1 Mosebok 4:10
Parallella Vers
Svenska (1917)
Då sade han: »Vad har du gjort! Hör, din broders blod ropar till mig från jorden.

Dansk (1917 / 1931)
Men han sagde: »Hvad har du gjort! Din Broders Blod raaber til mig fra Jorden!

Norsk (1930)
Men han sa: Hvad har du gjort? Hør, din brors blod roper til mig fra jorden.

King James Bible
And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground.

English Revised Version
And he said, What hast thou done? the voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground.
Treasury i Bibeln Kunskap

What.

1 Mosebok 3:13
Då sade HERREN Gud till kvinnan: »Vad är det du har gjort!» Kvinnan svarade: »Ormen bedrog mig, så att jag åt.»

Josuaé 7:19
Då sade Josua till Akan: »Min son, giv ära åt HERREN, Israels Gud, och bekänn, honom till pris: säg mig vad du gjort och dölj intet för mig.»

Psaltaren 50:21
Så gör du, och jag tiger, och nu tror du att jag är såsom du. Nej, jag vill straffa dig och ställa dig det för ögonen.

blood.

1 Mosebok 18:20
Och HERREN sade: »Ropet från Sodom och Gomorra är stort, och deras synd är mycket svår;

2 Mosebok 3:7
Och HERREN sade: »Jag har nogsamt sett mitt folks betryck i Egypten, och jag har hört huru de ropa över sina plågare; jag vet vad de måste lida.

2 Kungaboken 9:26
'Sannerligen, så visst som jag i går såg Nabots och hans söners blod, säger HERREN, skall jag just på detta åkerstycke vedergälla dig, säger HERREN.' Tag därför honom nu och kasta ut honom här på åkerstycket, i enlighet med HERRENS ord.»

Job 16:18
Du jord, överskyl icke mitt blod, och låt för mitt rop ingen vilostad finnas.

Job 24:12
Utstötta ur människors samfund jämra de sig, ja, från dödsslagnas själar uppstiger ett rop. Men Gud aktar ej på vad förvänt som sker.

Job 31:38,39
Har min mark höjt rop över mig, och hava dess fåror gråtit med varandra?…

Psaltaren 9:12
Ty han som utkräver blodskulder har kommit ihåg dem; han har icke förgätit de betrycktas klagorop.

Psaltaren 72:14
Ifrån förtryck och våld skall han förlossa deras själ, och deras blod skall aktas dyrt i hans ögon.

Jesaja 5:7
Ty HERREN Sebaots vingård, det är Israels hus; och Juda folk är hans älsklingsplantering. Men när han väntade laglydnad, då fann han lagbrott, och när han väntade rättfärdighet, fann han skriande orättfärdighet. --

Apostagärningarna 5:3,9
Då sade Petrus: »Ananias, varför har Satan fått uppfylla ditt hjärta, så att du har velat bedraga den helige Ande och taga undan något av betalningen för jordstycket?…

Hebreerbrevet 11:4
Genom tron frambar Abel åt Gud ett bättre offer än Kain, och genom den fick han det vittnesbördet att han var rättfärdig, i det Gud själv gav vittnesbörd om hans offergåvor; och genom tron talar han ännu, fastän han är död.

Hebreerbrevet 12:24
och till ett nytt förbunds medlare, Jesus, och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod.

Jakobsbrevet 5:4
Se, den lön I haven förhållit arbetarna som hava avbärgat edra åkrar, den ropar över eder, och skördemännens rop hava kommit fram till Herren Sebaots öron.

Uppenbarelseboken 6:10
Och de ropade med hög röst och sade: »Huru länge, du helige och sannfärdige Herre, skall du dröja att hålla dom och att utkräva vårt blod av jordens inbyggare?»

Länkar
1 Mosebok 4:10 Inter1 Mosebok 4:10 FlerspråkigGénesis 4:10 SpanskaGenèse 4:10 Franska1 Mose 4:10 Tyska1 Mosebok 4:10 KinesiskaGenesis 4:10 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Mosebok 4
9Då sade HERREN till Kain: »Var är din broder Abel?» Han svarade: »Jag vet icke; skall jag taga vara på min broder?» 10Då sade han: »Vad har du gjort! Hör, din broders blod ropar till mig från jorden. 11Så vare du nu förbannad och förvisad ifrån åkerjorden, som har öppnat sin mun för att mottaga din broders blod av din hand.…
Korshänvisningar
Hebreerbrevet 12:24
och till ett nytt förbunds medlare, Jesus, och till ett stänkelseblod som talar bättre än Abels blod.

Uppenbarelseboken 6:9
Och när det bröt det femte inseglet, såg jag under altaret de människors själar, som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörds skull, som de hade.

Uppenbarelseboken 6:10
Och de ropade med hög röst och sade: »Huru länge, du helige och sannfärdige Herre, skall du dröja att hålla dom och att utkräva vårt blod av jordens inbyggare?»

4 Mosebok 35:33
I skolen icke ohelga det land där I ären; genom blod ohelgas landet, och försoning kan icke bringas för landet för det blod som har blivit utgjutet däri, annat än genom dens blod, som har utgjutit det.

5 Mosebok 21:1
Om i det land som HERREN, din Gud, vill giva dig till besittning en ihjälslagen människa påträffas liggande på marken, och man icke vet vem som har dödat honom,

1 Mosebok 4:9
Överst på sidan
Överst på sidan