Psaltaren 112:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Han utströr, han giver åt de fattiga, hans rättfärdighet förbliver evinnerligen; hans horn skall varda upphöjt med ära.

Dansk (1917 / 1931)
til fattige deler han rundhaandet ud, hans Retfærdighed varer evindelig; med Ære løfter hans Horn sig.

Norsk (1930)
Han har strødd ut, han har gitt de fattige; hans rettferdighet står fast evindelig, hans horn skal ophøies med ære.

King James Bible
He hath dispersed, he hath given to the poor; his righteousness endureth for ever; his horn shall be exalted with honour.

English Revised Version
He hath dispersed, he hath given to the needy; his righteousness endureth for ever: his horn shall be exalted with honour.
Treasury i Bibeln Kunskap

he

2 Korinthierbrevet 9:9
efter skriftens ord: »Han utströr, han giver åt de fattiga, hans rättfärdighet förbliver evinnerligen.»

dispersed

5 Mosebok 15:11
Fattiga skola ju aldrig saknas i landet, därför bjuder jag dig och säger: Du skall gärna öppna din hand för din broder, för de arma och fattiga som du har i ditt land.

Ordspråksboken 11:24,25
Den ene utströr och får dock mer, den andre spar över hövan, men bliver allenast fattigare.…

Ordspråksboken 19:17
Den som förbarmar sig över den arme, han lånar åt HERREN och får vedergällning av honom för vad gott han har gjort.

Predikaren 11:1,2,6
Sänd ditt bröd över vattnet, ty i tidens längd får du det tillbaka.…

Jesaja 32:8
Men en ädling tänker ädla tankar och står fast vid det som ädelt är.

Jesaja 58:7,10
ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla härbärge att du kläder den nakne, var du ser honom, och ej drager dig undan för den som är ditt kött och blod.…

Markus 14:7
De fattiga haven I ju alltid ibland eder, och närhelst I viljen kunnen I göra dem gott, men mig haven I icke alltid.

Lukas 11:41
Given fastmer såsom allmosa vad inuti kärlet är; först då bliver allt hos eder rent.

Lukas 12:33
Säljen vad I ägen och given allmosor; skaffen eder penningpungar som icke nötas ut, en outtömlig skatt i himmelen, dit ingen tjuv når, och där man icke fördärvar.

Lukas 18:22
När Jesus hörde detta, sade han till honom: »Ett återstår dig ännu: sälj allt vad du äger och dela ut åt de fattiga; då skall du få en skatt i himmelen. Och kom sedan och följ mig.»

Johannes 13:29
Ty eftersom Judas hade penningpungen om hand, menade några att Jesus hade velat säga till honom: »Köp vad vi behöva till högtiden», eller ock att han hade tillsagt honom att giva något åt de fattiga.

Apostagärningarna 4:35
och lade den för apostlarnas fötter, och man delade ut därav, så att var och en fick efter som han behövde.

Apostagärningarna 20:35
I allt har jag genom mitt föredöme visat eder att man så, under eget arbete, bör taga sig an de svaga och komma ihåg Herren Jesu ord, huru han själv sade: 'Saligare är att giva än att taga.'»

Romabrevet 12:13
Tagen del i de heligas behov. Varen angelägna om att bevisa gästvänlighet.

2 Korinthierbrevet 8:9
I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

2 Korinthierbrevet 9:10-15
Och han som giver såningsmannen »säd till att så och bröd till att äta», han skall ock giva eder utsädet och låta det föröka sig och skall bereda växt åt eder rättfärdighets frukt.…

1 Timotheosbrevet 6:18
bjud dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara givmilda och gärna dela med sig.

Hebreerbrevet 13:16
Men förgäten icke att göra gott och dela med eder, ty sådana offer har Gud behag till.

Jakobsbrevet 2:15,16
Om någon, vare sig en broder eller en syster, saknade kläder och vore utan mat för dagen…

1 Johannesbrevet 3:16-18
Därav att Han gav sitt liv för oss hava vi lärt känna kärleken; så äro ock vi pliktiga att giva våra liv för bröderna.…

righteousness

Psaltaren 112:3
Gods och rikedom skall finnas i hans hus, och hans rättfärdighet består evinnerligen.

5 Mosebok 24:13
Du skall giva honom panten tillbaka, när solen går ned, så att han kan hava sin mantel på sig när han ligger och sover, och så välsigna dig; och detta skall lända dig till rättfärdighet inför HERREN, din Gud.

Matteus 6:4
så att din allmosa gives i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, vedergälla dig.

Lukas 14:12-14
Han sade ock till den som hade bjudit honom: »När du gör ett gästabud, på middagen eller på aftonen, så inbjud icke dina vänner eller dina bröder eller dina fränder, ej heller rika grannar, så att de bjuda dig igen och du därigenom får vedergällning.…

Lukas 16:9
Och jag säger eder: Skaffen eder vänner medelst den orättrådige Mamons goda, för att de, när detta har tagit slut, må taga emot eder i de eviga hyddorna.

Hebreerbrevet 6:10
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.

Uppenbarelseboken 22:11
Må den som är orättfärdig fortfara att öva sin orättfärdighet och den som är oren att orena sig. Så ock den som är rättfärdig, han fortfare att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att helga sig.

horn

Psaltaren 75:10
Och de ogudaktigas alla horn skall jag få hugga av; men den rättfärdiges horn skola varda upphöjda.

Psaltaren 92:10
Men mitt horn gör du högt såsom vildoxens; jag varder övergjuten med frisk olja.

1 Samuelsboken 2:1,30
Och Hanna bad och sade: »Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN; mitt horn är upphöjt genom HERREN. Min mun är vitt upplåten mot mina fiender; ty jag gläder mig över din frälsning.…

Länkar
Psaltaren 112:9 InterPsaltaren 112:9 FlerspråkigSalmos 112:9 SpanskaPsaume 112:9 FranskaPsalm 112:9 TyskaPsaltaren 112:9 KinesiskaPsalm 112:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 112
8Hans hjärta är fast, det fruktar icke, till dess han får se med lust på sina ovänner. 9Han utströr, han giver åt de fattiga, hans rättfärdighet förbliver evinnerligen; hans horn skall varda upphöjt med ära. 10Den ogudaktige skall se det och harmas; han skall bita sina tänder samman och täras bort. Vad de ogudaktiga önska bliver till intet.
Korshänvisningar
2 Korinthierbrevet 9:9
efter skriftens ord: »Han utströr, han giver åt de fattiga, hans rättfärdighet förbliver evinnerligen.»

1 Samuelsboken 2:1
Och Hanna bad och sade: »Mitt hjärta fröjdar sig i HERREN; mitt horn är upphöjt genom HERREN. Min mun är vitt upplåten mot mina fiender; ty jag gläder mig över din frälsning.

Psaltaren 37:21
Den ogudaktige lånar och kan icke betala, men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.

Psaltaren 75:10
Och de ogudaktigas alla horn skall jag få hugga av; men den rättfärdiges horn skola varda upphöjda.

Psaltaren 89:17
Ty du är deras starkhet och prydnad, och genom din nåd upphöjer du vårt horn.

Psaltaren 92:10
Men mitt horn gör du högt såsom vildoxens; jag varder övergjuten med frisk olja.

Psaltaren 111:3
Majestät och härlighet är vad han gör, och hans rättfärdighet förbliver evinnerligen.

Psaltaren 148:14
Och han har upphöjt ett horn åt sitt folk -- ett ämne till lovsång för alla hans fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja!

Psaltaren 149:9
för att utföra på dem den dom som är skriven. En härlighet bliver det för alla hans fromma. Halleluja!

Ordspråksboken 21:26
Den snikne är alltid full av snikenhet; men den rättfärdige giver och spar icke.

Predikaren 11:2
Dela vad du har i sju delar, ja, i åtta, ty du vet icke vilken olycka som kan gå över landet.

Psaltaren 112:8
Överst på sidan
Överst på sidan