Psaltaren 62:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Allenast ett intet äro människors barn, myndiga herrar fåfänglighet; i vågskålen äro de för lätta, mindre än intet äro de allasammans.

Dansk (1917 / 1931)
Kun Tomhed er Mennesker, Mænd en Løgn, paa Vægtskaalen vipper de op, de er Tomhed til Hobe.

Norsk (1930)
Bare tomhet er menneskenes barn, bare løgn er mannens sønner; i vektskålen stiger de til værs, de er tomhet alle sammen.

King James Bible
Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie: to be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity.

English Revised Version
Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie: in the balances they will go up; they are together lighter than vanity.
Treasury i Bibeln Kunskap

Surely

Psaltaren 39:5,11
Se, såsom en handsbredd har du gjort mina dagars mått, och min livslängd är såsom intet inför dig; fåfänglighet allenast äro alla människor, huru säkra de än stå. Sela.…

1 Samuelsboken 18:5,7
Och när David drog ut, hade han framgång överallt dit Saul sände honom; Saul satte honom därför över krigsfolket. Och allt folket fann behag i honom, också de som voro Sauls tjänare.…

1 Samuelsboken 23:12,19,20
David frågade ytterligare: »Skola Kegilas borgare då utlämna mig och mina man åt Saul?» HERREN svarade: »De skola utlämna eder.»…

2 Samuelsbokem 15:6
På detta sätt gjorde Absalom med alla israeliter som kommo för att få någon sak avdömd hos konungen. Så förledde Absalom Israels män.

Matteus 21:9
Och folket, både de som gingo före honom och de som följde efter, ropade och sade: »Hosianna Davids son! Välsignad vare han som kommer, i Herrens namn. Hosianna i höjden!»

Johannes 19:15
Då skriade de: »Bort med honom! Bort med honom! Korsfäst honom!» Pilatus sade till dem: »Skall jag korsfästa eder konung?» Översteprästerna svarade: »Vi hava ingen annan konung än kejsaren.»

of high

Psaltaren 55:13,14
Nej, du gör det, du som var min jämlike, min vän och förtrogne,…

Psaltaren 118:9
Bättre är att taga sin tillflykt till HERREN än att förlita sig på furstar.

1 Samuelsboken 18:21-26
Saul tänkte nämligen: »Jag skall giva henne åt honom, för att hon må bliva honom en snara, så att filistéernas hand drabbar honom.» Och Saul sade till David: »För andra gången kan du nu bliva min måg.»…

1 Samuelsboken 26:21-25
Då sade Saul: »Jag har syndat. Kom tillbaka, min son David; ty jag vill icke mer göra dig något ont, eftersom mitt liv i dag har varit dyrt aktat i dina ögon. Se, ja har handlat i mycket stor dårskap och förvillelse.»…

2 Samuelsbokem 15:31
Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: »HERRE, gör Ahitofels råd till dårskap.»

Romabrevet 3:4
Bort det! Må Gud stå såsom sannfärdig, om ock »var människa är en lögnare». Så är ju skrivet: »På det att du må finnas rättfärdig i dina ord och få rätt, när man sätter sig till doms över dig.»

laid

Daniel 5:27
Tekel, det betyder: du är vägd på en våg och befunnen för lätt.

altogether.

Jesaja 40:15,17
Nej, folken äro att akta såsom en droppe ur ämbaret och såsom ett grand på vågskålen; se, havsländerna lyfter han såsom ett stoftkorn.…

Länkar
Psaltaren 62:9 InterPsaltaren 62:9 FlerspråkigSalmos 62:9 SpanskaPsaume 62:9 FranskaPsalm 62:9 TyskaPsaltaren 62:9 KinesiskaPsalm 62:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 62
8Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår tillflykt. Sela. 9Allenast ett intet äro människors barn, myndiga herrar fåfänglighet; i vågskålen äro de för lätta, mindre än intet äro de allasammans. 10Förliten eder icke på orätt vinning, sätten icke ett fåfängligt hopp till rov: om ock eder rikedom växer, så akten icke därpå.…
Korshänvisningar
Job 7:16
Jag är led vid detta; aldrig kommer jag åter till liv. Låt mig vara; mina dagar äro ju fåfänglighet.

Job 11:12
Men lika lätt kan en dåraktig man få förstånd, som en vildåsnefåle kan födas till människa.

Psaltaren 9:20
Låt, o HERRE, förskräckelse komma över dem; må hedningarna förnimma att de äro människor. Sela.

Psaltaren 39:5
Se, såsom en handsbredd har du gjort mina dagars mått, och min livslängd är såsom intet inför dig; fåfänglighet allenast äro alla människor, huru säkra de än stå. Sela.

Psaltaren 49:2
både låga och höga, rika såväl som fattiga.

Psaltaren 89:47
Tänk på huru kort mitt liv varar, och huru förgängliga du har skapat alla människors barn.

Psaltaren 116:11
jag som måste säga i min ångest: »Alla människor äro lögnaktiga.»

Predikaren 1:2
Fåfängligheters fåfänglighet! säger Predikaren. Fåfängligheters fåfänglighet! Allt är fåfänglighet!

Jesaja 2:9
Därför bliva människorna nedböjda och männen ödmjukade; du kan icke förlåta dem.

Jesaja 40:15
Nej, folken äro att akta såsom en droppe ur ämbaret och såsom ett grand på vågskålen; se, havsländerna lyfter han såsom ett stoftkorn.

Jesaja 40:17
Folken äro allasammans såsom ett intet inför honom; såsom alls intet och idel tomhet aktas de av honom.

Daniel 5:27
Tekel, det betyder: du är vägd på en våg och befunnen för lätt.

Psaltaren 62:8
Överst på sidan
Överst på sidan