Malaki 3:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
Ty jag, HERREN, har icke förändrats, och I, Jakobs barn, haven icke heller hört upp:

Dansk (1917 / 1931)
Thi jeg, HERREN, er ikke blevet en anden, men I har ikke ophørt at være Jakobsønner.

Norsk (1930)
for jeg, Herren, har ikke forandret mig, og I, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort.

King James Bible
For I am the LORD, I change not; therefore ye sons of Jacob are not consumed.

English Revised Version
For I the LORD change not; therefore ye, O sons of Jacob, are not consumed.
Treasury i Bibeln Kunskap

I am.

1 Mosebok 15:7,18
Och han sade till honom: »Jag är HERREN, som har fört dig ut från det kaldeiska Ur för att giva dig detta land till besittning.»…

1 Mosebok 22:16
och sade: »Jag svär vid mig själv, säger HERREN: Eftersom du har gjort detta och icke undanhållit mig din ende son

2 Mosebok 3:14,15
Gud sade till Mose: »Jag är den jag är.» Och han sade vidare: »Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig till eder.…

Nehemja 9:7,8
Du är HERREN Gud, som utvalde Abram och förde honom ut från det kaldeiska Ur och gav honom namnet Abraham.…

Jesaja 41:13
Ty jag är HERREN, din Gud, som håller dig vid din högra hand och som säger till dig: Frukta icke, jag hjälper dig.

Jesaja 42:5-8
Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himmelen och utspänt den, han som har utbrett jorden med vad som alstras därav, han som har givit liv åt folket som är därpå och ande åt dem som vandra där:…

Jesaja 43:11,12
Jag, jag är HERREN, och förutom mig finnes ingen frälsare.…

Jesaja 44:6
Så säger HERREN, Israels konung, och hans förlossare, HERREN Sebaot: Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finnes ingen Gud.

Jesaja 45:5-8
Jag är HERREN och eljest ingen, utom mig finnes ingen Gud; innan du kände mig, omgjordade jag dig,…

Jeremia 32:27
jag är HERREN, allt kötts Gud; skulle något vara så underbart att jag icke förmådde det?

Hosea 11:9
Jag vill icke låta dig känna min vredes glöd, jag skall icke vidare fördärva Efraim. Ty jag är Gud och icke en människa; helig är jag bland eder, och med vrede vill jag ej komma.

I change not.

4 Mosebok 23:19
Gud är icke en människa, så att han kan ljuga, icke en människoson, så att han kan ångra något. Skulle han säga något och icke göra det, tala något och icke fullborda det?

1 Samuelsboken 15:29
Och den Härlige i Israel ljuger icke och ångrar sig icke; ty han är icke en människa, så att han skulle kunna ångra sig.»

Psaltaren 102:26
de skola förgås, men du förbliver, de skola alla nötas ut såsom en klädnad; du skall förvanda dem såsom man byter om sin dräkt, och de fara hän.

Hebreerbrevet 6:18
Så skulle vi genom två oryggliga utsagor, i vilka Gud omöjligen kunde ljuga, undfå en kraftig uppmuntran, vi som hava sökt vår räddning i att hålla fast vid det hopp som ligger framför oss.

Hebreerbrevet 13:8
Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet.

Jakobsbrevet 1:17
Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

Uppenbarelseboken 1:8
Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall komma, den Allsmäktige.

Uppenbarelseboken 22:13
Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

therefore.

Psaltaren 78:38,57
Dock, han är barmhärtig, han förlåter missgärning, och han vill icke fördärva. Därför avvände han ofta sin vrede och lät ej hela sin förtörnelse bryta fram.…

Psaltaren 103:17
Men HERRENS nåd varar från evighet till evighet över dem som frukta honom, och hans rättfärdighet intill barnbarn,

Psaltaren 105:7-10
Han är HERREN, vår Gud; över hela jorden gå hans domar.…

Jesaja 40:28-31
Vet du då icke, har du ej hört det, att HERREN är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar? Han bliver ej trött och uppgives icke, hans förstånd är outrannsakligt.…

Klagovisorna 3:22,23
HERRENS nåd är det att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet.…

Romabrevet 5:10
Ty om vi, medan vi voro Guds ovänner, blevo försonade med honom genom hans Sons död, så skola vi, sedan vi hava blivit försonade, ännu mycket mer bliva frälsta i och genom hans liv.

Romabrevet 8:28-32
Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut.…

Romabrevet 11:28,29
Se vi nu på evangelium, så äro de hans ovänner, för eder skull; men se vi på utkorelsen, så äro de hans älskade, för fädernas skull.…

Filipperbrevet 1:6
Och jag har den tillförsikten, att han som i eder har begynt ett gott verk, han skall ock fullborda det, intill Kristi Jesu dag.

2 Thessalonikerbr. 2:13,14
Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.…

Länkar
Malaki 3:6 InterMalaki 3:6 FlerspråkigMalaquías 3:6 SpanskaMalachie 3:6 FranskaMaleachi 3:6 TyskaMalaki 3:6 KinesiskaMalachi 3:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Malaki 3
6Ty jag, HERREN, har icke förändrats, och I, Jakobs barn, haven icke heller hört upp: 7allt ifrån edra fäders dagar haven I vikit av ifrån mina stadgar och icke hållit dem Vänden om till mig, så vill jag vända om till eder, säger HERREN Sebaot. Nu frågen I: »Varutinnan skola vi vända om?»…
Korshänvisningar
Jakobsbrevet 1:17
Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

4 Mosebok 23:19
Gud är icke en människa, så att han kan ljuga, icke en människoson, så att han kan ångra något. Skulle han säga något och icke göra det, tala något och icke fullborda det?

Psaltaren 102:27
Men du är densamme, och dina år skola icke hava någon ände.

Klagovisorna 3:22
HERRENS nåd är det att det icke är ute med oss, ty det är icke slut med hans barmhärtighet.

Daniel 6:26
Härmed giver jag befallning att man inom mitt rikes hela område skall bäva och frukta för Daniels Gud. Ty han är den levande Guden, som förbliver evinnerligen; och hans rike är sådant att det icke kan förstöras, och hans välde består intill änden.

Habackuk 1:12
Är du då icke till av ålder? Jo, HERRE, min Gud, min Helige, vi skola ej dö! HERRE, till en dom är det du har satt dem, och till en tuktan har du berett dem, du vår klippa.

Malaki 3:5
Överst på sidan
Överst på sidan