Psaltaren 26:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Av David. Skaffa mig rätt, HERRE, ty jag vandrar i ostrafflighet, och jag förtröstar på HERREN utan att vackla.

Dansk (1917 / 1931)
Af David. Skaf mig Ret, o HERRE, thi jeg vandrer i Uskyld, stoler paa HERREN uden at vakle.

Norsk (1930)
Av David. Hjelp mig til min rett, Herre! for jeg har vandret i min uskyld, og på Herren stoler jeg uten å vakle.

King James Bible
A Psalm of David. Judge me, O LORD; for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD; therefore I shall not slide.

English Revised Version
A Psalm of David. Judge me, O LORD, for I have walked in mine integrity: I have trusted also in the LORD without wavering.
Treasury i Bibeln Kunskap

for

Psaltaren 26:11
Jag vandrar ju i ostrafflighet; förlossa mig och var mig nådig.

Psaltaren 15:2
Den som vandrar ostraffligt och gör vad rätt är och talar sanning av hjärtat;

Psaltaren 25:21
Ostrafflighet och redlighet bevare mig, ty jag förbidar dig.

2 Kungaboken 20:3
»Ack HERRE, tänk dock på huru jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon.» Och Hiskia grät bitterligen.

Ordspråksboken 20:7
Den som vandrar i ostrafflighet såsom en rättfärdig man, hans barn går det val efter honom.

2 Korinthierbrevet 1:12
Ty vad vi kunna berömma oss av, och vad vårt samvete bär oss vittnesbörd om, det är att vi i denna världen hava vandrat i Guds helighet och renhet, icke ledda av köttslig vishet, utan av Guds nåd; så framför allt i vårt förhållande till eder.

trusted

Psaltaren 4:5
Offren rätta offer, och förtrösten på HERREN.

Psaltaren 25:2
Min Gud, på dig förtröstar jag; låt mig icke komma på skam, låt icke mina fiender fröjda sig över mig.

Psaltaren 28:7
HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.

Psaltaren 31:14
Men jag förtröstar på dig, HERRE; jag säger: »Du är min Gud.»

Ordspråksboken 29:25
Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN, han varder beskyddad.

I shall

Psaltaren 21:7
Ty konungen förtröstar på HERREN, och genom den Högstes nåd skall han icke vackla.

Psaltaren 37:31
Hans Guds lag är i hans hjärta; hans steg vackla icke.

Psaltaren 62:2,6
Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall ej mycket vackla.…

Psaltaren 94:18
När jag tänkte: »Min fot vacklar», då stödde mig din når, o HERRE:

Psaltaren 121:3,7,8
Icke skall han låta din fot vackla, icke slumrar han som bevarar dig!…

1 Samuelsboken 2:9
Sina frommas fötter bevarar han, men de ogudaktiga förgöras i mörkret, ty ingen förmår något genom egen kraft.

1 Petrusbrevet 1:5
I som med Guds makt bliven genom tro bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden.

2 Petrusbrevet 1:10
Vinnläggen eder därför, mina bröder, så mycket mer om att göra eder kallelse och utkorelse fast. Ty om I det gören, skolen I aldrig någonsin komma på fall.

Länkar
Psaltaren 26:1 InterPsaltaren 26:1 FlerspråkigSalmos 26:1 SpanskaPsaume 26:1 FranskaPsalm 26:1 TyskaPsaltaren 26:1 KinesiskaPsalm 26:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 26
1Av David. Skaffa mig rätt, HERRE, ty jag vandrar i ostrafflighet, och jag förtröstar på HERREN utan att vackla. 2Pröva mig, HERRE, och försök mig; rannsaka mina njurar och mitt hjärta.…
Korshänvisningar
Hebreerbrevet 10:23
Låtom oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har givit oss löftet, han är trofast.

2 Kungaboken 20:3
»Ack HERRE, tänk dock på huru jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon.» Och Hiskia grät bitterligen.

Psaltaren 7:8
HERREN håller dom över folken; skaffa mig rätt, HERRE, efter min rättfärdighet och ostrafflighet.

Psaltaren 13:5
på det att min fiende icke må säga: »Jag blev honom övermäktig», och på att mina ovänner ej må fröjda sig, när jag vacklar.

Psaltaren 17:3
Du prövar mitt hjärta, du utrannsakar mig, men du finner intet; ingen ond tanke går ut ur min mun.

Psaltaren 26:11
Jag vandrar ju i ostrafflighet; förlossa mig och var mig nådig.

Psaltaren 28:7
HERREN är min starkhet och min sköld; på honom förtröstade mitt hjärta. Och jag vart hulpen, därför fröjdar sig mitt hjärta, och med min sång vill jag tacka honom.

Psaltaren 35:24
Skaffa mig rätt efter din rättfärdighet, HERRE, min Gud, och låt dem icke få glädja sig över mig.

Psaltaren 37:31
Hans Guds lag är i hans hjärta; hans steg vackla icke.

Psaltaren 43:1
Skaffa mig rätt, o Gud, och utför min sak mot ett folk utan fromhet; rädda mig ifrån falska och orättfärdiga människor. (2) Ty du är den Gud som är mitt värn; varför har du förkastat mig? Varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender?

Psaltaren 54:1
För sångmästaren, med strängaspel; en sång av David, (2) när sifiterna kommo och sade till Saul: »David håller sig nu gömd hos oss.» (3) Gud, fräls mig genom ditt namn, och skaffa mig rätt genom din makt.

Ordspråksboken 20:7
Den som vandrar i ostrafflighet såsom en rättfärdig man, hans barn går det val efter honom.

Klagovisorna 3:59
Du ser, HERRE, den orätt mig vederfares; skaffa mig rätt.

Psaltaren 25:22
Överst på sidan
Överst på sidan