3 Johannesbrevet 1:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
Jag har ingen större glädje än den att få höra att mina barn vandra i sanningen.

Dansk (1917 / 1931)
Jeg har ingen større Glæde end denne, at jeg hører, at mine Børn vandre i Sandheden.

Norsk (1930)
Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten.

King James Bible
I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.

English Revised Version
Greater joy have I none than this, to hear of my children walking in the truth.
Treasury i Bibeln Kunskap

have.

Ordspråksboken 23:24
Stor fröjd har den rättfärdiges fader; den som har fått en vis son har glädje av honom.

that.

Jesaja 8:18
Se, jag och barnen som HERREN har givit mig, vi äro tecken och förebilder i Israel, från HERREN Sebaot, som bor på Sions berg.

1 Korinthierbrevet 4:15
Ty om I än haden tio tusen uppfostrare i Kristus, så haven I dock icke många fäder; det var ju jag som i Kristus Jesus genom evangelium födde eder till liv.

Galaterbrevet 4:19
I mina barn, som jag nu åter med vånda måste föda till livet, intill dess att Kristus har tagit gestalt i eder.

Filemonbrevet 1:10
ja, jag beder dig för min son, den som jag har fött i min fångenskap, för Onesimus,

walk.

1 Kungaboken 2:4
så att HERREN får uppfylla det ord som han talade om mig, då han sade: 'Om dina barn hava akt på sin väg, så att de vandra inför mig i trohet och av allt sitt hjärta och av all sin själ, då' -- sade han -- 'skall på Israels tron aldrig saknas en avkomling av dig.'

1 Kungaboken 3:6
Salomo svarade: »Du har gjort stor nåd med din tjänare, min fader David, eftersom han vandrade inför dig i trohet, rättfärdighet och rättsinnighet mot dig. Och du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son till efterträdare på hans tron, såsom ju nu har skett.

2 Kungaboken 20:3
»Ack HERRE, tänk dock på huru jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon.» Och Hiskia grät bitterligen.

Psaltaren 26:1-3
Av David. Skaffa mig rätt, HERRE, ty jag vandrar i ostrafflighet, och jag förtröstar på HERREN utan att vackla.…

Jesaja 38:3
Och han sade: »Ack HERRE, tänk dock på huru jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort, vad gott är i dina ögon.» Och Hiskia grät bitterligen.

Johannes 12:35,36
Jesus sade till dem: »Ännu en liten tid är ljuset ibland eder. Vandren medan I haven ljuset, på det att mörkret icke må få makt med eder; den som vandrar i mörkret, han vet ju icke var han går.…

Galaterbrevet 2:14
Men när jag såg att de icke vandrade med fasta steg, enligt evangelii sanning, sade jag till Cefas i allas närvaro: »Om du, som är en jude, kan leva efter hednisk sed i stället för efter judisk, varför vill du då nödga hedningarna att leva efter judiskt sätt?»

Länkar
3 Johannesbrevet 1:4 Inter3 Johannesbrevet 1:4 Flerspråkig3 Juan 1:4 Spanska3 Jean 1:4 Franska3 Johannes 1:4 Tyska3 Johannesbrevet 1:4 Kinesiska3 John 1:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
3 Johannesbrevet 1
3Ty det gjorde mig stor glädje, då några av bröderna kommo och vittnade om den sanning som bor i dig, eftersom du ju vandrar i sanningen. 4Jag har ingen större glädje än den att få höra att mina barn vandra i sanningen.
Korshänvisningar
1 Korinthierbrevet 4:14
Detta skriver jag, icke för att komma eder att blygas, utan såsom en förmaning till mina älskade barn.

2 Korinthierbrevet 6:13
Given oss då lika för lika -- om jag nu får tala såsom till barn -- ja, vidgen också I edra hjärtan.

Galaterbrevet 4:19
I mina barn, som jag nu åter med vånda måste föda till livet, intill dess att Kristus har tagit gestalt i eder.

1 Thessalonikerbr. 2:11
Likaledes veten I huru vi förmanade och uppmuntrade var och en av eder, såsom en fader sina barn,

1 Timotheosbrevet 1:2
hälsar Timoteus, sin sannskyldige son i tron. Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre!

2 Timotheosbrevet 1:2
hälsar Timoteus, sin älskade son. Nåd, barmhärtighet och frid ifrån Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Herre!

Filemonbrevet 1:10
ja, jag beder dig för min son, den som jag har fött i min fångenskap, för Onesimus,

1 Johannesbrevet 2:1
Mina kära barn, detta skriver jag till eder, för att I icke skolen synda. Men om någon syndar, så hava vi en förespråkare hos Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig;

2 Johannesbrevet 1:4
Det har gjort mig stor glädje att jag har funnit flera av dina barn vandra i sanningen, efter det bud som vi hava fått ifrån Fadern.

3 Johannesbrevet 1:3
Överst på sidan
Överst på sidan