1 Johannesbrevet 1:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Dansk (1917 / 1931)
Men dersom vi vandre i Lyset, ligesom han er i Lyset, have vi Samfund med hverandre, og Jesu, hans Søns, Blod renser os fra al Synd.

Norsk (1930)
men dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfund med hverandre, og Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd.

King James Bible
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.

English Revised Version
but if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus his Son cleanseth us from all sin.
Treasury i Bibeln Kunskap

If we.

1 Johannesbrevet 2:9,10
Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin broder, han är ännu alltjämt i mörkret.…

Psaltaren 56:13
Ty du har räddat min själ från döden, ja, mina fötter ifrån fall, så att jag kan vandra inför Gud i de levandes ljus.

Psaltaren 89:15
Saligt är det folk som vet vad jubel är, de som vandra, o HERRE, i ditt ansiktes ljus.

Psaltaren 97:11
Ljus är utsått för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga.

Jesaja 2:5
I av Jakobs hus, kommen, låtom oss vandra i HERRENS ljus.

Johannes 12:35
Jesus sade till dem: »Ännu en liten tid är ljuset ibland eder. Vandren medan I haven ljuset, på det att mörkret icke må få makt med eder; den som vandrar i mörkret, han vet ju icke var han går.

Romabrevet 13:12
Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning.

Efesierbrevet 5:8
I voren ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren; vandren då såsom ljusets barn.

2 Johannesbrevet 1:4
Det har gjort mig stor glädje att jag har funnit flera av dina barn vandra i sanningen, efter det bud som vi hava fått ifrån Fadern.

3 Johannesbrevet 1:4
Jag har ingen större glädje än den att få höra att mina barn vandra i sanningen.

as.

1 Johannesbrevet 1:5
Och detta är det budskap som vi hava hört från honom, och som vi förkunna för eder, att Gud är ljus, och att intet mörker finnes i honom.

Psaltaren 104:2
Du höljer dig i ljus såsom i en mantel, du spänner ut himmelen såsom ett tält;

1 Timotheosbrevet 6:16
han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.

Jakobsbrevet 1:17
Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

we have.

1 Johannesbrevet 1:3
Ja, det vi hava sett och hört, det förkunna vi ock för eder, på det att också I mån hava gemenskap med oss; och vi hava vår gemenskap med Fadern och med hans Son, Jesus Kristus.

Amos 3:3
Färdas väl två tillsammans, utan att de hava blivit ense därom?

and the.

1 Johannesbrevet 2:1,2
Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig;…

1 Johannesbrevet 5:6,8
Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, icke med vattnet allenast, utan med vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, eftersom Anden är sanningen.…

Sakaria 13:1
På den tiden skola Davids hus och Jerusalems invånare få en öppen brunn, till att avtvå sin synd och orenhet.

Johannes 1:29
Dagen därefter såg han Jesus nalkas; då sade han: »Se, Guds Lamm, som borttager världens synd!

1 Korinthierbrevet 6:11
Sådana voro ock somliga bland eder, men I haven låtit två eder rena, I haven blivit helgade, I haven blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande.

Efesierbrevet 1:7
I honom hava vi förlossning genom hans blod, förlåtelse för våra synder, efter hans nåds rikedom.

Hebreerbrevet 9:14
huru mycket mer skall icke Kristi blod -- då han nu genom evig ande har framburit sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud -- rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden!

1 Petrusbrevet 1:19
utan med Kristi dyra blod, såsom med blodet av ett felfritt lamm utan fläck.

Uppenbarelseboken 1:5
och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland de döda, den som är härskaren över konungarna på jorden. Honom som älskar oss, och som har löst oss från våra synder med sitt blod

Uppenbarelseboken 7:14
Jag svarade honom: »Min herre, du vet själv det.» Då sade han till mig: »Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

Länkar
1 Johannesbrevet 1:7 Inter1 Johannesbrevet 1:7 Flerspråkig1 Juan 1:7 Spanska1 Jean 1:7 Franska1 Johannes 1:7 Tyska1 Johannesbrevet 1:7 Kinesiska1 John 1:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Johannesbrevet 1
6Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen. 7Men om vi vandra i ljuset, såsom han är i ljuset, så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8Om vi säga att vi icke hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss.…
Korshänvisningar
Psaltaren 51:2
när profeten Natan kom till honom, då han hade gått in till Bat-Seba. (2) Gud, var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet. (3) Två mig väl från min missgärning, och rena mig från synd.

Jesaja 2:5
I av Jakobs hus, kommen, låtom oss vandra i HERRENS ljus.

Jesaja 6:7
Och han rörde därmed vid min mun. Därefter sade han: »Se, då nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning blivit tagen ifrån dig, och din synd är försonad.»

Jesaja 33:24
Och ingen av invånarna skall säga: »Jag är svag», ty folket, som där bor, har fått sin missgärning förlåten.

Matteus 6:12
och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;

1 Timotheosbrevet 6:16
han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.

Titusbrevet 2:14
hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

Uppenbarelseboken 7:14
Jag svarade honom: »Min herre, du vet själv det.» Då sade han till mig: »Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

1 Johannesbrevet 1:6
Överst på sidan
Överst på sidan