Hebreerbrevet 13:9
Parallella Vers
Svenska (1917)
Låten eder icke vilseföras av allahanda främmande läror. Ty det är gott att bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom offermåltider; de som hava befattat sig med sådant hava icke haft något gagn därav.

Dansk (1917 / 1931)
Lader eder ikke lede vild af mange Haande og fremmede Lærdomme; thi det er godt, at Hjertet styrkes ved Naaden, ikke ved Spiser; thi deraf have de, som holdt sig dertil, ingen Nytte haft.

Norsk (1930)
La eder ikke føre på avveie ved mange forskjellige og fremmede lærdommer! for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har gagnet dem som gav sig av dermed.

King James Bible
Be not carried about with divers and strange doctrines. For it is a good thing that the heart be established with grace; not with meats, which have not profited them that have been occupied therein.

English Revised Version
Be not carried away by divers and strange teachings: for it is good that the heart be stablished by grace; not by meats, wherein they that occupied themselves were not profited.
Treasury i Bibeln Kunskap

carried.

Matteus 24:4,24
Då svarade Jesus och sade till dem: »Sen till, att ingen förvillar eder.…

Apostagärningarna 20:30
Ja, bland eder själva skola män uppträda, som tala vad förvänt är, för att locka lärjungarna att följa sig.

Romabrevet 16:17,18
Men jag förmanar eder, mina bröder, att hava akt på dem som vålla tvedräkt och kunna bliva eder till fall, i strid med den lära som I haven inhämtat; dragen eder ifrån dem.…

2 Korinthierbrevet 11:11-15
Varför? Månne därför att jag icke älskar eder? Gud vet att jag så gör.…

Galaterbrevet 1:6-9
Det förundrar mig att I så hastigt avfallen från honom, som har kallat eder till att vara i Kristi nåd, och vänden eder till ett nytt evangelium.…

Efesierbrevet 4:14
Så skulle vi icke mer vara barn, icke såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag.

Efesierbrevet 5:6
Låten ingen bedraga eder med tomma ord; ty för sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma.

Kolosserbrevet 2:4,8
Detta säger jag, för att ingen skall bedraga eder med skenfagert tal.…

2 Thessalonikerbr. 2:2
att I icke -- vare sig genom någon »andeingivelse» eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss -- så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren.

1 Timotheosbrevet 4:1-3
Men Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.…

1 Timotheosbrevet 6:3-5,20
Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord -- vår Herres, Jesu Kristi, ord -- och till den lära som hör gudsfruktan till,…

1 Johannesbrevet 4:1
Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen.

Judasbrevet 1:3
Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till eder om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana eder att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga.

it is.

Apostagärningarna 20:32
Och nu anbefaller jag eder åt Gud och hans nådesord, åt honom som förmår uppbygga eder och giva åt eder eder arvedel bland alla som äro helgade.

2 Korinthierbrevet 1:21
Men den som befäster oss såväl som eder i Kristus, och den som har smort oss, det är Gud,

Galaterbrevet 6:1
Mina bröder, om så händer att någon ertappas med att begå en försyndelse, då mån I, som ären andliga människor, upprätta honom i saktmods ande. Och du må hava akt på dig själv, att icke också du bliver frestad.

2 Thessalonikerbr. 2:17
han hugne edra hjärtan, och styrke eder till allt vad gott är, både i gärning och i ord.

2 Timotheosbrevet 2:1,2
Så bliv nu du, min son, allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus.…

not with.

Hebreerbrevet 9:9,10
Ty detta är en sinnebild som avser den nuvarande tiden, och i enlighet härmed frambäras gåvor och offer, vilka dock icke kunna fullkomna, efter samvetets krav, den som förrättar sin gudstjänst,…

3 Mosebok 11:1-47
Och HERREN talade till Mose och Aron och sade till dem:…

5 Mosebok 14:3-21
Du skall icke äta något som är en styggelse.…

Apostagärningarna 10:14-16
Men Petrus svarade: »Bort det, Herre! Jag har aldrig ätit något oheligt och orent.»…

Romabrevet 14:2,6,17
Den ene har tro till att äta vad som helst, under det att den som är svag allenast äter vad som växer på jorden.…

1 Korinthierbrevet 6:13
Maten är för buken och buken för maten, men bådadera skall Gud göra till intet. Däremot är kroppen icke för otukt, utan för Herren, och Herren för kroppen;

1 Korinthierbrevet 8:8
Men maten skall icke avgöra vår ställning till Gud. Avhålla vi oss från att äta, så bliva vi icke därigenom sämre; äta vi, så bliva vi icke därigenom bättre.

Kolosserbrevet 2:16-20
Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat.…

1 Timotheosbrevet 4:3-5
och som förbjuda äktenskap och vilja att man skall avhålla sig från allahanda mat, som Gud har skapat till att med tacksägelse mottagas av dem som tro och hava lärt känna sanningen.…

Titusbrevet 1:14,15
och icke akta på judiska fabler och vad som påbjudes av människor som vända sig från sanningen.…

Länkar
Hebreerbrevet 13:9 InterHebreerbrevet 13:9 FlerspråkigHebreos 13:9 SpanskaHébreux 13:9 FranskaHebraeer 13:9 TyskaHebreerbrevet 13:9 KinesiskaHebrews 13:9 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Hebreerbrevet 13
8Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet. 9Låten eder icke vilseföras av allahanda främmande läror. Ty det är gott att bliva styrkt i sitt hjärta genom nåd och icke genom offermåltider; de som hava befattat sig med sådant hava icke haft något gagn därav. 10Vi hava ett altare, från vilket de som göra tjänst vid tabernaklet icke hava rätt att få något att äta.…
Korshänvisningar
Psaltaren 112:8
Hans hjärta är fast, det fruktar icke, till dess han får se med lust på sina ovänner.

2 Korinthierbrevet 1:21
Men den som befäster oss såväl som eder i Kristus, och den som har smort oss, det är Gud,

Efesierbrevet 4:14
Så skulle vi icke mer vara barn, icke såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människornas bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag.

Efesierbrevet 5:6
Låten ingen bedraga eder med tomma ord; ty för sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma.

Kolosserbrevet 2:7
och varen rotade i honom och låten eder uppbyggas i honom och befästas i tron, i enlighet med den undervisning I haven fått, och överflöden i tacksägelse.

Kolosserbrevet 2:16
Låten därför ingen döma eder i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat.

Hebreerbrevet 9:10
utan allenast äro utvärtes stadgar -- de såväl som föreskrifterna om mat och dryck och allahanda tvagningar -- stadgar pålagda intill dess tiden vore inne för en bättre ordning.

Judasbrevet 1:12
Det är dessa som få hålla gästabud med eder, där de sitta såsom skamfläckar vid edra kärleksmåltider och oförsynt se sig själva till godo. De äro skyar utan vatten, skyar som drivas bort av vindarna. De äro träd som stå nakna på senhösten, ofruktbara, i dubbel måtto döda, uppryckta med rötterna.

Hebreerbrevet 13:8
Överst på sidan
Överst på sidan