Psaltaren 9:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Så vare då HERREN en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider.

Dansk (1917 / 1931)
skal dømme Verden med Retfærd, fælde Dom over Folkefærd med Ret.

Norsk (1930)
Og Herren er en borg for den undertrykte, en borg i nødens tider.

King James Bible
The LORD also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.

English Revised Version
The LORD also will be a high tower for the oppressed, a high tower in times of trouble;
Treasury i Bibeln Kunskap

The Lord

Psaltaren 18:2
HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

Psaltaren 32:7
Du är mitt beskärm, för nöd bevarar du mig; med räddningens jubel omgiver du mig. Sela.

Psaltaren 37:39
Till de rättfärdiga kommer frälsning ifrån HERREN; han är deras värn i nödens tid.

Psaltaren 46:1
För sångmästaren; av Koras söner; till Alamót; en sång. (2) Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.

Psaltaren 48:3
Gud har i dess palatser gjort sig känd såsom ett värn.

Psaltaren 62:8
Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår tillflykt. Sela.

Psaltaren 91:1,2
Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga,…

Psaltaren 142:4
Skåda på min högra sida och se: där finnes ingen som kännes vid mig. Ingen tillflykt återstår för mig, ingen finnes, som frågar efter min själ.

5 Mosebok 33:27
En tillflykt är han, urtidens Gud, och härnere råda hans eviga armar. Han förjagade fienderna för dig, han sade: Förgör dem.

Ordspråksboken 18:10
HERRENS namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och varder beskyddad.

Jesaja 4:5,6
Och HERREN skall över hela Sions bergs område och över dess högtidsskaror skapa en molnsky och en rök om dagen, och skenet av en lågande eld om natten; ty ett beskärmande täckelse skall vila över all dess härlighet.…

Jesaja 8:14
Så skall han varda för eder något heligt; men för de två Israels hus skall han bliva en stötesten och en klippa till fall och för Jerusalems invånare en snara och ett giller.

Jesaja 32:2
Var och en av dem skall vara såsom en tillflykt i stormen, ett skydd mot störtskuren; de skola vara såsom vattenbäckar i en ödemark, såsom skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land.

Nahum 1:7
HERREN är god, ett värn i nödens tid, och han låter sig vårda om dem som förtrösta på honom.

Lukas 13:34
Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem som äro sända till dig! Huru ofta har jag icke velat församla dina barn, likasom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar! Men haven icke velat.

Hebreerbrevet 6:18
Så skulle vi genom två oryggliga utsagor, i vilka Gud omöjligen kunde ljuga, undfå en kraftig uppmuntran, vi som hava sökt vår räddning i att hålla fast vid det hopp som ligger framför oss.

be a refuge.

Psaltaren 20:1
För sångmästaren; en psalm av David. (2) HERREN bönhöre dig på nödens dag, Jakobs Guds namn beskydde dig.

Psaltaren 46:7
HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.

in times

Psaltaren 50:15
Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig.»

Psaltaren 77:1,2
För sångmästaren, till Jedutun; av Asaf; en psalm. (2) Jag vill höja min röst till Gud och ropa; jag vill höja min röst till Gud, för att han må lyssna till mig.…

Psaltaren 108:12
Giv oss hjälp mot ovännen; ty människors hjälp är fåfänglighet.

Länkar
Psaltaren 9:9 InterPsaltaren 9:9 FlerspråkigSalmos 9:9 SpanskaPsaume 9:9 FranskaPsalm 9:9 TyskaPsaltaren 9:9 KinesiskaPsalm 9:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 9
8och han skall döma jordens krets med rättfärdighet, han skall skipa lag bland folken med rättvisa. 9Så vare då HERREN en borg för den förtryckte, en borg i nödens tider. 10Och må de som känna ditt namn förtrösta på dig; ty du övergiver icke dem som söka dig, HERRE.…
Korshänvisningar
2 Samuelsbokem 22:3
Gud, du min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn och min tillflykt, min frälsare, du som frälsar mig från våldet!

Psaltaren 10:18
för att skaffa den faderlöse och förtryckte rätt, så att människor, komna av jord, ej längre vålla skräck.

Psaltaren 12:5
»Eftersom de arma lida övervåld och de fattiga klaga, vill jag nu stå upp», säger HERREN; »jag vill skaffa frälsning åt den som längtar därefter.»

Psaltaren 14:6
Den betrycktes rådslag mån I söka bringa på skam, HERREN är ju ändå hans tillflykt.

Psaltaren 32:7
Du är mitt beskärm, för nöd bevarar du mig; med räddningens jubel omgiver du mig. Sela.

Psaltaren 37:39
Till de rättfärdiga kommer frälsning ifrån HERREN; han är deras värn i nödens tid.

Psaltaren 46:1
För sångmästaren; av Koras söner; till Alamót; en sång. (2) Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.

Psaltaren 46:7
HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.

Psaltaren 59:9
Mot deras makt vill jag hålla mig till dig, ty Gud är min borg.

Psaltaren 59:16
Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd; ty du var för mig en borg och en tillflykt, när jag var i nöd.

Psaltaren 94:22
Men HERREN bliver för mig en borg, min Gud bliver min tillflykts klippa.

Jeremia 14:8
Du Israels hopp dess frälsare i nödens tid, varför är du såsom en främling i landet, lik en vägfarande som slår upp sitt tält allenast för en natt?

Psaltaren 9:8
Överst på sidan
Överst på sidan