Nahum 1:7
Parallella Vers
Svenska (1917)
HERREN är god, ett värn i nödens tid, och han låter sig vårda om dem som förtrösta på honom.

Dansk (1917 / 1931)
HERREN er god, et Værn paa Trængselens Dag; han kender dem, som lider paa ham,

Norsk (1930)
Herren er god, et vern på trengselens dag, og han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham.

King James Bible
The LORD is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that trust in him.

English Revised Version
The LORD is good, a strong hold in the day of trouble; and he knoweth them that put their trust in him.
Treasury i Bibeln Kunskap

Lord.

1 Krönikeboken 16:34
Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen,

Esra 3:11
Och de sjöngo, under lov och tack till HERREN, därför att han är god, och därför att hans nåd varar evinnerligen över Israel. Och allt folket jublade högt till HERRENS lov, därför att grunden till HERRENS hus var lagd.

Psaltaren 25:8
HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.

Psaltaren 100:5
Ty HERREN är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.

Psaltaren 136:1-26
Tacken HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen.…

Psaltaren 145:6-10
Man skall tala om dina fruktansvärda gärningars makt; dina storverk skall jag förtälja.…

Jeremia 33:11
här skall man ännu en gång höra fröjderop och glädjerop, rop för brudgum och rop för brud, rop av människor som säga: »Tacken HERREN Sebaot, ty HERREN är god, ty hans nåd varar evinnerligen», och av människor som frambära lovoffer i HERRENS hus. Ty jag vill åter upprätta landet, så att det bliver såsom förut, säger HERREN.

Klagovisorna 3:25
HERREN är god mot dem som förbida honom, mot den själ som söker honom.

Romabrevet 11:22
Se alltså här Guds godhet och stränghet: Guds stränghet mot dem som föllo och hans godhet mot dig, om du nämligen håller dig fast vid hans godhet; annars bliver också du borthuggen.

1 Johannesbrevet 4:8-10
Den som icke älskar, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är kärleken.…

strong hold.

Psaltaren 18:1,2
För sångmästaren; av HERRENS tjänare David, som talade till HERREN denna sångs ord, när HERREN hade räddat honom från alla hans fienders hand och ur Sauls våld. (2) Han sade: Hjärtligen kär har jag dig, HERRE, min starkhet,…

Psaltaren 27:5
Ty han döljer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskärmar mig i sitt tjäll, han för mig upp på en klippa.

Psaltaren 62:6-8
Allenast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag skall icke vackla.…

Psaltaren 71:3
Var mig en klippa där jag får bo, och dit jag alltid kan fly, du som beskär mig frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg.

Psaltaren 84:11
Ty HERREN Gud är sol och sköld; HERREN giver nåd och ära; han vägrar icke dem något gott, som vandra i ostrafflighet.

Psaltaren 91:1,2
Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga,…

Psaltaren 144:1,2
Av David. Lovad vare HERREN, min klippa, han som lärde mina armar att kriga, mina händer att strida;…

Ordspråksboken 18:10
HERRENS namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och varder beskyddad.

Jesaja 25:4
Ty du har varit ett värn för den arme, ett värn för den fattige i hans nöd, en tillflykt mot störtskurar, ett skygd under hettan. Ty våldsverkarnas raseri är likasom en störtskur mot en vägg.

Jesaja 26:1-4
På den tiden skall man sjunga denna sång i Juda land: »Vår stad giver oss styrka; murar och värn bereda oss frälsning.…

Jesaja 32:2
Var och en av dem skall vara såsom en tillflykt i stormen, ett skydd mot störtskuren; de skola vara såsom vattenbäckar i en ödemark, såsom skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land.

in the.

Psaltaren 20:1
För sångmästaren; en psalm av David. (2) HERREN bönhöre dig på nödens dag, Jakobs Guds namn beskydde dig.

Psaltaren 50:15
Och åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig, och du skall prisa mig.»

Psaltaren 59:16
Men jag vill sjunga om din makt och jubla var morgon över din nåd; ty du var för mig en borg och en tillflykt, när jag var i nöd.

Psaltaren 86:7
På min nöds dag åkallar jag dig, ty du skall svara mig.

Psaltaren 91:15
Han åkallar mig, och jag skall svara honom; jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och låta honom komma till ära.

Jesaja 37:3,4
Och de sade till denne: »Så säger Hiskia: En nödens, tuktans och smälekens dag är denne dag, ty fostren hava väl kommit fram till födseln, men kraft att föda finnes icke.…

and he.

Psaltaren 1:6
Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.

Matteus 7:23
Men då skall jag betyga för dem: 'Jag har aldrig känt eder; gån bort ifrån mig, I ogärningsmän.'

Johannes 10:27
Mina får lyssna till min röst, och jag känner dem, och de följa mig.

Galaterbrevet 4:9
Men nu, sedan I haven lärt känna Gud och, vad mer är, haven blivit kända av Gud, huru kunnen I nu vända tillbaka till de svaga och arma »makter», under vilka I åter på nytt viljen bliva trälar?

2 Timotheosbrevet 2:19
Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.»

that.

1 Krönikeboken 5:20
Och seger beskärdes dem i striden mot dessa, så att hagariterna och alla som voro med dem blevo givna i deras hand; ty de ropade till Gud under striden, och han bönhörde dem, därför att de förtröstade på honom.

2 Krönikeboken 16:8,9
Voro icke etiopierna och libyerna en väldig här, med vagnar och ryttare i stor myckenhet? Men därför att du då stödde dig på HERREN, gav han dem i din hand.…

2 Krönikeboken 32:8,11,21
Med honom är en arm av kött, men med oss är HERREN, vår Gud, och han skall hjälpa oss och föra våra krig. Och folket tryggade sig vid Hiskias, Juda konungs, ord.…

Psaltaren 84:12
HERRE Sebaot, salig är den människa som förtröstar på dig.

Jeremia 17:7,8
Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.…

Daniel 3:28
Då hov Nebukadnessar upp sin röst och sade: »Lovad vare Sadraks, Mesaks och Abed-Negos Gud, som sände sin ängel och räddade sina tjänare, vilka så förtröstade på honom, att de överträdde konungens befallning och vågade sina liv för att icke nödgas dyrka eller tillbedja någon annan gud än sin egen Gud!

Daniel 6:23
Då blev konungen mycket glad, och befallde att man skulle taga Daniel upp ur gropen. Och när Daniel hade blivit tagen upp ur gropen, kunde man icke upptäcka någon skada på honom; ty han hade trott på sin Gud.

Matteus 27:43
Han har satt sin förtröstan på Gud, må nu han frälsa honom, om han har behag till honom, han har ju sagt: 'Jag är Guds Son.'»

Länkar
Nahum 1:7 InterNahum 1:7 FlerspråkigNahúm 1:7 SpanskaNahum 1:7 FranskaNahum 1:7 TyskaNahum 1:7 KinesiskaNahum 1:7 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Nahum 1
6Vem kan bestå för hans ogunst, och vem kan uthärda hans vrede glöd? Hans förtörnelse utgjuter sig såsom eld, och klipporna rämna inför honom. 7HERREN är god, ett värn i nödens tid, och han låter sig vårda om dem som förtrösta på honom. 8Men genom en störtflod gör han ände på platsen där den staden står, och hans fiender förföljas av mörker.…
Korshänvisningar
Johannes 10:14
Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känna mig,

2 Timotheosbrevet 2:19
Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: »Herren känner de sina», och: »Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.»

Psaltaren 1:6
Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås.

Psaltaren 25:8
HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.

Psaltaren 37:39
Till de rättfärdiga kommer frälsning ifrån HERREN; han är deras värn i nödens tid.

Psaltaren 37:40
HERREN hjälper dem och befriar dem; han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem, ty de taga sin tillflykt till honom.

Psaltaren 100:5
Ty HERREN är god, hans nåd varar evinnerligen och hans trofasthet från släkte till släkte.

Psaltaren 145:9
HERREN är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk.

Jeremia 16:19
HERRE, du min starkhet och mitt värn, du min tillflykt på nödens dag, till dig skola hedningarna komma från jordens ändar och skola säga: »Allenast lögn hava våra fäder fått i arv. fåfängliga avgudar, av vilka ingen kan hjälpa.

Jeremia 17:17
Så bliv då icke till skräck för mig; du som är min tillflykt på olyckans dag.

Jeremia 24:5
Så säger HERREN, Israels Gud: Såsom man med välbehag ser på de goda fikonen, så vill jag med välbehag se till de bortförda av Juda, dem som jag från denna plats har sänt bort till kaldéernas land.

Jeremia 33:11
här skall man ännu en gång höra fröjderop och glädjerop, rop för brudgum och rop för brud, rop av människor som säga: »Tacken HERREN Sebaot, ty HERREN är god, ty hans nåd varar evinnerligen», och av människor som frambära lovoffer i HERRENS hus. Ty jag vill åter upprätta landet, så att det bliver såsom förut, säger HERREN.

Joel 3:16
Och HERREN upphäver ett rytande från Sion, och från Jerusalem låter han höra sin röst, så att himmelen och jorden bäva. Men för sitt folk är HERREN en tillflykt och för Israels barn ett värn.

Sefanja 3:12
Men jag skall lämna kvar i dig ett folk, betryckt och armt; och de skola förtrösta på HERRENS namn.

Nahum 1:6
Överst på sidan
Överst på sidan