ifrån synd»?

Predikaren 7:20
Ty ingen människa är så rättfärdig på jorden, att hon gör vad gott är och icke begår någon synd.

Jesaja 64:6
Vi blevo allasammans lika orena människor, och all vår rättfärdighet var såsom en fläckad klädnad. Vi vissnade allasammans såsom löv, och våra missgärningar förde oss bort såsom vinden.

Romabrevet 3:10
Så är ock skrivet: »Ingen rättfärdig finnes, icke en enda.

Romabrevet 7:21
Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig.

Galaterbrevet 3:22
Men nu har skriften inneslutit alltsammans under synd, för att det som var utlovat skulle, av tro på Jesus Kristus, komma dem till del som tro.

Galaterbrevet 5:17
Ty köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet; de två ligga ju i strid med varandra, för att hindra eder att göra vad I viljen.

1 Johannesbrevet 1:8-10
Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss.…

If.

Jakobsbrevet 3:5,6
Så är ock tungan en liten lem och kan likväl berömma sig av stora ting. Betänken huru en liten eld kan antända en stor skog.…

See on ch.

Jakobsbrevet 1:26
Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd.

Psaltaren 34:13
Avhåll då din tunga från det som är ont och dina läppar från att tala svek.

Ordspråksboken 13:3
Den som bevakar sin mun, han bevarar sitt liv, men den som är lösmunt kommer i olycka

1 Petrusbrevet 3:10
Ty »den som vill älska livet och se goda dagar, han avhålle sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek;

a perfect.

Jakobsbrevet 1:4
Och låten ståndaktigheten hava med sig fullkomlighet i gärning, så att I ären fullkomliga, utan fel och utan brist i något stycke.

Matteus 12:37
Ty efter dina ord skall du dömas rättfärdig, och efter dina ord skall du dömas skyldig.»

Kolosserbrevet 1:28
Och honom förkunna vi för vår del, i det vi förmana var människa och undervisa var människa med all vishet, för att kunna ställa fram var människa såsom fullkomlig i Kristus.

Kolosserbrevet 4:12
Epafras, eder landsman, hälsar eder, en Kristi Jesu tjänare, som i sina böner alltid kämpar för eder, för att I skolen stå fasta och vara fullkomliga och fullt vissa i allt som är Guds vilja.

Hebreerbrevet 13:21
han fullkomne eder i allt vad gott är, så att I gören hans vilja; och han verke i oss vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen.

1 Petrusbrevet 5:10
Men all nåds Gud, som har kallat eder till sin eviga härlighet i Kristus, sedan I en liten tid haven lidit, han skall fullkomna, stödja, styrka och stadfästa eder.

to bridle.

1 Korinthierbrevet 9:27
Fastmer tuktar jag min kropp och kuvar den, för att jag icke, när jag predikar för andra, själv skall komma till korta vid provet.

Länkar
Jakobsbrevet 3:2 InterJakobsbrevet 3:2 FlerspråkigSantiago 3:2 SpanskaJacques 3:2 FranskaJakobus 3:2 TyskaJakobsbrevet 3:2 KinesiskaJames 3:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Jakobsbrevet 3
1Mina bröder, icke många av eder må träda upp såsom lärare; I bören veta att vi skola få en dess strängare dom. 2I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp. 3När vi lägga betsel i hästarnas mun, för att de skola lyda oss, då kunna vi därmed styra också hela deras övriga kropp.…
Korshänvisningar
2 Krönikeboken 6:36
Om de synda mot dig -- eftersom ingen människa finnes, som icke syndar -- och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens våld, så att man tager dem till fånga och för dem bort till något annat land, fjärran eller nära,

Psaltaren 39:1
För sångmästaren, till Jedutun; en psalm av David. (2) Jag sade: »Jag vill akta på vad jag gör, så att jag icke syndar med min tunga; jag vill akta på att tygla min mun, så länge den ogudaktige är för mina ögon.»

Ordspråksboken 10:19
Där många ord äro bliver överträdelse icke borta; men den som styr sina läppar, han är förståndig.

Ordspråksboken 13:3
Den som bevakar sin mun, han bevarar sitt liv, men den som är lösmunt kommer i olycka

Ordspråksboken 21:23
Den som besvarar sin mun och sin tunga han bevarar sitt liv för nöd.

Matteus 12:34
I huggormars avföda, huru skullen I kunna tala något gott, då I själva ären onda? Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen.

Jakobsbrevet 1:4
Och låten ståndaktigheten hava med sig fullkomlighet i gärning, så att I ären fullkomliga, utan fel och utan brist i något stycke.

Jakobsbrevet 1:26
Om någon menar sig tjäna Gud och icke tyglar sin tunga, utan bedrager sitt hjärta, så är hans gudstjänst intet värd.

Jakobsbrevet 2:10
Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är han skyldig till allt.

1 Johannesbrevet 1:8
Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss.

Jakobsbrevet 3:1
Överst på sidan
Överst på sidan