Psaltaren 37:21
Parallella Vers
Svenska (1917)
Den ogudaktige lånar och kan icke betala, men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.

Dansk (1917 / 1931)
Den gudløse laaner og bliver i Gælden, den retfærdige ynkes og giver;

Norsk (1930)
Den ugudelige låner og betaler ikke, men den rettferdige forbarmer sig og gir.

King James Bible
The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous sheweth mercy, and giveth.

English Revised Version
The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous dealeth graciously, and giveth.
Treasury i Bibeln Kunskap

borroweth

5 Mosebok 28:12,43,44
HERREN skall öppna för dig sitt rika förrådshus, himmelen, till att giva åt ditt land regn i rätt tid, och till att välsigna alla dina händers verk; och du skall giva lån åt många folk, men själv skall du icke behöva låna av någon.…

2 Kungaboken 4:1-5
Och en kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa och sade: »Min man, din tjänare, har dött, och du vet att din tjänare fruktade HERREN; nu kommer hans fordringsägare och vill taga mina båda söner till trälar.…

Nehemja 5:1-5
Och männen av folket med sina hustrur hovo upp ett stort rop mot sina judiska bröder.…

Ordspråksboken 22:7
Den rike råder över de fattiga, och låntagaren bliver långivarens träl.

righteous

Psaltaren 112:5,9
Väl den som är barmhärtig och giver lån, den som stöder all sin sak på rätt!…

5 Mosebok 15:9-11
Tag dig till vara, så att icke den onda tanken uppstår i ditt hjärta: »Det sjunde året, friåret, är nära», och att du så ser med ont öga på din fattige broder och icke giver honom något; han kan då ropa över dig till Herren, och så kommer synd att vila på dig.…

Job 31:16-20
Har jag vägrat de arma vad de begärde eller låtit änkans ögon försmäkta?…

Jesaja 32:8
Men en ädling tänker ädla tankar och står fast vid det som ädelt är.

Jesaja 58:7-10
ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla härbärge att du kläder den nakne, var du ser honom, och ej drager dig undan för den som är ditt kött och blod.…

Lukas 6:30
Giv åt var och en som beder dig; och om någon tager ifrån dig vad som är ditt, så kräv det icke igen.

Apostagärningarna 11:29
Då bestämde lärjungarna att de, var och en efter sin förmåga, skulle sända något till understöd åt de bröder som bodde i Judeen.

Apostagärningarna 20:35
I allt har jag genom mitt föredöme visat eder att man så, under eget arbete, bör taga sig an de svaga och komma ihåg Herren Jesu ord, huru han själv sade: 'Saligare är att giva än att taga.'»

2 Korinthierbrevet 8:9
I kännen ju vår Herres, Jesu Kristi, nåd, huru han, som var rik, likväl blev fattig för eder skull, på det att I genom hans fattigdom skullen bliva rika.

2 Korinthierbrevet 9:6
Besinnen detta: den som sår sparsamt, han skall ock skörda sparsamt; men den som sår rikligt, han skall ock skörda riklig välsignelse.

Hebreerbrevet 6:10
Ty Gud är icke orättvis, så att han förgäter vad I haven verkat, och vilken kärlek I bevisaden mot hans namn, då I tjänaden de heliga, såsom I ännu gören.

Hebreerbrevet 13:16
Men förgäten icke att göra gott och dela med eder, ty sådana offer har Gud behag till.

Länkar
Psaltaren 37:21 InterPsaltaren 37:21 FlerspråkigSalmos 37:21 SpanskaPsaume 37:21 FranskaPsalm 37:21 TyskaPsaltaren 37:21 KinesiskaPsalm 37:21 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 37
20Ty de ogudaktiga skola förgås; HERRENS fiender äro såsom ängarnas prakt: de försvinna såsom rök, ja, de försvinna. 21Den ogudaktige lånar och kan icke betala, men den rättfärdige är barmhärtig och givmild. 22Ty HERRENS välsignade skola besitta landet, men de som han förbannar skola varda utrotade.…
Korshänvisningar
Psaltaren 37:26
Han är alltid barmhärtig och villig att låna och hans barn äro till välsignelse.

Psaltaren 112:5
Väl den som är barmhärtig och giver lån, den som stöder all sin sak på rätt!

Psaltaren 112:9
Han utströr, han giver åt de fattiga, hans rättfärdighet förbliver evinnerligen; hans horn skall varda upphöjt med ära.

Psaltaren 37:20
Överst på sidan
Överst på sidan