Psaltaren 57:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
För sångmästaren; »Fördärva icke»; en sång av David, när han flydde för Saul och var i grottan. (2) Var mig nådig, o Gud, var mig nådig; ty till dig tager min själ sin tillflykt. Ja, under dina vingars skugga vill jag taga min tillflykt, till dess att det onda är förbi.

Dansk (1917 / 1931)
Til Sangmesteren. Al-tasjhet. Af David. En Miktam, da han flygtede ind i Hulen for Saul. (2) Vær mig naadig, Gud, vær mig naadig, thi hos dig har min Sjæl søgt Ly; i dine Vingers Skygge søger jeg Ly, til Ulykken er drevet over.

Norsk (1930)
Til sangmesteren; Forderv ikke*; av David; en gyllen sang, da han flyktet for Saul og var i hulen**.

King James Bible
To the chief Musician, Altaschith, Michtam of David, when he fled from Saul in the cave. Be merciful unto me, O God, be merciful unto me: for my soul trusteth in thee: yea, in the shadow of thy wings will I make my refuge, until these calamities be overpast.

English Revised Version
For the Chief Musician; set to Al-tashheth. A Psalm of David: Michtam: when he fled from Saul, in the cave. Be merciful unto me, O God, be merciful unto me; for my soul taketh refuge in thee: yea, in the shadow of thy wings will I take refuge, until these calamities be overpast.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

2943 B.C.

1061 (Title.) Al-tas-chith. or, destroy not. A golden Psalm. This Psalm is supposed to have been called al tashcheth, or `destroy not,' because David thus addressed one his followers when about to kill Saul in the cave; and michtam, or 'golden' because written, or worthy to be written, in gold.

Psaltaren 58:1
För sångmästaren; »Fördärva icke»; av David; en sång. (2) Talen I väl i eder stumhet vad rättfärdigt är? Dömen I såsom rätt är, I människors barn?

Psaltaren 59:1
För sångmästaren; »Fördärva icke»; en sång av David, när Saul sände och lät bevaka hans hus för att döda honom. (2) Rädda mig, min Gud, från mina fiender, beskydda mig för mina motståndare.

when

Psaltaren 142:1
En sång av David; en bön, när han var i grottan. (2) Jag höjer min röst och ropar till HERREN, jag höjer min röst och beder till HERREN.

1 Samuelsboken 22:1
Då begav sig David därifrån och flydde undan till Adullams grotta. Och när hans bröder och hela hans faders hus fingo höra detta, kommo de ditned till honom.

1 Samuelsboken 24:3,8
Och när han kom till boskapsgårdarna vid vägen, fanns där en grotta; då gick han ditin för något avsides bestyr. Men David och hans män sutto längst inne i grottan.…

be

Psaltaren 56:1
För sångmästaren, efter »Den stumma duvan i fjärran»; en sång av David, når filistéerna grepo honom i Gat. (2) Var mig nådig, o Gud, ty människor stå mig efter livet; beständigt tränga mig stridsmän.

Psaltaren 69:13-16
Men jag kommer med min bön till dig, HERRE, i behaglig tid, genom din stora nåd, o Gud; svara mig i din frälsande trofasthet.…

Psaltaren 119:76,77
Din nåd vare min tröst, såsom du har lovat din tjänare.…

should

Psaltaren 9:10
Och må de som känna ditt namn förtrösta på dig; ty du övergiver icke dem som söka dig, HERRE.

Psaltaren 13:5
på det att min fiende icke må säga: »Jag blev honom övermäktig», och på att mina ovänner ej må fröjda sig, när jag vacklar.

Psaltaren 125:1
En vallfartssång. De som förtrösta på HERREN, de likna Sions berg, som icke vacklar, utan förbliver evinnerligen.

Jesaja 50:10
Vem bland eder, som fruktar HERREN och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och icke ser någon ljusning, så förtröste han dock på HERRENS namn och stödje sig vid sin Gud.

shadow

Psaltaren 17:7,8
Bevisa din underbara nåd, du som frälsar undan motståndarna dem som taga sin tillflykt till din högra hand.…

Psaltaren 36:7
Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud! Människors barn hava sin tillflykt under dina vingars skugga.

Psaltaren 61:4
Låt mig bo i din hydda evinnerligen; under dina vingars beskärm tager jag min tillflykt. Sela.

Psaltaren 63:7
Ty du är min hjälp, och under dina vingars skumma jublar jag.

Psaltaren 91:1,4,9
Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga,…

Rut 2:12
HERREN vedergälle dig för vad du har gjort; ja, må full lön tillfalla dig från HERREN, Israels Gud, till vilken du har kommit, för att finna tillflykt under hans vingar.»

Lukas 13:34
Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men haven icke velat.

until

Jesaja 10:25
Ty ännu allenast en liten tid, och ogunsten skall hava en ände, och min vrede skall vända sig till deras fördärv.

Jesaja 26:20
Välan då, mitt folk, gå in i dina kamrar och stäng igen dörrarna om dig; göm dig ett litet ögonblick, till dess att vreden har gått förbi.

Matteus 24:22
Och om den tiden icke bleve förkortad, så skulle intet kött bliva frälst; men för de utvaldas skull skall den tiden bliva förkortad.

Johannes 16:20
Sannerligen, sannerligen säger jag eder: I skolen bliva bedrövade, men eder bedrövelse skall vändas i glädje.

Jakobsbrevet 5:10,11
Mina bröder, tagen profeterna, som talade i Herrens namn, till edert föredöme i att uthärda lidande och visa tålamod.…

Uppenbarelseboken 7:14
Jag svarade honom: »Min herre, du vet själv det.» Då sade han till mig: »Dessa äro de som komma ur den stora bedrövelsen, och som hava tvagit sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod.

Uppenbarelseboken 21:4
och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget.»

Länkar
Psaltaren 57:1 InterPsaltaren 57:1 FlerspråkigSalmos 57:1 SpanskaPsaume 57:1 FranskaPsalm 57:1 TyskaPsaltaren 57:1 KinesiskaPsalm 57:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 57
1För sångmästaren; »Fördärva icke»; en sång av David, när han flydde för Saul och var i grottan. (2) Var mig nådig, o Gud, var mig nådig; ty till dig tager min själ sin tillflykt. Ja, under dina vingars skugga vill jag taga min tillflykt, till dess att det onda är förbi. 2Jag ropar till Gud den Högste, till Gud, som fullbordar sitt verk för mig.…
Korshänvisningar
Rut 2:12
HERREN vedergälle dig för vad du har gjort; ja, må full lön tillfalla dig från HERREN, Israels Gud, till vilken du har kommit, för att finna tillflykt under hans vingar.»

1 Samuelsboken 22:1
Då begav sig David därifrån och flydde undan till Adullams grotta. Och när hans bröder och hela hans faders hus fingo höra detta, kommo de ditned till honom.

1 Samuelsboken 24:3
Och när han kom till boskapsgårdarna vid vägen, fanns där en grotta; då gick han ditin för något avsides bestyr. Men David och hans män sutto längst inne i grottan.

Psaltaren 2:12
Hyllen sonen, så att han icke vredgas och I förgåns på eder väg; ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga äro alla de som taga sin tillflykt till honom.

Psaltaren 17:8
Bevara mig såsom en ögonsten, beskärma mig under dina vingars skugga

Psaltaren 24:3
Vem får gå upp på HERRENS berg, och vem får träda in i hans helgedom?

Psaltaren 34:22
Men sina tjänares själar förlossar HERREN, och ingen skall stå med skuld, som tager sin tillflykt till honom.

Psaltaren 36:7
Huru dyrbar är icke din nåd, o Gud! Människors barn hava sin tillflykt under dina vingars skugga.

Psaltaren 63:7
Ty du är min hjälp, och under dina vingars skumma jublar jag.

Psaltaren 86:3
Var mig nådig, o Herre, ty hela dagen ropar jag till dig.

Psaltaren 91:4
Med sina fjädrar skall han betäcka dig, och under hans vingar skall du finna tillflykt; hans trofasthet är sköld och skärm.

Psaltaren 119:58
Jag bönfaller inför dig av allt hjärta; var mig nådig efter ditt tal.

Jesaja 26:20
Välan då, mitt folk, gå in i dina kamrar och stäng igen dörrarna om dig; göm dig ett litet ögonblick, till dess att vreden har gått förbi.

Sefanja 2:3
Söken HERREN, alla I ödmjuke i landet, som hållen hans lag. Söken rättfärdighet, söken ödmjukhet; kanhända bliven I så beskärmade på HERRENS vredes dag.

Psaltaren 56:13
Överst på sidan
Överst på sidan