Lukas 14:13
Parallella Vers
Svenska (1917)
Nej, när du gör gästabud, så bjud fattiga, krymplingar, halta, blinda.

Dansk (1917 / 1931)
Men naar du gør et Gæstebud, da indbyd fattige, vanføre, lamme, blinde!

Norsk (1930)
Men når du gjør gjestebud, da be fattige, vanføre, halte, blinde!

King James Bible
But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind:

English Revised Version
But when thou makest a feast, bid the poor, the maimed, the lame, the blind:
Treasury i Bibeln Kunskap

call.

Lukas 14:21
Och tjänaren kom igen och omtalade detta för sin herre. Då blev husbonden vred och sade till sin tjänare: 'Gå strax ut på gator och gränder i staden, och för hitin fattiga och krymplingar och blinda och halta.'

Lukas 11:41
Given fastmer såsom allmosa vad inuti kärlet är; först då bliver allt hos eder rent.

5 Mosebok 14:29
Och sedan skall leviten få komma, han som ingen lott eller arvedel har jämte dig, så ock främlingen och den faderlöse och änkan som bo inom dina portar; och då skola äta och bliva mätta. Så skall du göra, för att Herren din Gud, må välsigna dig i alla dina händers verk, i allt vad du gör.

5 Mosebok 16:11,14
Och inför Herrens, din Guds, ansikte skall du glädja dig på den plats som Herren, din Gud, utväljer till boning åt sitt namn, du själv med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna, och med leviten som bor inom dina portar, och främlingen, den faderlöse och änkan som du har hos dig.…

5 Mosebok 26:12,13
När du under det tredje året, tiondeåret, har lagt av all tionde av vad du då har fått i avkastning och givit den åt leviten, främlingen, den faderlöse och änkan, och de hava ätit därav inom dina portar och blivit mätta,…

2 Samuelsbokem 6:19
Och åt allt folket, åt var och en i hela hopen av israeliter, både man och kvinna, gav han en kaka bröd, ett stycke kött och en druvkaka. Sedan gick allt folket hem, var och en till sitt.

2 Krönikeboken 30:24
Ty Hiskia, Juda konung, hade såsom offergärd givit åt församlingen ett tusen tjurar och av småboskapen sju tusen djur, och de överste hade såsom offergärd givit åt församlingen ett tusen tjurar och av småboskapen tio tusen djur. Och ett stort antal präster helgade sig.

Nehemja 8:10,12
Och han sade ytterligare till dem: »Gån bort och äten eder bästa mat och dricken edert sötaste vin, och sänden omkring gåvor därav till dem som icke hava något tillrett åt sig, ty denna dag är helgad åt vår Herre. Och varen icke bedrövade, ty fröjd i HERREN är eder starkhet.»…

Job 29:13,15,16
Den olyckliges välsignelse kom då över mig, och änkans hjärta uppfyllde jag med jubel.…

Job 31:16-20
Har jag vägrat de arma vad de begärde eller låtit änkans ögon försmäkta?…

Ordspråksboken 3:9,10
Ära HERREN med dina ägodelar! och med förstlingen av all din gröda,…

Ordspråksboken 14:31
Den som förtrycker den arme smädar hans skapare, men den som förbarmar sig över de fattiga, han ärar honom.

Ordspråksboken 31:6,7
Nej, åt den olycklige give man starka drycker och vin åt dem som hava en bedrövad själ.…

Jesaja 58:7,10
ja, att du bryter ditt bröd åt den hungrige och skaffar de fattiga och husvilla härbärge att du kläder den nakne, var du ser honom, och ej drager dig undan för den som är ditt kött och blod.…

Matteus 14:14-21
Och då han steg i land, fick han se att där var mycket folk; och han ömkade sig över dem och botade deras sjuka.…

Matteus 15:32-39
Och Jesus kallade sina lärjungar till sig och sade: »Jag ömkar mig över folket, ty det är redan tre dagar som de hava dröjt kvar hos mig, och de hava intet att äta; och jag vill icke låta dem gå ifrån mig fastande, för att de icke skola uppgivas på vägen.»…

Matteus 22:10
Och tjänarna gingo ut på vägarna och samlade tillhopa alla som de träffade på, både onda och goda, och bröllopssalen blev full av bordsgäster.

Apostagärningarna 2:44,45
Men alla de som trodde höllo sig tillsammans och hade allting gemensamt;…

Apostagärningarna 4:34,35
Bland dem fanns ingen som led nöd; ty alla som ägde något jordstycke eller något hus sålde detta och buro fram betalningen för det sålda…

Apostagärningarna 9:39
Petrus stod då upp och följde med dem. Och när han kom dit, förde de honom upp i salen; och alla änkorna kommo där omkring honom gråtande och visade honom alla livklädnader och mantlar som Dorkas hade gjord, medan hon ännu levde ibland dem.

Romabrevet 12:13-16
Tagen del i de heligas behov. Varen angelägna om att bevisa gästvänlighet.…

1 Timotheosbrevet 3:2
En församlingsföreståndare bör därför vara oförvitlig; han bör vara en enda kvinnas man, nykter och tuktig, hövisk i sitt skick, gästvänlig, väl skickad att undervisa,

1 Timotheosbrevet 5:10
en som har det vittnesbördet om sig, att hon har övat goda gärningar, uppfostrat barn, givit härbärge åt husvilla, tvagit heligas fötter, understött nödlidande, korteligen, beflitat sig om allt gott verk.

Titusbrevet 1:8
Han bör fastmer vara gästvänlig, nitälska för vad gott är, leva tuktigt, rättfärdigt, heligt och återhållsamt;

Filemonbrevet 1:7
Ty jag har fått mycken glädje och hugnad av den kärlek varmed du, min broder, har vederkvickt de heligas hjärtan.

Hebreerbrevet 13:2
Förgäten icke att bevisa gästvänlighet; ty genom gästvänlighet hava några, utan att veta det, fått änglar till gäster.

Länkar
Lukas 14:13 InterLukas 14:13 FlerspråkigLucas 14:13 SpanskaLuc 14:13 FranskaLukas 14:13 TyskaLukas 14:13 KinesiskaLuke 14:13 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Lukas 14
12Han sade ock till den som hade bjudit honom: »När du gör ett gästabud, på middagen eller på aftonen, så inbjud icke dina vänner eller dina bröder eller dina fränder, ej heller rika grannar, så att de bjuda dig igen och du därigenom får vedergällning. 13Nej, när du gör gästabud, så bjud fattiga, krymplingar, halta, blinda. 14Salig är du då; ty eftersom de icke förmå vedergälla dig, skall du få din vedergällning vid de rättfärdigas uppståndelse.»
Korshänvisningar
Ordspråksboken 22:9
Den som unnar andra gott, han varder välsignad, ty han giver av sitt bröd åt den arme.

Matteus 15:30
Då kom mycket folk till honom, och de hade med sig halta, blinda, dövstumma, lytta och många andra; dem lade de ned för hans fötter, och han botade dem,

Lukas 14:12
Han sade ock till den som hade bjudit honom: »När du gör ett gästabud, på middagen eller på aftonen, så inbjud icke dina vänner eller dina bröder eller dina fränder, ej heller rika grannar, så att de bjuda dig igen och du därigenom får vedergällning.

Lukas 14:14
Salig är du då; ty eftersom de icke förmå vedergälla dig, skall du få din vedergällning vid de rättfärdigas uppståndelse.»

Lukas 14:12
Överst på sidan
Överst på sidan