Hebreerbrevet 13:8
Parallella Vers
Svenska (1917)
Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.

Dansk (1917 / 1931)
Jesus Kristus er i Gaar og i Dag den samme, ja, til evig Tid.

Norsk (1930)
Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid.

King James Bible
Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.

English Revised Version
Jesus Christ is the same yesterday and today, yea and for ever.
Treasury i Bibeln Kunskap

Hebreerbrevet 1:12
och såsom en mantel skall du hoprulla dem; såsom en klädnad skola de ock bytas om. Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.»

Psaltaren 90:2,4
Förrän bergen blevo till och du frambragte jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, o Gud.…

Psaltaren 102:27,28
Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.…

Psaltaren 103:17
Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som frukta honom, och hans rättfärdighet intill barnbarn,

Jesaja 41:4
Vem har verkat och utfört detta? Det har han som från begynnelsen kallade människors släkten fram: jag, HERREN, som är den förste och som intill det sista är densamme.

Jesaja 44:6
Så säger HERREN, Israels konung, och hans förlossare, HERREN Sebaot: Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finnes ingen Gud.

Malaki 3:6
Ty jag, HERREN, har icke förändrats, och I, Jakobs barn, haven icke heller hört upp:

Johannes 8:56-58
Abraham, eder fader, fröjdade sig över att han skulle få se min dag. Han fick se den och blev glad.»…

Jakobsbrevet 1:17
Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

Uppenbarelseboken 1:4,8,11,17,18
Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd vare med eder och frid från honom som är, och som var, och som skall komma, så ock från de sju andar, som stå inför hans tron,…

Länkar
Hebreerbrevet 13:8 InterHebreerbrevet 13:8 FlerspråkigHebreos 13:8 SpanskaHébreux 13:8 FranskaHebraeer 13:8 TyskaHebreerbrevet 13:8 KinesiskaHebrews 13:8 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 13
7Tänken på edra lärare, som hava talat Guds ord till eder; sen huru de slutade sin levnad, och efterföljen deras tro. 8Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet. 9Låten eder icke vilseföras av allahanda främmande läror. Ty det är gott att bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom offermåltider; de som hava befattat sig med sådant hava icke haft något gagn därav.…
Korshänvisningar
1 Mosebok 21:33
Och Abraham planterade en tamarisk vid Beer-Seba och åkallade där HERRENS, den evige Gudens, namn.

2 Mosebok 3:14
Gud sade till Mose: »Jag är den jag är.» Och han sade vidare: »Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig till eder.

2 Korinthierbrevet 1:19
Guds Son, Jesus Kristus, han som bland eder har blivit predikad genom oss -- genom mig och Silvanus och Timoteus -- han kom ju icke såsom »ja och nej», utan »ja» har kommit i och genom honom.

2 Korinthierbrevet 1:20
Ty Guds löften, så många de äro, hava i honom fått sitt »ja»; därför få de ock genom honom sitt »amen», på det att Gud må bliva ärad genom oss.

Hebreerbrevet 1:12
och såsom en mantel skall du hoprulla dem; såsom en klädnad skola de ock bytas om. Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.»

Judasbrevet 1:25
honom som allena är Gud, och som är vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre, honom tillhör ära, majestät, välde och makt, såsom före all tid, så ock nu och i alla evigheter. Amen.

Hebreerbrevet 13:7
Överst på sidan
Överst på sidan