Psaltaren 41:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
För sångmästaren; en psalm av David. (2) Säll är den som låter sig vårda om den arme; honom skall HERREN hjälpa på olyckans dag.

Dansk (1917 / 1931)
Til Sangmesteren. En Salme af David. (2) Salig den Mand, der tager sig af de svage, ham frelser HERREN paa Ulykkens Dag;

Norsk (1930)
Til sangmesteren; en salme av David. (2) Salig er den som akter på den elendige; på den onde dag skal Herren frelse ham.

King James Bible
To the chief Musician, A Psalm of David. Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble.

English Revised Version
For the Chief Musician. A Psalm of David. Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in the day of evil.
Treasury i Bibeln Kunskap

(Title.

Blessed

Psaltaren 112:9
Han utströr, han giver åt de fattiga, hans rättfärdighet förbliver evinnerligen; hans horn skall varda upphöjt med ära.

5 Mosebok 15:7-11
Om någon fattig finnes hos dig, en av dina bröder inom någon av dina städer, i det land som Herren, din Gud, vill giva dig, så skall du icke förstocka ditt hjärta och tillsluta din hand för denne din fattige broder,…

Job 29:12-16
ty jag räddade den betryckte som ropade, och den faderlöse, den som ingen hjälpare hade.…

Job 31:16-20
Har jag vägrat de arma vad de begärde eller låtit änkans ögon försmäkta?…

Ordspråksboken 14:21
Den som visar förakt för sin nästa, han begår synd, men säll är den som förbarmar sig över de betryckta.

Ordspråksboken 19:17
Den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt HERREN och får vedergällning av honom för vad gott han har gjort.

Predikaren 11:1,2
Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka.…

Jesaja 58:7-11
ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla härbärge att du kläder den nakne, var du ser honom, och ej drager dig undan för den som är ditt kött och blod.…

Markus 14:7
De fattiga haven I ju alltid ibland eder, och närhelst I viljen kunnen I göra dem gott, men mig haven I icke alltid.

Lukas 14:13,14
Nej, när du gör gästabud, så bjud fattiga, krymplingar, halta, blinda.…

2 Korinthierbrevet 9:8-14
Men Gud är mäktig att i överflödande mått låta all nåd komma eder till del, så att I alltid i allo haven allt till fyllest och i överflöd kunnen giva till allt gott verk,…

Galaterbrevet 2:10
Allenast skulle vi tänka på de fattiga; och just detta har jag också vinnlagt mig om att göra.

the poor, or the week, or the sick

Matteus 25:34-39
Därefter skall Konungen säga till dem som stå på hans högra sida: 'Kommen, I min Faders välsignade, och tagen i besittning det rike som är tillrett åt eder från världens begynnelse.…

Apostagärningarna 20:35
I allt har jag genom mitt föredöme visat eder att man så, under eget arbete, bör taga sig an de svaga och komma ihåg Herren Jesu ord, huru han själv sade: 'Saligare är att giva än att taga.'»

1 Thessalonikerbr. 5:14
Vi bjuda eder, käre bröder: Förmanen de oordentliga, uppmuntren de klenmodiga, tagen eder an de svaga, visen tålamod mot var man.

Lord

Psaltaren 34:19
Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.

Psaltaren 37:26,39,40
Han är alltid barmhärtig och villig att låna och hans barn äro till välsignelse.…

Hebreerbrevet 6:10
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.

Jakobsbrevet 2:13
Ty domen skall utan barmhärtighet drabba den som icke har visat barmhärtighet; barmhärtighet åter kan frimodigt träda fram inför domen.

time of trouble [heb.

Psaltaren 37:19
De skola icke komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar skola de varda mättade.

Ordspråksboken 16:14
Konungens vrede är dödens förebud, men en vis man blidkar den.

Predikaren 12:1
Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna komma och de år nalkas, om vilka du skall säga: »Jag finner icke behag i dem»;

Uppenbarelseboken 3:10
Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov.

Länkar
Psaltaren 41:1 InterPsaltaren 41:1 FlerspråkigSalmos 41:1 SpanskaPsaume 41:1 FranskaPsalm 41:1 TyskaPsaltaren 41:1 KinesiskaPsalm 41:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 41
1För sångmästaren; en psalm av David. (2) Säll är den som låter sig vårda om den arme; honom skall HERREN hjälpa på olyckans dag. 2HERREN skall bevara honom och behålla honom vid liv, han skall prisas säll i landet. Icke skall du överlämna honom åt hans fienders vilja!…
Korshänvisningar
5 Mosebok 15:10
Gärna skall du giva åt honom, och ditt hjärta skall icke vara motvilligt, när du giver åt honom, ty för en sådan gåvas skull skall Herren, din Gud, välsigna dig i alla dina verk, i allt vad du företager dig.

Rut 2:19
Då sade hennes svärmoder till henne: »Var har du i dag plockat ax, och var har du arbetat? Välsignad vare han som har tagit sig an dig!» Då berättade hon för sin svärmoder hos vem hon hade arbetat; hon sade: »Den man som jag i dag har arbetat hos heter Boas.»

Job 24:4
Man tränger de fattiga undan från vägen, de betryckta i landet måste gömma sig med varandra.

Psaltaren 27:5
Ty han döljer mig i sin hydda på olyckans dag, han beskärmar mig i sitt tjäll, han för mig upp på en klippa.

Psaltaren 37:19
De skola icke komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar skola de varda mättade.

Psaltaren 82:3
Skaffen den arme och faderlöse rätt, given den betryckte och torftige rättvisa.

Psaltaren 82:4
Befrien den arme och fattige, rädden honom från de ogudaktigas hand.

Ordspråksboken 14:21
Den som visar förakt för sin nästa, han begår synd, men säll är den som förbarmar sig över de betryckta.

Ordspråksboken 29:7
Den rättfärdige vårdar sig om de armas sak, men den ogudaktige förstår intet.

Jeremia 39:17
Men dig skall jag rädda på den dagen, säger HERREN, och du skall icke bliva given i de mäns hand, som du fruktar för.

Hesekiel 18:16
en som icke förtrycker någon, icke fordrar pant eller tager rov, utan giver sitt bröd åt den hungrige och kläder den nakne,

Daniel 4:27
Därför, o konung, må du låta mitt råd täckas dig: gör dig fri ifrån dina synder genom att göra gott, och ifrån dina missgärningar genom att öva barmhärtighet mot de fattiga, om till äventyrs din lycka så kunde bliva beståndande.»

Psaltaren 40:17
Överst på sidan
Överst på sidan