1 Johannesbrevet 1:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss.

Dansk (1917 / 1931)
Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os.

Norsk (1930)
Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss;

King James Bible
If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.

English Revised Version
If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
Treasury i Bibeln Kunskap

say.

1 Johannesbrevet 1:6,10
Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen.…

1 Johannesbrevet 3:5,6
Och i veten att Han uppenbarades, för att han skulle borttaga synderna; och synd finnes icke i honom.…

1 Kungaboken 8:46
Om de synda mot dig -- eftersom ingen människa finnes, som icke syndar -- och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens våld, så att man tager dem till fånga och för dem bort till fiendens land, fjärran eller nära,

2 Krönikeboken 6:36
Om de synda mot dig -- eftersom ingen människa finnes, som icke syndar -- och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens våld, så att man tager dem till fånga och för dem bort till något annat land, fjärran eller nära,

Job 9:2
Ja, förvisso vet jag att så är; huru skulle en människa kunna hava rätt mot Gud?

Job 14:4
Som om en ren skulle kunna framgå av en oren! Sådant kan ju aldrig ske.

Job 15:14
Vad är en människa, att hon skulle vara ren? Vad en av kvinna född, att han skulle vara rättfärdig?

Job 25:4
Huru skulle då en människa kunna hava rätt mot Gud eller en av kvinna född kunna befinnas ren?

Psaltaren 143:2
Och gå icke till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig.

Ordspråksboken 20:9
Vem kan säga: »Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri ifrån synd»?

Predikaren 7:20
Ty ingen människa är så rättfärdig på jorden, att hon gör vad gott är och icke begår någon synd.

Jesaja 53:6
Vi gingo alla vilse såsom får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men HERREN lät allas vår missgärning drabba honom.

Jesaja 64:6
Vi blevo allasammans lika orena människor, och all vår rättfärdighet var såsom en fläckad klädnad. Vi vissnade allasammans såsom löv, och våra missgärningar förde oss bort såsom vinden.

Jeremia 2:22,23
Ja, om du ock tvår dig med lutsalt och tager än så mycken såpa, så förbliver dock din missgärning oren inför mig, säger Herren, HERREN.…

Romabrevet 3:23
Alla hava ju syndat och äro i saknad av härligheten från Gud;

Jakobsbrevet 3:2
I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp.

we deceive.

1 Korinthierbrevet 3:18
Ingen bedrage sig själv. Om någon bland eder menar sig vara vis genom denna tidsålders visdom, så blive han en dåre, för att han skall kunna bliva vis.

Galaterbrevet 6:3
Ty om någon tycker sig något vara, fastän han intet är, så bedrager han sig själv.

2 Timotheosbrevet 3:13
Men onda människor och bedragare skola gå allt längre i ondska; de skola förvilla andra och själva bliva förvillade.

Jakobsbrevet 1:22,26
Men varen ordets görare, och icke allenast dess hörare, eljest bedragen I eder själva.…

2 Petrusbrevet 2:13
och de skola så bliva bedragna på den lön som de vilja vinna genom orättfärdighet. De hava sin lust i kräsligt leverne mitt på ljusa dagen. De äro skamfläckar och styggelser, där de vid gästabuden, som de få hålla med eder, frossa i sina njutningar.

the truth.

1 Johannesbrevet 2:4
Den som säger sig hava lärt känna honom och icke håller hans bud, han är en lögnare och i honom är icke sanningen.

1 Timotheosbrevet 6:5
och ständiga tvister mellan människor som äro fördärvade i sitt sinne och hava tappat bort sanningen, människor som mena att gudsfruktan är ett medel till vinning.

2 Johannesbrevet 1:2
Vi älska dem för sanningens skull, som förbliver i oss, och som skall vara med oss till evig tid.

3 Johannesbrevet 1:3
Ty det gjorde mig stor glädje, då några av bröderna kommo och vittnade om den sanning som bor i dig, eftersom du ju vandrar i sanningen.

Länkar
1 Johannesbrevet 1:8 Inter1 Johannesbrevet 1:8 Flerspråkig1 Juan 1:8 Spanska1 Jean 1:8 Franska1 Johannes 1:8 Tyska1 Johannesbrevet 1:8 Kinesiska1 John 1:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Johannesbrevet 1
7Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss. 9Om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.…
Korshänvisningar
1 Kungaboken 8:46
Om de synda mot dig -- eftersom ingen människa finnes, som icke syndar -- och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens våld, så att man tager dem till fånga och för dem bort till fiendens land, fjärran eller nära,

2 Krönikeboken 6:36
Om de synda mot dig -- eftersom ingen människa finnes, som icke syndar -- och du bliver vred på dem och giver dem i fiendens våld, så att man tager dem till fånga och för dem bort till något annat land, fjärran eller nära,

Job 15:14
Vad är en människa, att hon skulle vara ren? Vad en av kvinna född, att han skulle vara rättfärdig?

Ordspråksboken 20:9
Vem kan säga: »Jag har bevarat mitt hjärta rent, jag är fri ifrån synd»?

Jeremia 2:35
Och dock säger du: »Jag går fri ifrån straff; hans vrede mot mig har förvisso upphört.» Nej, jag vill gå till rätta med dig, om du än säger: »Jag har icke syndat.»

Johannes 8:44
I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

Romabrevet 3:10
Så är ock skrivet: »Ingen rättfärdig finnes, icke en enda.

Jakobsbrevet 3:2
I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp.

1 Johannesbrevet 2:4
Den som säger sig hava lärt känna honom och icke håller hans bud, han är en lögnare och i honom är icke sanningen.

1 Johannesbrevet 4:20
Om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som icke älskar sin broder, som han har sett, han kan icke älska Gud, som han icke har sett.

2 Johannesbrevet 1:2
Vi älska dem för sanningens skull, som förbliver i oss, och som skall vara med oss till evig tid.

1 Johannesbrevet 1:7
Överst på sidan
Överst på sidan