Salmerne 102
Dansk (1917 / 1931)
1Bøn af en elendig, naar hans Kraft svigter, og han udøser sin Klage for HERREN. (2) HERRE, lyt til min Bøn, lad mit Raab komme til dig,

2skjul dog ikke dit Aasyn for mig; den Dag jeg stedes i Nød, bøj da dit Øre til mig; naar jeg kalder, saa skynd dig og svar mig!

3Thi mine Dage svinder som Røg, mine Ledemod brænder som Ild;

4mit Hjerte er svedet og visnet som Græs, thi jeg glemmer at spise mit Brød.

5Under min Stønnen klæber mine Ben til Huden;

6jeg ligner Ørkenens Pelikan, er blevet som Uglen paa øde Steder;

7om Natten ligger jeg vaagen og jamrer saa ensom som Fugl paa Taget;

8mine Fjender haaner mig hele Dagen; de, der spotter mig, sværger ved mig.

9Thi Støv er mit daglige Brød, jeg blander min Drik med Taarer

10over din Harme og Vrede, fordi du tog mig og slængte mig bort;

11mine Dage hælder som Skyggen, som Græsset visner jeg hen.

12Men du troner evindelig, HERRE, du ihukommes fra Slægt til Slægt;

13du vil rejse dig og forbarme dig over Zion, naar Naadens Tid, naar Timen er inde;

14thi dine Tjenere elsker dets Sten og ynkes over dets Grushobe.

15Og HERRENS Navn skal Folkene frygte, din Herlighed alle Jordens Konger;

16thi HERREN opbygger Zion, han lader sig se i sin Herlighed;

17han vender sig til de hjælpeløses Bøn, lader ej deres Bøn uænset.

18For Efterslægten skal det optegnes, et Folk, der skal fødes, skal prise HERREN;

19thi han ser ned fra sin hellige Højsal, HERREN skuer ned fra Himmel til Jord

20for at høre de fangnes Stønnen og give de dødsdømte Frihed,

21at HERRENS Navn kan forkyndes i Zion, hans Pris i Jerusalem,

22naar Folkeslag og Riger til Hobe samles for at tjene HERREN.

23Han lammed min Kraft paa Vejen, forkorted mit Liv.

24Jeg siger: Min Gud, tag mig ikke bort i Dagenes Hælvt! Dine Aar er fra Slægt til Slægt.

25Du grundfæsted fordum Jorden, Himlene er dine Hænders Værk;

26de falder, men du bestaar, alle slides de op som en Klædning;

27som Klæder skifter du dem; de skiftes, men du er den samme, og dine Aar faar aldrig Ende!

28Dine Tjeneres Børn fæster Bo, deres Sæd skal bestaa for dit Aasyn.

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Bible Hub
Psalm 101
Top of Page
Top of Page