Psaltaren 102:25
Parallella Vers
Svenska (1917)
I urtiden lade du jordens grund, och himlarna äro dina händer verk:

Dansk (1917 / 1931)
Du grundfæsted fordum Jorden, Himlene er dine Hænders Værk;

Norsk (1930)
Fordum grunnfestet du jorden, og himlene er dine henders gjerning.

King James Bible
Of old hast thou laid the foundation of the earth: and the heavens are the work of thy hands.

English Revised Version
Of old hast thou laid the foundation of the earth; and the heavens are the work of thy hands.
Treasury i Bibeln Kunskap

1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

1 Mosebok 2:1
Så blevo nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara.

2 Mosebok 20:11
Ty på sex dagar gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.

Job 38:4-7
Var var du, när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd.…

Ordspråksboken 8:23
Från evighet är jag insatt, från begynnelsen, ända ifrån jordens urtidsdagar.

Jeremia 32:17
»Ack Herre, HERRE, du är ju den som har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din uträckta arm. Intet är så underbart att du icke skulle förmå det,

Hebreerbrevet 1:10-12
så ock: »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk;…

Hebreerbrevet 3:3,4
Ty han har blivit aktad värdig så mycket större härlighet än Moses, som uppbyggaren av ett hus åtnjuter större ära än själva huset.…

Länkar
Psaltaren 102:25 InterPsaltaren 102:25 FlerspråkigSalmos 102:25 SpanskaPsaume 102:25 FranskaPsalm 102:25 TyskaPsaltaren 102:25 KinesiskaPsalm 102:25 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 102
24Jag säger: Min Gud, tag mig icke bort i mina halva dagar, du vilkens år vara från släkte till släkte. 25I urtiden lade du jordens grund, och himlarna äro dina händer verk: 26de skola förgås, men du förbliver, de skola alla nötas ut såsom en klädnad; du skall förvanda dem såsom man byter om sin dräkt, och de fara hän.…
Korshänvisningar
Hebreerbrevet 1:10
så ock: »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk;

1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

1 Krönikeboken 16:26
Ty folkens alla gudar äro avgudar, men HERREN är den som har gjort himmelen.

2 Krönikeboken 2:12
Och Huram skrev ytterligare: »Lovad vare HERREN, Israels Gud, himmelens och jordens skapare, han som har givit konung David en vis son, så utrustad med klokhet och förstånd, att han kan bygga ett hus åt HERREN och ett hus åt sig själv till konungaboning!

Nehemja 9:6
Du allena är HERREN. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad därpå är, haven och allt vad som är i dem, och det är du som behåller det allt vid liv; och himmelens härskara tillbeder dig.

Psaltaren 90:2
Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.

Psaltaren 96:5
Ty folkens alla gudar äro avgudar, men HERREN är den som har gjort himmelen.

Psaltaren 115:15
Varen välsignade av HERREN, av honom som har gjort himmel och jord.

Jesaja 40:12
Vem är det, som mäter upp havens vatten i sin hand och märker ut himmelens vidd med sina utspända fingrar? Vem mäter upp stoftet på jorden med ett tredingsmått? Vem väger bergen på en våg och höjderna på en viktskål?

Jesaja 42:5
Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himmelen och utspänt den, han som har utbrett jorden med vad som alstras därav, han som har givit liv åt folket som är därpå och ande åt dem som vandra där:

Jesaja 48:13
Min hand har lagt jordens grund, och min högra hand har utspänt himmelen; jag kallar på dem, då stå de där båda.

Jesaja 51:6
Lyften upp edra ögon till himmelen, skåden ock på jorden härnere: se, himmelen skall upplösa sig såsom rök och jorden nötas ut såsom en klädnad, och dess inbyggare skola dö såsom mygg; men min frälsning förbliver evinnerligen, och min rättfärdighet varder icke om intet.

Jeremia 32:17
»Ack Herre, HERRE, du är ju den som har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din uträckta arm. Intet är så underbart att du icke skulle förmå det,

Klagovisorna 5:19
Du, HERRE, tronar evinnerligen; din tron består från släkte till släkte.

Mika 5:2
Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.

Sakaria 12:1
Detta är en utsaga som innehåller HERRENS ord över Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne:

Psaltaren 102:24
Överst på sidan
Överst på sidan