Ordspråksboken 29:25
Parallella Vers
Svenska (1917)
Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN, han varder beskyddad.

Dansk (1917 / 1931)
Frygt for Mennesker leder i Snare, men den, der stoler paa HERREN, er bjærget.

Norsk (1930)
Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget.

King James Bible
The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe.

English Revised Version
The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe.
Treasury i Bibeln Kunskap

fear

1 Mosebok 12:11-13
Men när han nalkades Egypten sade han till sin hustru Sarai: »Jag vet ju att du är en skön kvinna.…

1 Mosebok 20:2,11
Och Abraham sade om sin hustru Sara att hon var hans syster. Då sände Abimelek, konungen i Gerar, och lät hämta Sara till sig.…

1 Mosebok 26:7
Och när männen på orten frågade honom om hans hustru, sade han: »Hon är min syster.» Han fruktade nämligen för att säga att hon var hans hustru, ty han tänkte: »Männen här på orten kunde då dräpa mig för Rebeckas skull, eftersom hon är så fager att skåda.»

2 Mosebok 32:22-24
Aron svarade: »Min herres vrede må icke upptändas; du vet själv att detta folk är ont.…

1 Samuelsboken 15:24
Saul sade till Samuel: »Jag har syndat därmed att jag har överträtt HERRENS befallning och handlat emot dina ord; ty jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord.

1 Samuelsboken 27:1,11
Men David sade till sig själv: »En dag skall jag nu i alla fall omkomma genom Sauls hand. Ingen annan räddning finnes för mig än att fly undan till filistéernas land; då måste Saul avstå ifrån att vidare söka efter mig över hela Israels område, och så undkommer jag hans hand.»…

1 Kungaboken 19:3
När han förnam detta, stod han upp och begav sig i väg för att rädda sitt liv, och han kom så till Beer-Seba, som hör till Juda; där lämnade han kvar sin tjänare.

Jesaja 57:11
För vem räddes och fruktade du då, eftersom du var så trolös och eftersom du icke tänkte på mig och ej ville akta på? Är det icke så: eftersom jag har tegat, och det sedan länge, därför fruktar du mig icke?

Matteus 10:28
Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke hava makt att dräpa själen, utan frukten fastmer honom som har makt att förgöra både själ och kropp i Gehenna. --

Matteus 15:12
Då trädde hans lärjungar fram och sade till honom: »Vet du, att när fariséerna hörde det du nu sade, var det för dem en stötesten?»

Matteus 26:69-74
Men Petrus satt utanför på gården. Då kom en tjänstekvinna fram till honom och sade: »Också du var med Jesus från Galileen.»…

Johannes 3:2
Denne kom till Jesus om natten och sade till honom: »Rabbi, vi veta att det är från Gud du har kommit såsom lärare; ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om icke Gud är med honom.»

Johannes 9:22
Detta sade hans föräldrar, därför att de fruktade judarna; ty judarna hade redan kommit överens om att den som bekände Jesus vara Messias, han skulle utstötas ur synagogan.

Johannes 12:42
Dock funnos jämväl bland rådsherrarna många som trodde på honom; men för fariséernas skulle ville de icke bekänna det, för att de icke skulle bliva utstötta ur synagogan.

Johannes 19:12,13
Från den stunden sökte Pilatus efter någon utväg att giva honom lös. Men judarna ropade och sade: »Giver du honom lös, så är du icke kejsarens vän. Vemhelst som gör sig till konung, han sätter sig upp mot kejsaren.»…

Galaterbrevet 2:11-13
Men när Cefas kom till Antiokia, trädde jag öppet upp mot honom, ty han hade befunnits skyldig till en försyndelse.…

2 Timotheosbrevet 4:16,17
Vid mitt första försvar inför rätta kom ingen mig till hjälp, utan alla övergåvo mig; må det icke bliva dem tillräknat.…

whoso

Ordspråksboken 16:20
Den som aktar på ordet, han finner lycka, och säll är den som förtröstar på HERREN.

Ordspråksboken 18:10
HERRENS namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och varder beskyddad.

Ordspråksboken 30:5
Allt Guds tal är luttrat; han är en sköld för dem som taga sin tillflykt till honom.

1 Krönikeboken 5:20
Och seger beskärdes dem i striden mot dessa, så att hagariterna och alla som voro med dem blevo givna i deras hand; ty de ropade till Gud under striden, och han bönhörde dem, därför att de förtröstade på honom.

Psaltaren 118:8
Bättre är att taga sin tillflykt till HERREN än att förlita sig på människor.

Psaltaren 125:1
En vallfartssång. De som förtrösta på HERREN, de likna Sions berg, som icke vacklar, utan förbliver evinnerligen.

Predikaren 7:18
Det är bäst att du håller fast vid det ena, utan att ändå släppa det andra; ty den som fruktar Gud finner en utväg ur allt detta.

Daniel 3:28
Då hov Nebukadnessar upp sin röst och sade: »Lovad vare Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare, vilka så förtröstade på honom, att de överträdde konungens befallning och vågade sina liv för att icke nödgas dyrka eller tillbedja någon annan gud än sin egen Gud!

Daniel 6:23
Då blev konungen mycket glad, och befallde att man skulle taga Daniel upp ur gropen. Och när Daniel hade blivit tagen upp ur gropen, kunde man icke upptäcka någon skada på honom; ty han hade trott på sin Gud.

1 Petrusbrevet 1:21
I som genom honom tron på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att eder tro nu ock kan vara ett hopp till Gud.

safe

Psaltaren 69:29
Men mig som är betryckt och plågad, mig skall din frälsning, o Gud, beskydda.

Psaltaren 91:14
»Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom; jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.

Länkar
Ordspråksboken 29:25 InterOrdspråksboken 29:25 FlerspråkigProverbios 29:25 SpanskaProverbes 29:25 FranskaSprueche 29:25 TyskaOrdspråksboken 29:25 KinesiskaProverbs 29:25 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Ordspråksboken 29
24Den som skiftar rov med en tjuv hatar sitt eget liv; när han hör edsförpliktelsen, yppar han intet. 25Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN, han varder beskyddad. 26Många söka en furstes ynnest, men av HERREN får var och en sin rätt.…
Korshänvisningar
Lukas 12:4
Men jag säger eder, mina vänner: Frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men sedan icke hava makt att göra något mer.

Johannes 12:42
Dock funnos jämväl bland rådsherrarna många som trodde på honom; men för fariséernas skulle ville de icke bekänna det, för att de icke skulle bliva utstötta ur synagogan.

Johannes 12:43
Ty de skattade högre att bliva ärade av människor än att bliva ärade av Gud.

1 Mosebok 12:12
Om nu egyptierna tänka, när de få se dig: 'Hon är hans hustru', så skola de dräpa mig, under det att de låta dig leva.

1 Mosebok 20:2
Och Abraham sade om sin hustru Sara att hon var hans syster. Då sände Abimelek, konungen i Gerar, och lät hämta Sara till sig.

1 Mosebok 26:7
Och när männen på orten frågade honom om hans hustru, sade han: »Hon är min syster.» Han fruktade nämligen för att säga att hon var hans hustru, ty han tänkte: »Männen här på orten kunde då dräpa mig för Rebeckas skull, eftersom hon är så fager att skåda.»

5 Mosebok 1:17
I skolen icke hava anseende till personen, när I dömen, utan höra den ringe likaväl dom den högre; I skolen icke frukta för någon människa, ty domen hör Gud till. Men om något ärende bliven eder för svårt, skolen I hänskjuta det till mig, så att jag för höra det.»

1 Samuelsboken 15:24
Saul sade till Samuel: »Jag har syndat därmed att jag har överträtt HERRENS befallning och handlat emot dina ord; ty jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord.

Psaltaren 91:1
Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga,

Psaltaren 119:117
Stöd mig, så att jag varder frälst, så vill jag alltid se med lust på dina stadgar.

Ordspråksboken 18:10
HERRENS namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och varder beskyddad.

Ordspråksboken 28:25
Den som är lysten efter vinning uppväcker träta; men den som förtröstar på HERREN varder rikligen mättad.

Jesaja 57:11
För vem räddes och fruktade du då, eftersom du var så trolös och eftersom du icke tänkte på mig och ej ville akta på? Är det icke så: eftersom jag har tegat, och det sedan länge, därför fruktar du mig icke?

Ordspråksboken 29:24
Överst på sidan
Överst på sidan