Psaltaren 102:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
Bön av en betryckt, när han försmäktar och utgjuter sitt bekymmer inför HERREN. (2) HERRE, hör min bön, och låt mitt rop komma inför dig.

Dansk (1917 / 1931)
Bøn af en elendig, naar hans Kraft svigter, og han udøser sin Klage for HERREN. (2) HERRE, lyt til min Bøn, lad mit Raab komme til dig,

Norsk (1930)
En bønn av en elendig, når han vansmekter og utøser sin sorg for Herrens åsyn. (2) Herre, hør min bønn og la mitt rop komme til dig!

King James Bible
A Prayer of the afflicted, when he is overwhelmed, and poureth out his complaint before the LORD. Hear my prayer, O LORD, and let my cry come unto thee.

English Revised Version
A Prayer of the afflicted, when he is overwhelmed, and poureth out his complaint before the LORD. Hear my prayer, O LORD, and let my cry come unto thee.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

3464. B.C. cir

540 A prayer. This psalm was evidently composed towards the close of the Babylonian captivity; and probably by the prophet Daniel.

Psaltaren 12:5
»Eftersom de arma lida övervåld och de fattiga klaga, vill jag nu stå upp», säger HERREN; »jag vill skaffa frälsning åt den som längtar därefter.»

Psaltaren 61:2
Från jordens ända ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar; för mig upp på en klippa, som är mig alltför hög.

Psaltaren 69:1,2
För sångmästaren, efter »Liljor»; av David. (2) Fräls mig, Gud; ty vattnen tränga mig inpå livet.…

Psaltaren 142:2,3
Jag utgjuter inför honom mitt bekymmer, min nöd kungör jag för honom.…

Psaltaren 143:4
Och min ande försmäktar i mig, mitt hjärta är stelnat i mitt bröst.

Klagovisorna 3:18-20
Jag sade: »Det är ute med min livskraft och med mitt hopp till HERREN.»…

Markus 14:33,34
Och han tog med sig Petrus och Jakob och Johannes; och han begynte bäva och ängslas.…

Lukas 22:44
Men han hade kommit i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev såsom blodsdroppar, som föllo ned på jorden.

Hebreerbrevet 5:7
Och med starkt rop och tårar frambar han, under sitt kötts dagar, böner och åkallan till den som kunde frälsa honom från döden; och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest.

poureth

Psaltaren 42:4
Men jag vill utgjuta inom mig min själ och hava i minne huru jag gick med hopen upp till Guds hus, under fröjderop och tacksägelse, i högtidsskaran.

Psaltaren 62:8
Förtrösta på honom alltid, du folk; utgjuten för honom edra hjärtan. Gud är vår tillflykt. Sela.

Psaltaren 77:3
Jag vill tänka på Gud och klaga; jag vill utgjuta mitt bekymmer, ty min ande försmäktar. Sela.

Psaltaren 142:2
Jag utgjuter inför honom mitt bekymmer, min nöd kungör jag för honom.

1 Samuelsboken 1:15,16
Men Hanna svarade och sade: »Nej, min herre, jag är en hårt prövad kvinna; vin och starka drycker har jag icke druckit, men jag utgöt nu min själ för HERREN.…

hear

Psaltaren 5:2
Akta på mitt klagorop, du min konung och min Gud; ty till dig vill jag ställa min bön.

Psaltaren 55:1-5
För sångmästaren, med strängaspel; en sång av David. (2) Lyssna, Gud, till min bön, och fördölj dig icke för min åkallan.…

Psaltaren 57:1-3
För sångmästaren; »Fördärva icke»; en sång av David, när han flydde för Saul och var i grottan. (2) Var mig nådig, o Gud, var mig nådig; ty till dig tager min själ sin tillflykt. Ja, under dina vingars skugga vill jag taga min tillflykt, till dess att det onda är förbi.…

Psaltaren 130:1,2
En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, HERRE.…

Psaltaren 41:1,2
För sångmästaren; en psalm av David. (2) Säll är den som låter sig vårda om den arme; honom skall HERREN hjälpa på olyckans dag.…

Psaltaren 143:7
HERRE, skynda att svara mig, ty min ande förgås; dölj icke ditt ansikte för mig, må jag ej varda lik dem som hava farit ned i graven.

Psaltaren 145:19
Han gör vad de gudfruktiga begära och hör deras rop och frälsar dem.

let my

Psaltaren 18:6
Men jag åkallade HERREN i min nöd och ropade till min Gud. Han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop inför honom kom till hans öron.

2 Mosebok 2:23
Så förflöt en lång tid, och därunder dog konungen i Egypten. Men Israels barn suckade över sin träldom och klagade; och deras rop över träldomen steg upp till Gud.

Domarboken 10:16
Därefter skaffade de bort ifrån sig de främmande gudarna och tjänade HERREN. Då kunde han icke längre lida att se Israels vedermöda.

1 Samuelsboken 9:16
»I morgon vid denna tid skall jag sända till dig en man från Benjamins land, och honom skall du smörja till furste över mitt folk Israel; han skall frälsa mitt folk ifrån filistéernas hand. Ty jag har sett till mitt folk, eftersom deras rop har kommit till mig.»

2 Krönikeboken 30:27
Och de levitiska prästerna stodo upp och välsignade folket, och deras röst blev hörd, och deras bön kom till himmelen, hans heliga boning.

Klagovisorna 3:8,44
Huru jag än klagar och ropar, tillstoppar han öronen för min bön.…

Länkar
Psaltaren 102:1 InterPsaltaren 102:1 FlerspråkigSalmos 102:1 SpanskaPsaume 102:1 FranskaPsalm 102:1 TyskaPsaltaren 102:1 KinesiskaPsalm 102:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 102
1Bön av en betryckt, när han försmäktar och utgjuter sitt bekymmer inför HERREN. (2) HERRE, hör min bön, och låt mitt rop komma inför dig. 2Dölj icke ditt ansikte för mig, när jag är i nöd. Böj ditt öra till mig; när jag ropar, så skynda att svara mig.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 2:23
Så förflöt en lång tid, och därunder dog konungen i Egypten. Men Israels barn suckade över sin träldom och klagade; och deras rop över träldomen steg upp till Gud.

1 Samuelsboken 9:16
»I morgon vid denna tid skall jag sända till dig en man från Benjamins land, och honom skall du smörja till furste över mitt folk Israel; han skall frälsa mitt folk ifrån filistéernas hand. Ty jag har sett till mitt folk, eftersom deras rop har kommit till mig.»

Psaltaren 39:12
Hör min bön, o HERRE, och lyssna till mitt rop, tig icke vid mina tårar; ty jag är en främling i ditt hägn, en gäst såsom alla mina fäder.

Psaltaren 61:1
För sångmästaren, till strängaspel; av David. (2) Hör, o Gud, mitt rop, akta på min bön.

Psaltaren 119:169
HERRE, mitt rop komme inför ditt ansikte; giv mig förstånd efter ditt ord.

Psaltaren 142:2
Jag utgjuter inför honom mitt bekymmer, min nöd kungör jag för honom.

Psaltaren 101:8
Överst på sidan
Överst på sidan