Psaltaren 91:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga,

Dansk (1917 / 1931)
Den, der sidder i den Højestes Skjul og dvæler i den Almægtiges Skygge,

Norsk (1930)
Den som sitter i den Høiestes skjul, som bor i den Allmektiges skygge,

King James Bible
He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty.

English Revised Version
He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.
Treasury i Bibeln Kunskap

1 Krönikeboken 28:1
Och David församlade till Jerusalem alla Israels hövdingar, stamhövdingarna och häravdelningarnas hövitsmän, dem som voro i konungens tjänst, och över- och underhövitsmännen och uppsyningsmännen över alla konungens och hans söners ägodelar och boskap, så ock hovmännen och hjältarna och alla tappra stridsmän.

dwelleth

Psaltaren 27:5
Ty han döljer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskärmar mig i sitt tjäll, han för mig upp på en klippa.

Psaltaren 31:20
Du beskärmar dem i ditt ansiktes beskärm mot människors sammangaddning; du döljer dem i din hydda mot tungors angrepp.

Psaltaren 32:7
Du är mitt beskärm, för nöd bevarar du mig; med räddningens jubel omgiver du mig. Sela.

Psaltaren 52:8
Men jag skall vara såsom ett grönskande olivträd i Guds hus; jag förtröstar på Guds nåd alltid och evinnerligen.

Psaltaren 61:3,4
Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden.…

Psaltaren 90:1
En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

Jesaja 8:14
Så skall han varda för eder något heligt; men för de två Israels hus skall han bliva en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och ett giller.

Hesekiel 11:16
om dem skall du alltså säga: Så säger Herren, HERREN: Ja, väl har jag fört dem långt bort ibland folken och förstrött dem i länderna, och med nöd har jag varit för dem en helgedom i de länder dit de hava kommit;

Hosea 14:5,6
Jag skall bliva för Israel såsom dagg, han skall blomstra såsom en lilja, och såsom Libanons skog skall han skjuta rötter.…

1 Johannesbrevet 4:15,16
Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förbliver Gud, och han själv förbliver i Gud.…

abide.

Psaltaren 25:13
Han själv skall leva i lycka, och hans efterkommande skola besitta landet.

under

Psaltaren 17:8
Bevara mig såsom en ögonsten, beskärma mig under dina vingars skugga

Psaltaren 36:7
Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud! Människors barn hava sin tillflykt under dina vingars skugga.

Psaltaren 57:1
För sångmästaren; »Fördärva icke»; en sång av David, när han flydde för Saul och var i grottan. (2) Var mig nådig, o Gud, var mig nådig; ty till dig tager min själ sin tillflykt. Ja, under dina vingars skugga vill jag taga min tillflykt, till dess att det onda är förbi.

Domarboken 9:15
Törnbusken svarade träden: 'Om det är eder uppriktiga mening att smörja mig till konung över eder, så kommen och tagen eder tillflykt under min skugga; varom icke, så skall eld gå ut ur törnbusken och förtära cedrarna på Libanon.'

Hga Visan 2:3
»Såsom ett äppelträd bland vildmarkens träd, så är min vän bland ynglingar; ljuvligt är mig att sitta i dess skugga, och söt är dess frukt för min mun.

Jesaja 4:5,6
Och HERREN skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en molnsky och en rök om dagen, och skenet av en lågande eld om natten; ty ett beskärmande täckelse skall vila över all dess härlighet.…

Klagovisorna 4:20
HERRENS smorde, han som var vår livsfläkt, blev fångad i deras gropar, han under vilkens skugga vi hoppades att få leva bland folken.

Länkar
Psaltaren 91:1 InterPsaltaren 91:1 FlerspråkigSalmos 91:1 SpanskaPsaume 91:1 FranskaPsalm 91:1 TyskaPsaltaren 91:1 KinesiskaPsalm 91:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 91
1Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2han säger: »I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.»…
Korshänvisningar
2 Mosebok 33:22
När nu min härlighet går förbi, skall jag låta dig stå där i en klyfta på berget, och jag skall övertäcka dig med min hand, till dess jag har gått förbi.

Psaltaren 17:8
Bevara mig såsom en ögonsten, beskärma mig under dina vingars skugga

Psaltaren 27:5
Ty han döljer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskärmar mig i sitt tjäll, han för mig upp på en klippa.

Psaltaren 31:20
Du beskärmar dem i ditt ansiktes beskärm mot människors sammangaddning; du döljer dem i din hydda mot tungors angrepp.

Psaltaren 32:7
Du är mitt beskärm, för nöd bevarar du mig; med räddningens jubel omgiver du mig. Sela.

Psaltaren 90:1
En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte.

Psaltaren 119:114
Du är mitt beskärm och min sköld; jag hoppas på ditt ord.

Psaltaren 121:5
HERREN är den som bevarar dig, HERREN är ditt skygd på din högra sida.

Ordspråksboken 29:25
Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN, han varder beskyddad.

Jesaja 25:4
Ty du har varit ett värn för den arme, ett värn för den fattige i hans nöd, en tillflykt mot störtskurar, ett skygd under hettan. Ty våldsverkarnas raseri är likasom en störtskur mot en vägg.

Jesaja 26:20
Välan då, mitt folk, gå in i dina kamrar och stäng igen dörrarna om dig; göm dig ett litet ögonblick, till dess att vreden har gått förbi.

Jesaja 32:2
Var och en av dem skall vara såsom en tillflykt i stormen, ett skydd mot störtskuren; de skola vara såsom vattenbäckar i en ödemark, såsom skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land.

Jeremia 36:26
I stället bjöd konungen Jerameel, konungasonen, och Seraja, Asriels son, och Selemja, Abdeels son, att de skulle gripa skrivaren Baruk och profeten Jeremia. Men HERREN gömde dem undan.

Psaltaren 90:17
Överst på sidan
Överst på sidan