2 Johannesbrevet 1:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
Det har gjort mig stor glädje att jag har funnit flera av dina barn vandra i sanningen, efter det bud som vi hava fått ifrån Fadern.

Dansk (1917 / 1931)
Jeg har glædet mig meget over, at jeg har fundet Børn af dig, som vandre i Sandhed, efter det Bud, vi fik af Faderen.

Norsk (1930)
Jeg har gledet mig meget fordi jeg har funnet nogen av dine barn som vandrer i sannhet, således som vi har fått påbud av Faderen.

King James Bible
I rejoiced greatly that I found of thy children walking in truth, as we have received a commandment from the Father.

English Revised Version
I rejoice greatly that I have found certain of thy children walking in truth, even as we received commandment from the Father.
Treasury i Bibeln Kunskap

rejoiced.

Filipperbrevet 4:10
Det har varit för mig en stor glädje i Herren att I nu omsider haven kommit i en så god ställning, att I haven kunnat tänka på mitt bästa. Dock, I tänkten nog också förut därpå, men I haden icke tillfälle att göra något.

1 Thessalonikerbr. 2:19,20
Ty vem är vårt hopp och vår glädje och vår berömmelses krona inför vår Herre Jesus vid hans tillkommelse, vem, om icke just I?…

1 Thessalonikerbr. 3:6-10
Men nu, då Timoteus har kommit till oss från eder och förkunnat för oss det glada budskapet om eder tro och kärlek, och sagt oss att I alltjämt haven oss i god hågkomst, och att I längten efter att se oss, likasom vi längta efter eder,…

3 Johannesbrevet 1:3,4
Ty det gjorde mig stor glädje, då några av bröderna kommo och vittnade om den sanning som bor i dig, eftersom du ju vandrar i sanningen.…

walking.

Hosea 14:9
Den som är vis, han akte härpå; den som är förståndig, han besinne detta. Ty HERRENS vägar äro rätta, och på dem vandra de rättfärdiga, men överträdarna komma där på fall.

Malaki 2:6
Rätt undervisning var i hans mun, och ingen orätt fanns på hans läppar; fridsamt och redligt vandrade han i min umgängelse och omvände många från missgärning.

Galaterbrevet 2:14
Men när jag såg att de icke vandrade med fasta steg, enligt evangelii sanning, sade jag till Cefas i allas närvaro: »Om du, som är en jude, kan leva efter hednisk sed i stället för efter judisk, varför vill du då nödga hedningarna att leva efter judiskt sätt?»

Efesierbrevet 5:2,8
och vandren i kärlek, såsom Kristus älskade eder och utgav sig själv för oss till en gåva och ett offer, »Gud till en välbehaglig lukt».…

1 Johannesbrevet 1:6,7
Om vi säga oss hava gemenskap med honom, och vi vandra i mörkret, så ljuga vi och göra icke sanningen.…

1 Johannesbrevet 2:6
Den som säger sig förbliva i honom, han är ock pliktig att själv så vandra som Han vandrade.

Länkar
2 Johannesbrevet 1:4 Inter2 Johannesbrevet 1:4 Flerspråkig2 Juan 1:4 Spanska2 Jean 1:4 Franska2 Johannes 1:4 Tyska2 Johannesbrevet 1:4 Kinesiska2 John 1:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Johannesbrevet 1
4Det har gjort mig stor glädje att jag har funnit flera av dina barn vandra i sanningen, efter det bud som vi hava fått ifrån Fadern. 5Och nu har jag en bön till dig, kära fru. Icke som om jag skreve för att giva dig ett nytt bud; det gäller allenast det bud som vi hava haft från begynnelsen: att vi skola älska varandra.…
Korshänvisningar
1 Korinthierbrevet 13:6
Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen.

3 Johannesbrevet 1:3
Ty det gjorde mig stor glädje, då några av bröderna kommo och vittnade om den sanning som bor i dig, eftersom du ju vandrar i sanningen.

3 Johannesbrevet 1:4
Jag har ingen större glädje än den att få höra att mina barn vandra i sanningen.

2 Johannesbrevet 1:3
Överst på sidan
Överst på sidan