Psaltaren 90:2
Parallella Vers
Svenska (1917)
Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.

Dansk (1917 / 1931)
Førend Bjergene fødtes og Jord og Jorderig blev til, fra Evighed til Evighed er du, o Gud!

Norsk (1930)
Før fjellene blev til, og du skapte jorden og jorderike, ja fra evighet til evighet er du, Gud.

King James Bible
Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.

English Revised Version
Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.
Treasury i Bibeln Kunskap

* before

Job 38:4-6,28,39
Var var du, när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd.…

Ordspråksboken 8:25,26
Förrän bergens grund var lagd, förrän höjderna funnos, blev jag född,…

* or ever

Psaltaren 33:9
Ty han sade, och det vart; han bjöd, och det stod där.

Psaltaren 146:6
till honom som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, till honom som håller tro evinnerligen,

1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

* even from

Psaltaren 93:2
Din tron står fast ifrån fordom tid, du är från evighet.

Psaltaren 102:24-27
Jag säger: Min Gud, tag mig icke bort i mina halva dagar, du vilkens år vara från släkte till släkte.…

Psaltaren 103:17
Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som frukta honom, och hans rättfärdighet intill barnbarn,

Jesaja 44:6
Så säger HERREN, Israels konung, och hans förlossare, HERREN Sebaot: Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finnes ingen Gud.

Jesaja 57:15
Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter »den Helige»: Jag bor i helighet uppe i höjden, men ock hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande; ty jag vill giva liv åt de ödmjukas ande och liv åt de förkrossades hjärtan.

Mika 5:2
Men du Bet-Lehem Efrata, som är så ringa för att vara bland Juda släkter, av dig skall åt mig utgå en som skall bliva en furste i Israel, en vilkens härkomst tillhör förgångna åldrar, forntidens dagar.

Habackuk 1:12
Är du då icke till av ålder? Jo, HERRE, min Gud, min Helige, vi skola ej dö! HERRE, till en dom är det du har satt dem, och till en tuktan har du berett dem, du vår klippa.

1 Timotheosbrevet 6:15,16
vilken den salige, ende härskaren skall låta oss se, när tiden är inne, han som är konungarnas konung och herrarnas herre,…

Hebreerbrevet 1:10-12
så ock: »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk;…

Hebreerbrevet 13:8
Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.

Uppenbarelseboken 1:8
Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall komma, den Allsmäktige.

* thou

Jesaja 45:22
Vänden eder till mig, så varden I frälsta, I jordens alla ändar; ty jag är Gud och eljest ingen.

Länkar
Psaltaren 90:2 InterPsaltaren 90:2 FlerspråkigSalmos 90:2 SpanskaPsaume 90:2 FranskaPsalm 90:2 TyskaPsaltaren 90:2 KinesiskaPsalm 90:2 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Psaltaren 90
1En bön av gudsmannen Mose. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. 2Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud. 3Du låter människorna vända åter till stoft, du säger: »Vänden åter, I människors barn.»…
Korshänvisningar
1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

1 Mosebok 21:33
Och Abraham planterade en tamarisk vid Beer-Seba och åkallade där HERRENS, den evige Gudens, namn.

5 Mosebok 33:27
En tillflykt är han, urtidens Gud, och härnere råda hans eviga armar. Han förjagade fienderna för dig, han sade: Förgör dem.

Job 15:7
Var du den första människa som föddes, och fick du liv, förrän höjderna funnos?

Job 36:26
Ja, Gud är för hög för vårt förstånd, hans år äro flera än någon kan utrannsaka.

Psaltaren 55:19
Gud skall höra det och giva dem svar, han som sitter på sin tron av ålder. Sela. Ty de vilja icke ändra sig, och de frukta ej Gud.

Psaltaren 93:2
Din tron står fast ifrån fordom tid, du är från evighet.

Psaltaren 102:24
Jag säger: Min Gud, tag mig icke bort i mina halva dagar, du vilkens år vara från släkte till släkte.

Psaltaren 102:25
I urtiden lade du jordens grund, och himlarna äro dina händer verk:

Psaltaren 102:27
Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.

Psaltaren 104:5
Du grundade jorden på hennes fästen, så att hon icke vacklar till evig tid.

Ordspråksboken 8:25
Förrän bergens grund var lagd, förrän höjderna funnos, blev jag född,

Jesaja 40:28
Vet du då icke, har du ej hört det, att HERREN är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar? Han bliver ej trött och uppgives icke, hans förstånd är outrannsakligt.

Jesaja 43:13
Ja, allt framgent är jag densamme, och ingen kan rädda från min hand. När jag vill göra något, vem kan då avvända det?

Jeremia 10:10
Men HERREN är en sann Gud, han är en levande Gud och en evig konung; för hans förtörnelse bävar jorden, och folken kunna icke uthärda hans vrede.

Habackuk 1:12
Är du då icke till av ålder? Jo, HERRE, min Gud, min Helige, vi skola ej dö! HERRE, till en dom är det du har satt dem, och till en tuktan har du berett dem, du vår klippa.

Psaltaren 90:1
Överst på sidan
Överst på sidan