Ordspråksboken 3:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ära HERREN med dina ägodelar! och med förstlingen av all din gröda,

Dansk (1917 / 1931)
Ær med din Velstand HERREN med Førstegrøden af al din Avl;

Norsk (1930)
Ær Herren med gaver av ditt gods og med førstegrøden av all din avling!

King James Bible
Honour the LORD with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:

English Revised Version
Honour the LORD with thy substance, and with the firstfruits of all thine increase:
Treasury i Bibeln Kunskap

Ordspråksboken 14:31
Den som förtrycker den arme smädar hans skapare, men den som förbarmar sig över de fattiga, han ärar honom.

;

1 Mosebok 14:18-21
Och Melki-Sedek, konungen i Salem, lät bära ut bröd och vin; denne var präst åt Gud den Högste.…

;

1 Mosebok 28:22
och denna sten som jag har rest till en stod skall bliva ett Guds hus, och av allt vad du giver mig skall jag giva dig tionde.»

;

2 Mosebok 22:29
Av det som fyller din lada och av det som flyter ifrån din press skall du utan dröjsmål frambära din gåva. Den förstfödde bland dina söner skall du giva åt mig.

;

2 Mosebok 23:19
Det första av din marks förstlingsfrukter skall du föra till HERRENS, din Guds, hus. Du skall icke koka en killing i dess moders mjölk.

;

2 Mosebok 34:26
Det första av din marks förstlingsfrukter skall du föra till HERRENS, din Guds, hus. Du skall icke koka en killing i dess moders mjölk.»

;

2 Mosebok 35:20-29
Och Israels barns hela menighet gick sin väg bort ifrån Mose.…

;

4 Mosebok 7:2
framburos offergåvor av Israels hövdingar, huvudmännen för stamfamiljerna, det är stamhövdingarna, som stodo i spetsen för de inmönstrade.

4 Mosebok 31:50
Därför hava vi nu såsom en offergåva åt HERREN burit fram var och en del som han har kommit över av gyllene klenoder, armband av olika slag, ringar, örhängen och halssmycken, detta för att bringa försoning för oss inför HERRENS ansikte.»

5 Mosebok 26:2
då skall du taga förstling av all markens frukt, av vad du får i avkastning av landet som HERREN, din Gud, vill giva dig, och lägga detta i en korg och gå därmed till den plats som HERREN, din Gud, utväljer till boning åt sitt namn.

Haggai 1:4-9
Är då tiden kommen för eder att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger öde?…

Malaki 3:8,9
Menen I då, att en människa får röva från Gud? Ty I röven ju från mig. Åter frågen I: »På vad sätt hava vi rövat från dig?» Jo, i fråga om tionden och offergärden.…

Markus 14:7,8,10
De fattiga haven I ju alltid ibland eder, och närhelst I viljen kunnen I göra dem gott, men mig haven I icke alltid.…

Lukas 14:13,14
Nej, när du gör gästabud, så bjud fattiga, krymplingar, halta, blinda.…

1 Korinthierbrevet 16:2
Var och en av eder må spara ihop vad han får tillfälle till, och på första dagen i var vecka må han lägga av detta hemma hos sig, så att insamlingen icke göres först vid min ankomst.

2 Korinthierbrevet 8:2,3,8,9
Fastän de hava varit prövade av svår nöd, har deras överflödande glädje, mitt under deras djupa fattigdom, så flödat över, att de av gott hjärta hava givit rikliga gåvor.…

Filipperbrevet 4:17,18
Icke som om jag skulle åstunda själva gåvan; nej, vad jag åstundar är en sådan frukt därav, som rikligen kommer eder själva till godo.…

1 Johannesbrevet 3:17,18
Men om någon har denna världens goda och tillsluter sitt hjärta för sin broder, när han ser honom lida nöd, huru kan då Guds kärlek förbliva i honom?…

Länkar
Ordspråksboken 3:9 InterOrdspråksboken 3:9 FlerspråkigProverbios 3:9 SpanskaProverbes 3:9 FranskaSprueche 3:9 TyskaOrdspråksboken 3:9 KinesiskaProverbs 3:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Ordspråksboken 3
8Det skall vara ett hälsomedel för din kropp och en vederkvickelse för benen däri. 9Ära HERREN med dina ägodelar! och med förstlingen av all din gröda, 10så skola dina lador fyllas med ymnighet, och av vinmust skola dina pressar flöda över.…
Korshänvisningar
2 Mosebok 22:29
Av det som fyller din lada och av det som flyter ifrån din press skall du utan dröjsmål frambära din gåva. Den förstfödde bland dina söner skall du giva åt mig.

2 Mosebok 23:19
Det första av din marks förstlingsfrukter skall du föra till HERRENS, din Guds, hus. Du skall icke koka en killing i dess moders mjölk.

5 Mosebok 26:2
då skall du taga förstling av all markens frukt, av vad du får i avkastning av landet som HERREN, din Gud, vill giva dig, och lägga detta i en korg och gå därmed till den plats som HERREN, din Gud, utväljer till boning åt sitt namn.

2 Krönikeboken 31:21
Och allt som han företog sig, när han nu sökte sin Gud, allt, vare sig det angick tjänstgöringen i Guds hus eller det angick lagen och budorden, det gjorde han av allt sitt hjärta, och det lyckades honom väl.

Psaltaren 144:13
när våra visthus äro fulla och skänka förråd på förråd; när våra får öka sig tusenfalt, ja, tiotusenfalt på våra utmarker;

Ordspråksboken 11:25
Den frikostige varder rikligen mättad, och den som vederkvicker andra, han bliver själv vederkvickt.

Jesaja 43:23
Icke har du framburit åt mig dina brännoffersfår eller ärat mig med dina slaktoffer; icke har jag vållat dig arbete med spisoffer, ej heller möda med rökelse.

Malaki 3:10
Fören full tionde till förrådshuset, så att i mitt hus finnes mat, och pröven så, hurudan jag sedan bliver, säger HERREN Sebaot. Förvisso skall jag då öppna himmelens fönster över eder och utgjuta över eder riklig välsignelse.

Ordspråksboken 3:8
Överst på sidan
Överst på sidan