2 Kungaboken 20:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
»Ack HERRE, tänk dock på huru jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon.» Och Hiskia grät bitterligen.

Dansk (1917 / 1931)
»Ak, HERRE, kom dog i Hu, hvorledes jeg har vandret for dit Aasyn i Oprigtighed og med helt Hjerte og gjort, hvad der er godt i dine Øjne!« Og Ezekias græd højt.

Norsk (1930)
Akk, Herre! kom dog i hu at jeg har vandret for ditt åsyn i trofasthet og med helt hjerte og gjort hvad godt er i dine øine! Og Esekias gråt høit.

King James Bible
I beseech thee, O LORD, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore.

English Revised Version
Remember now, O LORD, I beseech thee, how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore.
Treasury i Bibeln Kunskap

remember.

1 Mosebok 8:1
Då tänkte Gud på Noa och på alla de vilda djur och alla de boskapsdjur som voro med honom i arken. Och Gud lät en vind gå fram över jorden, så att vattnet sjönk undan;

Nehemja 5:19
Tänk, min Gud, på allt vad jag har gjort för detta folk, och räkna mig det till godo!

Nehemja 13:14,22,31
Tänk fördenskull på mig, min Gud, och låt icke de fromma gärningar bliva utplånade, som jag har gjort för min Guds hus och för tjänstgöringen där!…

Psaltaren 25:7
Tänk icke på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, HERRE.

Psaltaren 89:47,50
Tänk på huru kort mitt liv varar, och huru förgängliga du har skapat alla människors barn.…

Psaltaren 119:49
Tänk på ordet till din tjänare, eftersom du har givit mig hopp.

Jesaja 63:11
Då tänkte hans folk på forna tider, de tänkte på Mose: Var är nu han som förde dem upp ur havet, jämte herdarna för hans hjord? Var är han som lade i deras bröst sin helige Ande,

I have walked.

2 Kungaboken 18:3-6
Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, alldeles såsom hans fader David hade gjort.…

1 Mosebok 5:22,24
Och Hanok vandrade i umgängelse med Gud i tre hundra år, sedan han hade fött Metusela, och han födde söner och döttrar.…

1 Mosebok 17:1
När Abram var nittionio år gammal, uppenbarade sig HERREN för honom och sade till honom: »Jag är Gud den Allsmäktige. Vandra inför mig och var ostrafflig.

1 Kungaboken 2:4
så att HERREN får uppfylla det ord som han talade om mig, då han sade: 'Om dina barn hava akt på sin väg, så att de vandra inför mig i trohet och av allt sitt hjärta och av all sin själ, då' -- sade han -- 'skall på Israels tron aldrig saknas en avkomling av dig.'

1 Kungaboken 3:6
Salomo svarade: »Du har gjort stor nåd med din tjänare, min fader David, eftersom han vandrade inför dig i trohet, rättfärdighet och rättsinnighet mot dig. Och du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son till efterträdare på hans tron, såsom ju nu har skett.

Job 1:1,8
I Us' land levde en man som hette Job; han var en ostrafflig och redlig man, som fruktade Gud och flydde det onda.…

Lukas 1:6
De voro båda rättfärdiga inför Gud och vandrade ostraffligt efter alla Herrens bud och stadgar.

in truth.

2 Krönikeboken 31:20,21
Så förfor Hiskia i hela Juda, och han gjorde inför HERREN, sin Gud, vad gott och rätt och sant var.…

Psaltaren 32:2
Säll är den människa som HERREN icke tillräknar missgärning, och i vilkens ande icke är något svek.

Psaltaren 145:18
HERREN är nära alla dem som åkalla honom, alla dem som åkalla honom uppriktigt.

Jeremia 4:2
Då skall du svärja i sanning, rätt och rättfärdighet: »Så sant HERREN lever», och hednafolken skola välsigna sig i honom och berömma sig av honom.

Johannes 1:47
När nu Jesus såg Natanael nalkas, sade han om honom: »Se, denne är en rätt israelit, i vilken icke finnes något svek.»

2 Korinthierbrevet 1:12
Ty vad vi kunna berömma oss av, och vad vårt samvete bär oss vittnesbörd om, det är att vi i denna världen hava vandrat i Guds helighet och renhet, icke ledda av köttslig vishet, utan av Guds nåd; så framför allt i vårt förhållande till eder.

1 Johannesbrevet 3:21,22
Mina älskade, om vårt hjärta icke fördömer oss, så hava vi frimodighet inför Gud,…

a perfect heart.

1 Kungaboken 8:61
Och må edra hjärtan vara hängivna åt HERREN, vår Gud, så att I alltjämt vandren efter hans stadgar och hållen hans bud, såsom I nu gören.»

1 Kungaboken 11:4
Ja, när Salomo blev gammal, förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra gudar, så att hans hjärta icke förblev hängivet åt HERREN, hans Gud, såsom hans fader Davids hjärta hade varit.

1 Kungaboken 15:14
Men offerhöjderna blevo icke avskaffade; dock var Asas hjärta hängivet åt HERREN, så länge han levde.

2 Krönikeboken 16:9
TY HERRENS ögon överfara hela jorden, för att han med sin kraft skall bistå dem som med sina hjärtan hängiva sig åt honom. Härutinnan har du handlat dåraktigt. Därför skall du hädanefter hava ständiga strider.»

wept sore.

2 Samuelsbokem 12:21,22
Då sade hans tjänare till honom: »Varför gör du på detta sätt? Medan barnet levde, fastade du och grät för dess skull; men så snart barnet har dött, står du upp och äter!»…

Psaltaren 6:6
Jag är så trött av suckande; var natt fuktar jag min säng och väter mitt läger med mina tårar.

Psaltaren 102:9
Ty jag äter aska såsom bröd och blandar min dryck med gråt,

Jesaja 38:14
Jag klagade såsom en svala, såsom en trana, jag suckade såsom en duva; matta blickade mina ögon mot höjden: »HERRE, jag lider nöd; tag dig an min sak.»

Hebreerbrevet 5:7
Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar, böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.

Länkar
2 Kungaboken 20:3 Inter2 Kungaboken 20:3 Flerspråkig2 Reyes 20:3 Spanska2 Rois 20:3 Franska2 Koenige 20:3 Tyska2 Kungaboken 20:3 Kinesiska2 Kings 20:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Kungaboken 20
2Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till HERREN och sade: 3»Ack HERRE, tänk dock på huru jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort vad gott är i dina ögon.» Och Hiskia grät bitterligen. 4Men innan Jesaja hade hunnit ut ur den inre staden, kom HERRENS ord till honom; han sade:…
Korshänvisningar
2 Samuelsbokem 12:21
Då sade hans tjänare till honom: »Varför gör du på detta sätt? Medan barnet levde, fastade du och grät för dess skull; men så snart barnet har dött, står du upp och äter!»

2 Samuelsbokem 12:22
Han svarade: så länge barnet ännu levde, fastade och grät jag, ty jag tänkte: 'Vem vet, kanhända bliver HERREN mig nådig och låter barnet få leva.'

1 Kungaboken 2:4
så att HERREN får uppfylla det ord som han talade om mig, då han sade: 'Om dina barn hava akt på sin väg, så att de vandra inför mig i trohet och av allt sitt hjärta och av all sin själ, då' -- sade han -- 'skall på Israels tron aldrig saknas en avkomling av dig.'

1 Kungaboken 8:61
Och må edra hjärtan vara hängivna åt HERREN, vår Gud, så att I alltjämt vandren efter hans stadgar och hållen hans bud, såsom I nu gören.»

1 Kungaboken 9:4
Om du nu vandrar inför mig, såsom din fader David vandrade, med ostraffligt hjärta och i redlighet, så att du gör allt vad jag har bjudit dig och håller mina stadgar och rätter

2 Kungaboken 18:3
Han gjorde vad rätt var i HERRENS ögon, alldeles såsom hans fader David hade gjort.

2 Kungaboken 20:2
Då vände han sitt ansikte mot väggen och bad till HERREN och sade:

2 Kungaboken 20:4
Men innan Jesaja hade hunnit ut ur den inre staden, kom HERRENS ord till honom; han sade:

2 Krönikeboken 31:20
Så förfor Hiskia i hela Juda, och han gjorde inför HERREN, sin Gud, vad gott och rätt och sant var.

Nehemja 5:19
Tänk, min Gud, på allt vad jag har gjort för detta folk, och räkna mig det till godo!

Nehemja 13:14
Tänk fördenskull på mig, min Gud, och låt icke de fromma gärningar bliva utplånade, som jag har gjort för min Guds hus och för tjänstgöringen där!

Nehemja 13:22
Och jag tillsade leviterna att de skulle rena sig och komma och hålla vakt vid portarna, för att sabbatsdagen måtte hållas helig. Tänk ock därför på mig, min Gud, och hav misskund med mig efter din stora nåd!

Psaltaren 26:1
Av David. Skaffa mig rätt, HERRE, ty jag vandrar i ostrafflighet, och jag förtröstar på HERREN utan att vackla.

Psaltaren 26:3
Ty din nåd är inför mina ögon, och jag vandrar i din sanning.

2 Kungaboken 20:2
Överst på sidan
Överst på sidan