Haggai 1:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
Är då tiden kommen för eder att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger öde?

Dansk (1917 / 1931)
Er det da Tid for eder at bo i Huse med træklædte Vægge, naar dette Hus ligger øde?

Norsk (1930)
Er det tid for eder til å bo i eders bordklædde hus, mens dette hus ligger øde?

King James Bible
Is it time for you, O ye, to dwell in your cieled houses, and this house lie waste?

English Revised Version
Is it a time for you yourselves to dwell in your cieled houses, while this house lieth waste?
Treasury i Bibeln Kunskap

to.

2 Samuelsbokem 7:2
sade han till profeten Natan: »Se, jag bor i ett hus av cederträ, under det att Guds ark bor i ett tält.

Psaltaren 132:3-5
»Jag skall icke gå in i den hydda där jag bor, ej heller bestiga mitt viloläger,…

Matteus 6:33
Nej, söken först efter hans rike och hans rättfärdighet, så skall också allt detta andra tillfalla eder.

Filipperbrevet 2:21
Allasammans söka de sitt eget, icke vad som hör Kristus Jesus till.

and.

Psaltaren 74:7
De hava satt eld på din helgedom och oskärat ända till grunden ditt namns boning.

Psaltaren 102:14
Ty dina tjänare hava dess stenar kära och ömka sig över dess grus.

Jeremia 26:6,18
då skall jag göra med detta hus såsom jag gjorde med Silo, och skall låta denna stad för alla jordens folk bliva ett exempel som man nämner, när man förbannar.…

Jeremia 52:13
Han brände upp HERRENS hus och konungshuset; ja, alla hus i Jerusalem, i synnerhet alla de förnämas hus, brände han upp i eld.

Klagovisorna 2:7
Herren förkastade sitt altare, han gav sin helgedom till spillo. Murarna omkring hennes palatser gav han i fiendernas hand. De hovo upp rop i HERRENS hus såsom på en högtidsdag.

Klagovisorna 4:1
Huru har icke guldet berövats sin glans, den ädla metallen förvandlats! Heliga stenar ligga kringkastade i alla gators hörn.

Hesekiel 24:21
Säg till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Se, jag vill ohelga min helgedom, eder stolta härlighet, edra ögons lust och eder själs längtan. Och edra söner och döttrar, som I haven måst övergiva, skola falla för svärd.

Daniel 9:17,18,26,27
Och hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan, och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom, för Herrens skull.…

Mika 3:12
Därför skall för eder skull Sion varda upplöjt till en åker och Jerusalem bliva en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd.

Matteus 24:1,2
Och Jesus gick därifrån, ut ur helgedomen. Hans lärjungar trädde då fram och bådo honom giva akt på helgedomens byggnader.…

Länkar
Haggai 1:4 InterHaggai 1:4 FlerspråkigHageo 1:4 SpanskaAggée 1:4 FranskaHaggai 1:4 TyskaHaggai 1:4 KinesiskaHaggai 1:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Haggai 1
3Men HERRENS ord kom genom profeten Haggai; han sade: 4Är då tiden kommen för eder att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger öde? 5Därför säger nu HERREN Sebaot så: Given akt på huru det går eder.…
Korshänvisningar
Jeremia 22:14
du som säger: »Jag vill bygga mig ett stort hus med rymliga salar», och så gör åt dig vida fönster och belägger huset med cederträ och målar det rött med dyrbar färg!

Jeremia 33:10
Så säger HERREN: På denna plats, om vilken I sägen att den är så öde att varken människor eller djur kunna bo där, ja, här i Juda städer och på Jerusalems gator, som äro så ödelagda att inga människor, inga invånare, inga djur där finnas,

Jeremia 33:12
Så säger HERREN Sebaot: På denna plats, som nu är så öde att varken människor eller ens djur kunna bo här, ja ock i alla hithörande städer, här skola åter en gång finnas betesmarker där herdar kunna låta sina hjordar lägra sig.

Haggai 1:3
Men HERRENS ord kom genom profeten Haggai; han sade:

Haggai 1:5
Därför säger nu HERREN Sebaot så: Given akt på huru det går eder.

Haggai 1:9
I väntaden på mycket, men se, det blev litet, och när I förden det hem, då blåste jag på det. Varför gick det så? säger HERREN Sebaot. Jo, därför att mitt hus får ligga öde, under det att envar av eder hastar med sitt eget hus.

Haggai 1:3
Överst på sidan
Överst på sidan