1 Mosebok 4
Norsk (1930)
1Og Adam holdt sig til sin hustru Eva, og hun blev fruktsommelig og fødte Kain; da sa hun: Jeg har fått en mann ved Herren. 2Siden fødte hun Abel, hans bror. Og Abel blev fårehyrde, men Kain blev jorddyrker. 3Da nogen tid var gått, hendte det at Kain bar frem for Herren et offer av jordens grøde. 4Og Abel bar også frem et offer, som han tok av de førstefødte lam i sin hjord og deres fett; og Herren så til Abel og hans offer, 5men til Kain og hans offer så han ikke. Da blev Kain meget vred, og han stirret ned for sig. 6Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du vred, og hvorfor stirrer du ned for dig? 7Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte op ditt ansikt? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til dig, men du skal være herre over den.

8Og Kain talte til Abel, sin bror. Og da de engang var ute på marken, for Kain løs på Abel, sin bror, og slo ham ihjel.

9Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke; skal jeg passe på min bror? 10Men han sa: Hvad har du gjort? Hør, din brors blod roper til mig fra jorden. 11Og nu skal du være bannlyst fra den jord som lot op sin munn og tok imot din brors blod av din hånd! 12Når du dyrker jorden, skal den ikke mere gi dig sin grøde; omflakkende og hjemløs skal du være på jorden. 13Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. 14Se, du har idag drevet mig ut av landet, og jeg må skjule mig for ditt åsyn; og jeg vil bli omflakkende og hjemløs på jorden, og det vil gå så at hver den som finner mig, slår mig ihjel. 15Men Herren sa til ham: Nei! for slår nogen Kain ihjel, skal han lide syvfold hevn. Og Herren gav Kain et merke, forat ikke nogen som møtte ham, skulde slå ham ihjel.

16Så gikk Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte sig i landet Nod*, østenfor Eden.

17Og Kain holdt sig til sin hustru, og hun blev fruktsommelig og fødte Hanok; og han tok sig for å bygge en by og kalte byen Hanok efter sin sønn. 18Og Hanok fikk sønnen Irad, og Irad blev far til Mehujael, og Mehujael blev far til Metusael, og Metusael blev far til Lamek. 19Og Lamek tok sig to hustruer; den ene hette Ada, og den andre hette Silla. 20Og Ada fødte Jabal; han blev stamfar til dem som bor i telt og holder buskap. 21Og hans bror hette Jubal; han blev stamfar til alle dem som spiller på harpe og fløite. 22Og Silla fødte Tubalkain; han smidde alle slags skarpe redskaper av kobber og jern; og Tubalkains søster var Na'ama.

23Og Lamek sa til sine hustruer: Ada og Silla, hør mine ord, Lameks hustruer, merk min tale! En mann dreper jeg for hvert sår jeg får, og en gutt for hver skramme jeg får;

24for hevnes Kain syv ganger, da skal Lamek hevnes syv og sytti ganger.

25Og Adam holdt sig atter til sin hustru, og hun fødte en sønn og kalte ham Set*; for [sa hun] Gud har satt mig en annen sønn i Abels sted, fordi Kain slo ham ihjel. 26Og Set fikk en sønn og kalte ham Enos. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn.

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Genesis 3
Top of Page
Top of Page