Psaltaren 9:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
Och må de som känna ditt namn förtrösta på dig; ty du övergiver icke dem som söka dig, HERRE.

Dansk (1917 / 1931)
HERREN blev de fortryktes Tilflugt, en Tilflugt i Trængselstider;

Norsk (1930)
Og de som kjenner ditt navn, stoler på dig; for du har ikke forlatt dem som søker dig, Herre!

King James Bible
And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.

English Revised Version
And they that know thy name will put their trust in thee; for thou, LORD, hast not forsaken them that seek thee.
Treasury i Bibeln Kunskap

know

Psaltaren 91:14
»Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom; jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.

2 Mosebok 34:5-7
Då steg HERREN ned i molnskyn. Och han ställde sig där nära intill honom och åkallade HERRENS namn.…

1 Krönikeboken 28:9
Och du, min son Salomo, må lära känna din faders Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ; ty HERREN rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, så låter han sig finnas av dig, men om du övergiver honom, då förkastar han dig evinnerligen.

Ordspråksboken 18:10
HERRENS namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och varder beskyddad.

Johannes 17:3
Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus.

2 Korinthierbrevet 4:6
Ty den Gud som sade: »Ljus skall lysa fram ur mörkret», han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.

2 Timotheosbrevet 1:12
Fördenskull lider jag också detta, men jag blyges dock icke därför. Ty jag vet på vem jag tror, och jag är viss om att han är mäktig att för »den dagen» bevara vad som har blivit mig betrott.

1 Johannesbrevet 2:3
Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud.

1 Johannesbrevet 5:20
Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv.

put

Psaltaren 5:11
Men låt alla dem glädjas, som taga sin tillflykt till dig; evinnerligen må de jubla, ty du beskärmar dem; i dig må de fröjda sig, som hava ditt namn kärt.

Psaltaren 57:1
För sångmästaren; »Fördärva icke»; en sång av David, när han flydde för Saul och var i grottan. (2) Var mig nådig, o Gud, var mig nådig; ty till dig tager min själ sin tillflykt. Ja, under dina vingars skugga vill jag taga min tillflykt, till dess att det onda är förbi.

Psaltaren 146:5,6
Säll är den vilkens hjälp är Jakobs Gud, den vilkens hopp står till HERREN, hans Gud,…

Jesaja 26:3,4
Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid; ty på dig förtröstar han.…

hast

Psaltaren 105:3,4
Berömmen eder av hans heliga namn; glädje sig av hjärtat de som söka HERREN.…

Jesaja 45:19
Jag har icke talat i det fördolda, någonstädes i ett mörkt land; jag har icke sagt till Jakobs släkt: Förgäves skolen I söka mig. Jag är HERREN, som talar sanning, som förkunnar, vad rätt är.

Jesaja 46:3,4
Så hören nu på mig, I av Jakobs hus, I alla som ären kvar av Israels hus, I som haven varit lastade på mig allt ifrån moderlivet och burna av mig allt ifrån modersskötet.…

Jesaja 55:6,7
Söken HERREN, medan han låter sig finnas; åkallen honom, medan han är nära.…

Jeremia 29:13
I skolen söka mig, och I skolen ock finna mig, om I frågen efter mig av allt edert hjärta.

2 Korinthierbrevet 1:9,10
Ja, vi hade redan i vårt inre likasom fått vår dödsdom, för att vi icke skulle förtrösta på oss själva, utan på Gud, som uppväcker de döda.…

Länkar
Psaltaren 9:10 InterPsaltaren 9:10 FlerspråkigSalmos 9:10 SpanskaPsaume 9:10 FranskaPsalm 9:10 TyskaPsaltaren 9:10 KinesiskaPsalm 9:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 9
9Så vare då HERREN en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. 10Och må de som känna ditt namn förtrösta på dig; ty du övergiver icke dem som söka dig, HERRE. 11Lovsjungen HERREN, som bor i Sion, förkunnen bland folken hans gärningar.…
Korshänvisningar
1 Krönikeboken 5:20
Och seger beskärdes dem i striden mot dessa, så att hagariterna och alla som voro med dem blevo givna i deras hand; ty de ropade till Gud under striden, och han bönhörde dem, därför att de förtröstade på honom.

Psaltaren 34:4
Jag sökte HERREN, och han svarade mig, och ur all min förskräckelse räddade han mig.

Psaltaren 37:28
Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.

Psaltaren 91:14
»Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom; jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.

Psaltaren 94:14
Ty HERREN förskjuter icke sitt folk, och sin arvedel övergiver han icke.

Psaltaren 9:9
Överst på sidan
Överst på sidan