Psaltaren 62:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår tillflykt. Sela.

Dansk (1917 / 1931)
stol paa ham, al Folkets Forsamling, udøs for ham eders Hjerte, Gud er vor Tilflugt. — Sela.

Norsk (1930)
Sett eders lit til ham til enhver tid, I folk! Utøs eders hjerte for hans åsyn! Gud er vår tilflukt. Sela.

King James Bible
Trust in him at all times; ye people, pour out your heart before him: God is a refuge for us. Selah.

English Revised Version
Trust in him at all times, ye people; pour out your heart before him: God is a refuge for us. Selah
Treasury i Bibeln Kunskap

Trust

Psaltaren 22:4,5
På dig förtröstade våra fäder; de förtröstade, och du räddade dem.…

Psaltaren 34:1,2
Av David, här han ställde sig vansinnig inför Abimelek, och denne drev honom ifrån sig, och han gick sin väg. (2) Jag vill lova HERREN alltid; hans pris skall ständigt vara i min mun.…

Psaltaren 47:1-3
För sångmästaren; av Koras söner; en psalm. (2) Klappen i händerna, alla folk, höjen jubel till Gud med fröjderop.…

Job 13:15
Må han dräpa mig, jag hoppas intet annat; min vandel vill jag ändå hålla fram inför honom.

Jesaja 26:4
Förtrösten då på HERREN till evig tid; ty HERREN, HERREN är en evig klippa.

Jesaja 50:10
Vem bland eder, som fruktar HERREN och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och icke ser någon ljusning, så förtröste han dock på HERRENS namn och stödje sig vid sin Gud.

1 Johannesbrevet 2:28
Ja, kära barn, förbliven nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och icke med skam nödgas gå bort ifrån honom vid hans tillkommelse.

pour

Psaltaren 42:4
Men jag vill utgjuta inom mig min själ och hava i minne huru jag gick med hopen upp till Guds hus, under fröjderop och tacksägelse, i högtidsskaran.

Psaltaren 102:1
Bön av en betryckt, när han försmäktar och utgjuter sitt bekymmer inför HERREN. (2) HERRE, hör min bön, och låt mitt rop komma inför dig.

Psaltaren 142:2
Jag utgjuter inför honom mitt bekymmer, min nöd kungör jag för honom.

1 Samuelsboken 1:15
Men Hanna svarade och sade: »Nej, min herre, jag är en hårt prövad kvinna; vin och starka drycker har jag icke druckit, men jag utgöt nu min själ för HERREN.

Jesaja 26:16
HERRE, i nöden hava de nu sökt dig, de hava utgjutit tysta böner, när din tuktan kom över dem.

Klagovisorna 2:19
Stå upp, ropa högt i natten, när dess väkter begynna, utgjut ditt hjärta såsom vatten inför Herrens ansikte; lyft upp till honom dina händer för dina barns liv, ty de försmäkta av hunger i alla gators hörn.

Filipperbrevet 4:6
Gören eder intet bekymmer, utan låten i allting edra önskningar bliva kunniga inför Gud, genom åkallan och bön, med tacksägelse.

God

Psaltaren 18:2
HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min klippa, till vilken jag tager min tillflykt, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.

Psaltaren 46:11
HERREN Sebaot är men oss, Jakobs Gud är vår borg. Sela.

Ordspråksboken 14:26
Den som fruktar HERREN har ett tryggt fäste, och hans barn få där en tillflykt.

Hebreerbrevet 6:18
Så skulle vi genom två oryggliga utsagor, i vilka Gud omöjligen kunde ljuga, undfå en kraftig uppmuntran, vi som hava sökt vår räddning i att hålla fast vid det hopp som ligger framför oss.

Länkar
Psaltaren 62:8 InterPsaltaren 62:8 FlerspråkigSalmos 62:8 SpanskaPsaume 62:8 FranskaPsalm 62:8 TyskaPsaltaren 62:8 KinesiskaPsalm 62:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 62
7Hos Gud är min frälsning och min ära; min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. 8Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår tillflykt. Sela. 9Allenast ett intet äro människors barn, myndiga herrar fåfänglighet; i vågskålen äro de för lätta, mindre än intet äro de allasammans.…
Korshänvisningar
1 Samuelsboken 1:15
Men Hanna svarade och sade: »Nej, min herre, jag är en hårt prövad kvinna; vin och starka drycker har jag icke druckit, men jag utgöt nu min själ för HERREN.

1 Samuelsboken 7:6
Då församlade de sig i Mispa och öste upp vatten och göto ut det in. för HERREN och fastade den dagen; och de sade där: »Vi hava syndat mot HERREN.» Och Samuel dömde Israels barn i Mispa.

Psaltaren 4:5
Offren rätta offer, och förtrösten på HERREN.

Psaltaren 37:3
Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet,

Psaltaren 37:5
Befall din väg åt HERREN och förtrösta på honom; han skall göra det.

Psaltaren 42:4
Men jag vill utgjuta inom mig min själ och hava i minne huru jag gick med hopen upp till Guds hus, under fröjderop och tacksägelse, i högtidsskaran.

Psaltaren 46:1
För sångmästaren; av Koras söner; till Alamót; en sång. (2) Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.

Psaltaren 52:8
Men jag skall vara såsom ett grönskande olivträd i Guds hus; jag förtröstar på Guds nåd alltid och evinnerligen.

Psaltaren 115:9
I av Israel, förtrösten på HERREN. Ja, han är deras hjälp och sköld.

Jesaja 26:4
Förtrösten då på HERREN till evig tid; ty HERREN, HERREN är en evig klippa.

Jeremia 20:12
Ty HERREN Sebaot prövar med rättfärdighet, han ser njurar och hjärta. Så skall jag då få se din hämnd på dem, ty för dig har jag lagt fram min sak.

Klagovisorna 2:12
De ropa till sina mödrar: »Var få vi bröd och vin?» Ty försmäktande ligga de såsom slagna på gatorna i staden; ja, de uppgiva sin anda i sina mödrars famn.

Klagovisorna 2:19
Stå upp, ropa högt i natten, när dess väkter begynna, utgjut ditt hjärta såsom vatten inför Herrens ansikte; lyft upp till honom dina händer för dina barns liv, ty de försmäkta av hunger i alla gators hörn.

Psaltaren 62:7
Överst på sidan
Överst på sidan