Psaltaren 37:3
Parallella Vers
Svenska (1917)
Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet,

Dansk (1917 / 1931)
Stol paa HERREN og gør det gode, bo i Landet og læg Vind paa Troskab,

Norsk (1930)
Sett din lit til Herren og gjør godt, bo i landet og legg vinn på trofasthet!

King James Bible
Trust in the LORD, and do good; so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed.

English Revised Version
Trust in the LORD, and do good; dwell in the land, and follow after faithfulness.
Treasury i Bibeln Kunskap

Trust

Psaltaren 4:5
Offren rätta offer, och förtrösten på HERREN.

Psaltaren 26:1
Av David. Skaffa mig rätt, HERRE, ty jag vandrar i ostrafflighet, och jag förtröstar på HERREN utan att vackla.

Jesaja 1:16-19
tvån eder då, och renen eder. Skaffen edert onda väsende bort ifrån mina ögon. Hören upp att göra, vad ont är.…

Jesaja 50:10
Vem bland eder, som fruktar HERREN och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och icke ser någon ljusning, så förtröste han dock på HERRENS namn och stödje sig vid sin Gud.

Jeremia 17:7,8
Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan.…

1 Korinthierbrevet 15:57,58
Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!…

Hebreerbrevet 6:10-12
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.…

so shalt

1 Mosebok 26:2
Och HERREN uppenbarade sig för honom och sade: »Drag icke ned till Egypten; bo kvar i det land som jag skall säga dig.

1 Samuelsboken 26:19
Må nu min herre konungen höra sin tjänares ord: Om det är HERREN som har uppeggat dig emot mig, så låt honom få känna lukten av en offergåva; men om det är människor, så vare de förbannade inför HERREN, därför att de nu hava drivit mig bort, så att jag icke får uppehålla mig i HERRENS arvedel. De säga ju: 'Gå bort och tjäna andra gudar.'

Hebreerbrevet 11:13-16
I tron dogo alla dessa, innan de ännu hade fått vad utlovat var; de hade allenast sett det i fjärran och hade hälsat det och bekänt sig vara »gäster och främlingar» på jorden.…

verily [heb.

Psaltaren 33:19
han vill rädda deras själ från döden och behålla dem vid liv i hungerns tid.

Psaltaren 34:9,10
Frukten HERREN, I hans helige; ty de som frukta honom lida ingen brist.…

Matteus 6:31-33
Så gören eder nu icke bekymmer, och sägen icke: 'Vad skola vi äta?' eller: 'Vad skola vi dricka?' eller: 'Vad skola vi kläda oss med?'…

Lukas 22:35
Ytterligare sade han till dem: »När jag sände eder åstad utan penningpung, utan ränsel, utan skor, icke fattades eder då något?» De svarade: »Intet.»

Länkar
Psaltaren 37:3 InterPsaltaren 37:3 FlerspråkigSalmos 37:3 SpanskaPsaume 37:3 FranskaPsalm 37:3 TyskaPsaltaren 37:3 KinesiskaPsalm 37:3 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 37
2Ty såsom gräs varda de snart avhuggna, och såsom gröna örter vissna de. 3Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet, 4och hav din lust i HERREN: då skall han giva dig vad ditt hjärta begär.…
Korshänvisningar
5 Mosebok 30:20
i det att du älskar HERREN, din Gud, och hör hans röst och håller dig till honom; ty detta betyder för dig liv och lång levnad, så att du får bo i det land som HERREN med ed har lovat dina fäder, Abraham, Isak och Jakob, att giva dem.

Psaltaren 4:5
Offren rätta offer, och förtrösten på HERREN.

Psaltaren 62:8
Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår tillflykt. Sela.

Psaltaren 115:9
I av Israel, förtrösten på HERREN. Ja, han är deras hjälp och sköld.

Ordspråksboken 3:5
Förtrösta på HERREN av allt ditt hjärta, och förlita dig icke på ditt förstånd.

Jesaja 40:11
Han för sin hjord i bet såsom en herde, han samlar lammen i sin famn och bär dem i sitt sköte och sakta för han moderfåren fram.

Jesaja 57:13
När du ropar, då må ditt avgudafölje rädda dig. Nej, en vind skall taga dem med sig allasammans och en fläkt föra dem bort. Men den som tager sin tillflykt till mig skall få landet till arvedel och få besitta mitt heliga berg.

Jeremia 43:4
Och varken Johanan, Kareas son, eller någon av krigshövitsmännen eller någon av folket ville höra HERRENS röst och stanna kvar i Juda land.

Hesekiel 34:13
Och jag skall föra dem ut ifrån folken och församla dem ur länderna, och skall låta dem komma till sitt eget land och föra dem i bet på Israels berg, vid bäckarna och var man eljest kan bo i landet.

Hesekiel 34:14
På goda betesplatser skall jag föra dem i bet, på Israels höga berg skola de få sina betesmarker; där skola de lägra sig på goda betesmarker, och fett bete skola de hava på Israels berg.

Psaltaren 37:2
Överst på sidan
Överst på sidan