1 Mosebok 1:1
Parallella Vers
Svenska (1917)
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Dansk (1917 / 1931)
I Begyndelsen skabte Gud Himmelen og Jorden.

Norsk (1930)
I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

King James Bible
In the beginning God created the heaven and the earth.

English Revised Version
In the beginning God created the heaven and the earth.
Treasury i Bibeln Kunskap

beginning.

Ordspråksboken 8:22-24
HERREN skapade mig såsom sitt förstlingsverk, i urminnes tid, innan han gjorde något annat.…

Ordspråksboken 16:4
HERREN har gjort var sak för dess särskilda mål, så ock den ogudaktige för olyckans dag.

Markus 13:19
Ty den tiden skall bliva 'en tid av vedermöda, så svår att dess like icke har förekommit allt ifrån världens begynnelse, från den tid då Gud skapade världen, intill nu', ej heller någonsin skall förekomma.

Johannes 1:1-3
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.…

Hebreerbrevet 1:10
så ock: »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk;

1 Johannesbrevet 1:1
Det som var från begynnelsen, det vi hava hört, det vi med egna ögon hava sett, det vi skådade och med egna händer togo på, det förkunna vi: om livets Ord tala vi.

God.

2 Mosebok 20:11
Ty på sex dagar gjorde HERREN himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, men han vilade på sjunde dagen; därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den.

2 Mosebok 31:18
När han nu hade talat ut med; Mose på Sinai berg, gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, på vilka Gud hade skrivit med sitt finger.

1 Krönikeboken 16:26
Ty folkens alla gudar äro avgudar, men HERREN är den som har gjort himmelen.

Nehemja 9:6
Du allena är HERREN. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad därpå är, haven och allt vad som är i dem, och det är du som behåller det allt vid liv; och himmelens härskara tillbeder dig.

Job 26:13
Blott han andades, blev himmelen klar; hans hand genomborrade den snabba ormen.

Job 38:4
Var var du, när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd.

Psaltaren 8:3
När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna, som du har berett,

Psaltaren 33:6,9
Himmelen är gjord genom HERRENS ord och all dess här genom hans muns anda.…

Psaltaren 89:11,12
Din är himmelen, din är ock jorden; du har grundat jordens krets med allt vad därpå är.…

Psaltaren 96:5
Ty folkens alla gudar äro avgudar, men HERREN är den som har gjort himmelen.

Psaltaren 102:25
I urtiden lade du jordens grund, och himlarna äro dina händer verk:

Psaltaren 104:24,30
Huru mångfaldiga äro icke dina verk, o HERRE! Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du har skapat.…

Psaltaren 115:15
Varen välsignade av HERREN, av honom som har gjort himmel och jord.

Psaltaren 121:2
Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord.

Psaltaren 124:8
Vår hjälp är i HERRENS namn, hans som har gjort himmel och jord.

Psaltaren 134:3
HERREN välsigne dig från Sion, han som har gjort himmel och jord.

Psaltaren 136:5
honom som har gjort himmelen med förstånd, ty hans nåd varar evinnerligen;

Psaltaren 146:6
till honom som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, till honom som håller tro evinnerligen,

Psaltaren 148:4,5
Loven honom, I himlars himlar och I vatten ovan himmelen.…

Ordspråksboken 3:19
Genom vishet har HERREN lagt jordens grund, himmelen har han berett med förstånd.

Ordspråksboken 8:22-30
HERREN skapade mig såsom sitt förstlingsverk, i urminnes tid, innan han gjorde något annat.…

Predikaren 12:1
Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna komma och de år nalkas, om vilka du skall säga: »Jag finner icke behag i dem»;

Jesaja 37:16
»HERRE Sebaot, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du allena är Gud, den som råder över alla riken på jorden; du har gjort himmel och jord.

Jesaja 40:26
Lyften upp edra ögon mot höjden och sen: vem har skapat allt detta? Det har han som för härskaran däruppe fram i räknade hopar; han nämner dem alla vid namn. Så stor är hans makt, så väldig hans kraft, att icke en enda utebliver.

Jesaja 40:28
Vet du då icke, har du ej hört det, att HERREN är en evig Gud, han som har skapat jordens ändar? Han bliver ej trött och uppgives icke, hans förstånd är outrannsakligt.

Jesaja 42:5
Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himmelen och utspänt den, han som har utbrett jorden med vad som alstras därav, han som har givit liv åt folket som är därpå och ande åt dem som vandra där:

Jesaja 44:24
Så säger HERREN, din förlossare, han som danade dig redan i moderlivet: »Jag, HERREN, är den som för allt, den som ensam utspänner himmelen och utan någons hjälp breder ut jorden.

Jesaja 45:18
Ty så säger HERREN, han som har skapat himmelen, han som är Gud, han som har danat jorden och gjort den, han som har berett den och som icke har skapat den till att vara öde, utan danat den till att bebos: Jag är HERREN och eljest ingen.

Jesaja 51:13,16
Och därvid förgäter du HERREN, som har skapat dig, honom som har utspänt himmelen och lagt jordens grund. Ja, beständigt, dagen igenom, förskräckes du för förtryckarens vrede, såsom stode han just redo till att fördärva. Men vad bliver väl av förtryckarens vrede?…

Jesaja 65:17
Ty se, jag vill skapa nya himlar och en ny jord; och man skall ej mer komma ihåg det förgångna eller tänka därpå.

Jeremia 10:12
Han har gjort jorden genom sin kraft, han har berett jordens krets genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han utspänt himmelen.

Jeremia 32:17
»Ack Herre, HERRE, du är ju den som har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din uträckta arm. Intet är så underbart att du icke skulle förmå det,

Jeremia 51:15
Han har gjort jorden genom sin kraft, han har berett jordens krets genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han utspänt himmelen.

Sakaria 12:1
Detta är en utsaga som innehåller HERRENS ord över Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himmelen och grundat jorden och danat människans ande i henne:

Matteus 11:25
Vid den tiden talade Jesus och sade: »Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga.

Apostagärningarna 4:24
Då de hörde detta, ropade de endräktigt till Gud och sade: »Herre, det är du som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är.

Apostagärningarna 14:15
och sade: »I män, vad är det I gören? Också vi äro människor, av samma natur som I, och vi förkunna för eder evangelium, att I måsten omvända eder från dessa fåfängliga avgudar till den levande Guden, 'som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är'.

Apostagärningarna 17:24
Den Gud som har gjort världen och allt vad däri är, han som är Herre över himmel och jord, han bor icke i tempel som äro gjorda med händer,

Romabrevet 1:19,20
Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem.…

Romabrevet 11:36
Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

1 Korinthierbrevet 8:6
så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.

Efesierbrevet 3:9
och att lägga i dagen huru det rådslut har blivit utfört, som tidsåldrarna igenom hade såsom en hemlighet varit fördolt i Gud, alltings skapare.

Kolosserbrevet 1:16,17
Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.…

Hebreerbrevet 1:2
har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.

Hebreerbrevet 3:4
Vart och ett hus bygges ju av någon, men Gud är den som har byggt allt.

Hebreerbrevet 11:3
Genom tron förstå vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser icke har blivit till av något synligt.

2 Petrusbrevet 3:5
Ty när de vilja påstå detta, förgäta de att i kraft av Guds ord himlar funnos till från uråldrig tid, så ock en jord som hade kommit till av vatten och genom vatten;

Uppenbarelseboken 3:14
Och skriv till Laodiceas församlings ängel: »Så säger han som är Amen, den trovärdiga och sannfärdiga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse:

Uppenbarelseboken 4:11
»Du, vår Herre och Gud, är värdig att mottaga pris och ära och makt, ty du har skapat allting, och därför att så var din vilja, kom det till och blev skapat.»

Uppenbarelseboken 10:6
och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: »Ingen tid skall mer givas,

Uppenbarelseboken 14:7
Och han sade med hög röst: »Frukten Gud och given honom ära; ty stunden är kommen, då han skall hålla dom. Ja, tillbedjen honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor.

Uppenbarelseboken 21:6
Han sade vidare till mig: »Det är gjort. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten.

Uppenbarelseboken 22:13
Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden.

Länkar
1 Mosebok 1:1 Inter1 Mosebok 1:1 FlerspråkigGénesis 1:1 SpanskaGenèse 1:1 Franska1 Mose 1:1 Tyska1 Mosebok 1:1 KinesiskaGenesis 1:1 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Mosebok 1
1I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet.…
Korshänvisningar
Johannes 1:1
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Johannes 1:2
Detta var i begynnelsen hos Gud.

Apostagärningarna 17:24
Den Gud som har gjort världen och allt vad däri är, han som är Herre över himmel och jord, han bor icke i tempel som äro gjorda med händer,

Hebreerbrevet 1:10
så ock: »Du, Herre, lade i begynnelsen jordens grund, och himlarna äro dina händers verk;

Hebreerbrevet 11:3
Genom tron förstå vi att världen har blivit fullbordad genom ett ord av Gud, så att det man ser icke har blivit till av något synligt.

Uppenbarelseboken 4:11
»Du, vår Herre och Gud, är värdig att mottaga pris och ära och makt, ty du har skapat allting, och därför att så var din vilja, kom det till och blev skapat.»

Nehemja 9:6
Du allena är HERREN. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad därpå är, haven och allt vad som är i dem, och det är du som behåller det allt vid liv; och himmelens härskara tillbeder dig.

Job 9:8
honom som helt allena spänner ut himmelen och skrider fram över havets toppar;

Job 38:4
Var var du, när jag lade jordens grund? Säg det, om du har ett så stort förstånd.

Psaltaren 89:11
Din är himmelen, din är ock jorden; du har grundat jordens krets med allt vad därpå är.

Psaltaren 102:25
I urtiden lade du jordens grund, och himlarna äro dina händer verk:

Psaltaren 115:15
Varen välsignade av HERREN, av honom som har gjort himmel och jord.

Psaltaren 124:8
Vår hjälp är i HERRENS namn, hans som har gjort himmel och jord.

Psaltaren 136:5
honom som har gjort himmelen med förstånd, ty hans nåd varar evinnerligen;

Psaltaren 148:5
Ja, de må lova HERRENS namn, ty han bjöd, och de blevo skapade.

Jesaja 40:21
Haven I då intet förstånd? Hören I då intet? Blev detta icke förkunnat för eder från begynnelsen? Haven I icke förstått, vad jordens grundvalar säga?

Jesaja 42:5
Så säger Gud, HERREN, han som har skapat himmelen och utspänt den, han som har utbrett jorden med vad som alstras därav, han som har givit liv åt folket som är därpå och ande åt dem som vandra där:

Jesaja 45:18
Ty så säger HERREN, han som har skapat himmelen, han som är Gud, han som har danat jorden och gjort den, han som har berett den och som icke har skapat den till att vara öde, utan danat den till att bebos: Jag är HERREN och eljest ingen.

Jeremia 10:12
Han har gjort jorden genom sin kraft, han har berett jordens krets genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han utspänt himmelen.

Jeremia 51:15
Han har gjort jorden genom sin kraft, han har berett jordens krets genom sin vishet, och genom sitt förstånd har han utspänt himmelen.

Uppenbarelseboken 22:21
Överst på sidan
Överst på sidan