2 Mosebok 2:23
Parallella Vers
Svenska (1917)
Så förflöt en lång tid, och därunder dog konungen i Egypten. Men Israels barn suckade över sin träldom och klagade; och deras rop över träldomen steg upp till Gud.

Dansk (1917 / 1931)
Saaledes gik der lang Tid hen, og imidlertid døde Ægypterkongen. Men Israeliterne stønnede og klagede under deres Trældom, og deres Skrig over Trældommen naaede op til Gud.

Norsk (1930)
Da lang tid var gått, døde kongen i Egypten, og Israels barn sukket over sin trældom og klaget; og deres rop over trældommen steg op til Gud.

King James Bible
And it came to pass in process of time, that the king of Egypt died: and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage.

English Revised Version
And it came to pass in the course of those many days, that the king of Egypt died: and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage.
Treasury i Bibeln Kunskap

A.

2504. B.C. cir.

1500. in process.

2 Mosebok 7:7
Men Mose var åttio år gammal och Aron åttiotre år gammal, när de talade med Farao.

Apostagärningarna 7:30
Och när fyrtio är äter voro förlidna, uppenbarade sig för honom, i öknen vid berget Sinai, en ängel i en brinnande törnbuske.

the king.

2 Mosebok 4:19
Och HERREN sade till Mose i Midjan: »Vänd tillbaka till Egypten, ty alla de män äro döda, som stodo efter ditt liv.»

Matteus 2:19,20
Men när Herodes var död, se, då visade sig i drömmen en Herrens ängel for Josef, i Egypten,…

Apostagärningarna 12:23,24
Men i detsamma slog honom en Herrens ängel, därför att han icke gav Gud äran. Och han föll i en sjukdom som bestod däri att han uppfrättes av maskar, och så gav han upp andan.…

sighed.

1 Mosebok 16:11
Ytterligare sade HERRENS ängel till henne: »Se, du är havande och skall föda en son; honom skall du giva namnet Ismael, därför att HERREN har hört ditt lidande.

4 Mosebok 20:16
Men vi ropade till HERREN, och han hörde vår röst och sände en ängel som förde oss ut ur Egypten; och se, vi äro nu i Kades, staden som ligger vid gränsen till ditt område.

5 Mosebok 26:6,7
Men sedan behandlade egyptierna oss illa och förtryckte oss och lade hårt arbete på oss.…

Psaltaren 12:5
»Eftersom de arma lida övervåld och de fattiga klaga, vill jag nu stå upp», säger HERREN; »jag vill skaffa frälsning åt den som längtar därefter.»

cry.

2 Mosebok 3:7-9
Och HERREN sade: »Jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten, och jag har hört huru de ropa över sina plågare; jag vet vad de måste lida.…

2 Mosebok 22:22-27
Änkor och faderlösa skolen I icke behandla illa.…

1 Mosebok 4:10
Då sade han: »Vad har du gjort! Hör, din broders blod ropar till mig från jorden.

1 Mosebok 18:20,21
Och HERREN sade: »Ropet från Sodom och Gomorra är stort, och deras synd är mycket svår;…

5 Mosebok 24:15
Samma dag han har gjort sitt arbete skall du giva honom hans lön och icke låta solen gå ned däröver, eftersom han är arm och längtar efter sin lön; han kan eljest ropa över dig till HERREN, och så kommer synd att vila på dig.

Domarboken 10:11,12
Men HERREN sade till Israels barn: »Har jag icke frälst eder från egyptierna, amoréerna, Ammons barn och filistéerna?…

Nehemja 9:9
Och du såg till våra fäders betryck i Egypten och hörde deras rop vid Röda havet.

Psaltaren 18:6
Men jag åkallade HERREN i min nöd och ropade till min Gud. Han hörde från sin himmelska boning min röst, och mitt rop inför honom kom till hans öron.

Psaltaren 81:6,7
»Jag lyfte bördan från hans skuldra, hans händer blevo fria ifrån lastkorgen.…

Psaltaren 107:19,20
Men de ropade till HERREN i sin nöd, och han frälste dem ur deras trångmål.…

Jesaja 5:7
Ty HERREN Sebaots vingård, det är Israels hus; och Juda folk är hans älsklingsplantering. Men när han väntade laglydnad, då fann han lagbrott, och när han väntade rättfärdighet, fann han skriande orättfärdighet. --

Jesaja 19:20
Och de skola vara till tecken och vittnesbörd för HERREN Sebaot i egyptiernas land: när de ropa till HERREN om hjälp mot förtryckare, då skall han sända dem en frälsare och försvarare, och han skall rädda dem.

Jakobsbrevet 5:4
Se, den lön I haven förhållit arbetarna som hava avbärgat edra åkrar, den ropar över eder, och skördemännens rop hava kommit fram till Herren Sebaots öron.

Länkar
2 Mosebok 2:23 Inter2 Mosebok 2:23 FlerspråkigÉxodo 2:23 SpanskaExode 2:23 Franska2 Mose 2:23 Tyska2 Mosebok 2:23 KinesiskaExodus 2:23 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
2 Mosebok 2
23Så förflöt en lång tid, och därunder dog konungen i Egypten. Men Israels barn suckade över sin träldom och klagade; och deras rop över träldomen steg upp till Gud. 24Och Gud hörde deras jämmer, och Gud tänkte på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob.…
Korshänvisningar
Jakobsbrevet 5:4
Se, den lön I haven förhållit arbetarna som hava avbärgat edra åkrar, den ropar över eder, och skördemännens rop hava kommit fram till Herren Sebaots öron.

1 Mosebok 16:11
Ytterligare sade HERRENS ängel till henne: »Se, du är havande och skall föda en son; honom skall du giva namnet Ismael, därför att HERREN har hört ditt lidande.

2 Mosebok 1:14
och förbittrade deras liv med hårt arbete på murbruk och tegel och med alla slags arbeten på marken korteligen, med tvångsarbeten av alla slag, som de läto dem utföra

2 Mosebok 3:7
Och HERREN sade: »Jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten, och jag har hört huru de ropa över sina plågare; jag vet vad de måste lida.

2 Mosebok 3:9
Fördenskull, eftersom Israels barns rop har kommit till mig, och jag därjämte har sett huru egyptierna förtrycka dem,

2 Mosebok 4:19
Och HERREN sade till Mose i Midjan: »Vänd tillbaka till Egypten, ty alla de män äro döda, som stodo efter ditt liv.»

2 Mosebok 6:5
Och nu har jag hört Israels barns jämmer över att egyptierna hålla dem i träldom, och jag har kommit ihåg mitt förbund.

2 Mosebok 6:9
Detta allt sade Mose till Israels barn, men de hörde icke på Mose, av otålighet och för det hårda arbetets skull.

4 Mosebok 20:16
Men vi ropade till HERREN, och han hörde vår röst och sände en ängel som förde oss ut ur Egypten; och se, vi äro nu i Kades, staden som ligger vid gränsen till ditt område.

5 Mosebok 26:7
Då ropade vi till HERREN, våra fäders Gud, och HERREN hörde vår röst och såg vårt lidande och vår vedermöda och vårt betryck.

1 Samuelsboken 12:8
När Jakob hade kommit fram till Egypten, ropade edra fäder till HERREN, och HERREN sände Mose och Aron, som förde edra fäder ut ur Egypten och läto dem bosätta sig här i landet.

Job 35:9
Väl klagar man, när våldsgärningarna äro många, man ropar om hjälp mot de övermäktigas arm;

Psaltaren 81:7
I nöden ropade du, och jag räddade dig; jag svarade dig, höljd i tordön, jag prövade dig vid Meribas vatten. Sela.

Psaltaren 102:1
Bön av en betryckt, när han försmäktar och utgjuter sitt bekymmer inför HERREN. (2) HERRE, hör min bön, och låt mitt rop komma inför dig.

2 Mosebok 2:22
Överst på sidan
Överst på sidan