Lukas 14
Norsk (1930)
1Og det skjedde da han kom inn i en av de øverste fariseeres hus på en sabbat for å holde måltid, og de lurte på ham, 2se, da var der en vattersottig mann like for ham. 3Og Jesus tok til orde og talte til de lovkyndige og fariseerne og sa: Er det tillatt å helbrede på sabbaten, eller ikke? 4Men de tidde. Og han tok på ham og helbredet ham, og lot ham gå. 5Og han tok atter til orde og sa til dem: Hvem av eder har en sønn eller en okse som faller i en brønn, og drar dem ikke straks op igjen på sabbatsdagen? 6Men de var ikke i stand til å svare ham på dette.

7Og han sa en lignelse til gjestene, da han la merke til hvorledes de valgte sig ut de øverste seter: 8Når du blir buden av nogen til bryllups, da sett dig ikke øverst ved bordet, forat ikke en gjævere enn du skal være buden, 9og den som innbød dig og ham, skal komme og si til dig: Gi denne mann rum! og du så med skam skal komme til å sitte nederst. 10Men når du er buden, da gå og sett dig nederst, forat han som innbød dig, kan si til dig når han kommer: Venn, kom hit, sett dig høiere op! Da får du ære i alle deres øine som sitter til bords med dig; 11for hver den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.

12Han sa også til den som hadde innbudt ham: Når du gjør gjestebud middag eller aften, da innbyd ikke dine venner eller dine brødre eller dine frender eller rike granner, forat ikke de skal be dig igjen, så du får gjengjeld! 13Men når du gjør gjestebud, da be fattige, vanføre, halte, blinde! 14så er du salig; for de har ikke noget å gi dig igjen, men du skal få det igjen i de rettferdiges opstandelse.

15Da en av dem som satt med til bords, hørte dette, sa han til ham: Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.

16Da sa han til ham: Det var en mann som gjorde en stor nattverd og innbød mange; 17og han sendte sin tjener ut ved den tid nattverden skulde holdes, for å si til de innbudne: Kom! for nu er det ferdig. 18Men de begynte alle som én å undskylde sig. Den første sa til ham: Jeg har kjøpt en aker og må nødvendig gå ut og se på den; jeg ber dig, ha mig undskyldt! 19Og en annen sa: Jeg har kjøpt fem par okser og går ut for å prøve dem; jeg ber dig, ha mig undskyldt! 20Og atter en annen sa: Jeg har tatt mig en hustru, og derfor kan jeg ikke komme. 21Og tjeneren kom og fortalte sin herre dette. Da blev husbonden harm og sa til tjeneren: Gå i hast ut på byens gater og streder, og før herinn de fattige og vanføre og blinde og halte! 22Og tjeneren sa: Herre! det er gjort som du bød, og der er ennu rum. 23Da sa herren til tjeneren: Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød dem til å komme inn, forat mitt hus kan bli fullt! 24For jeg sier eder at ingen av de menn som var innbudt, skal smake min nattverd.

25Og meget folk vandret sammen med ham. Og han vendte sig og sa til dem: 26Om nogen kommer til mig og ikke hater sin far og mor og hustru og barn og brødre og søstre, ja endog sitt eget liv, han kan ikke være min disippel. 27Og den som ikke bærer sitt kors og følger efter mig, han kan ikke være min disippel. 28For hvem av eder som vil bygge et tårn, setter sig ikke først ned og regner efter hvad det vil koste, om han har nok til å fullføre det med, 29forat ikke, når han har lagt grunnen og ikke er i stand til å fullføre det, alle de som ser det, skal begynne å spotte ham og si: 30Denne mann begynte å bygge, og var ikke i stand til å fullføre det? 31Eller hvilken konge som drar ut for å møte en annen konge i strid, setter sig ikke først ned og rådslår om han med ti tusen er i stand til å møte den som kommer imot ham med tyve tusen? 32Men kan han ikke det, da skikker han sendemenn til ham, mens han ennu er langt borte, og tinger om fred. 33Således kan da ingen av eder være min disippel uten at han opgir alt det han eier.

34Salt er en god ting, men når også saltet mister sin kraft, hvad skal det da saltes med? 35Det duer hverken i jord eller i gjødsel; det blir kastet ut. Den som har ører å høre med, han høre!

Det Norsk Bibelselskap (1930)

Bible Hub
Luke 13
Top of Page
Top of Page