Nehemja 9:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
Du allena är HERREN. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad därpå är, haven och allt vad som är i dem, och det är du som behåller det allt vid liv; och himmelens härskara tillbeder dig.

Dansk (1917 / 1931)
Derpaa sagde Ezra: »Du, HERRE, er den eneste; du har skabt Himmelen, Himlenes Himle med al deres Hær, Jorden med alt, hvad der er paa den, Havene med alt, hvad der er i dem; du giver dem alle Liv, og Himmelens Hær tilbeder dig.

Norsk (1930)
Du alene er Herren, du har gjort himlene, himlenes himler og all deres hær, jorden og alt som er på den, havene og alt som er i dem, og du holder det alt sammen i live, og himmelens hær tilbeder dig.

King James Bible
Thou, even thou, art LORD alone; thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth, and all things that are therein, the seas, and all that is therein, and thou preservest them all; and the host of heaven worshippeth thee.

English Revised Version
Thou art the LORD, even thou alone; thou hast made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and all things that are thereon, the seas and all that is in them, and thou preservest them all; and the host of heaven worshippeth thee.
Treasury i Bibeln Kunskap

even thou

5 Mosebok 6:4
Hör, Israel! HERREN, vår gud, HERREN är en.

2 Kungaboken 19:15,19
Och Hiskia bad inför HERRENS ansikte och sade: »HERRE, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du allena är Gud, den som råder över alla riken på jorden; du har gjort himmel och jord.…

Psaltaren 86:10
Ty du är stor, och du gör stora under; du allena är Gud.

Jesaja 37:16,20
»HERRE Sebaot, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du allena är Gud, den som råder över alla riken på jorden; du har gjort himmel och jord.…

Jesaja 43:10
Men I ären mina vittnen, säger HERREN, I ären min tjänare, den som jag har utvalt, på det att I mån veta och tro mig och förstå, att det är jag; före mig är ingen Gud danad, och efter mig skall ingen komma.

Jesaja 44:6,8
Så säger HERREN, Israels konung, och hans förlossare, HERREN Sebaot: Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finnes ingen Gud.…

Markus 12:29
Jesus svarade: »Det förnämsta är detta: 'Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.

Markus 12:30
Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.'

Johannes 10:30
Jag och Fadern äro ett.»

thou hast

1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

1 Mosebok 2:1
Så blevo nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara.

Hesekiel 20:11
Och jag gav dem mina stadgar och kungjorde för dem mina rätter; den människa som gör efter dem får leva genom dem.

Psaltaren 33:6
Himmelen är gjord genom HERRENS ord och all dess här genom hans muns anda.

Psaltaren 136:5-9
honom som har gjort himmelen med förstånd, ty hans nåd varar evinnerligen;…

Psaltaren 146:6
till honom som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är, till honom som håller tro evinnerligen,

Jeremia 10:11,12
Så skolen I säga till dem: De gudar som icke hava gjort himmel och jord, de skola utrotas från jorden och ej få finnas under himmelen.…

Kolosserbrevet 1:15
i honom som är den osynlige Gudens avbild och förstfödd före allt skapat.

Kolosserbrevet 1:16
Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.

Uppenbarelseboken 4:11
»Du, vår Herre och Gud, är värdig att mottaga pris och ära och makt, ty du har skapat allting, och därför att så var din vilja, kom det till och blev skapat.»

Uppenbarelseboken 14:7
Och han sade med hög röst: »Frukten Gud och given honom ära; ty stunden är kommen, då han skall hålla dom. Ja, tillbedjen honom som har skapat himmel och jord och hav och vattenkällor.

the heaven

5 Mosebok 10:14
Se, HERREN, din Gud, tillhör himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt vad därpå är;

1 Kungaboken 8:27
Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Himlarna och himlarnas himmel rymma dig ju icke; huru mycket mindre då detta hus som jag har byggt!

preservest

Psaltaren 36:6
Din rättfärdighet är såsom väldiga berg, dina rätter såsom det stora havsdjupet; både människor och djur hjälper du, HERRE.

Kolosserbrevet 1:17
Ja, han är till före allt annat, och alltsammans äger bestånd i honom.

Hebreerbrevet 1:3
Och eftersom denne är hans härlighets återsken och hans väsens avbild och genom sin makts ord bär allt, har han -- sedan han hade utfört en rening från synderna -- satt sig på Majestätets högra sida i höjden.

the host

1 Mosebok 2:1
Så blevo nu himmelen och jorden fullbordade med hela sin härskara.

1 Mosebok 32:2
och då Jakob såg dem, sade han: »Detta är Guds skara.» Och han gav den platsen namnet Mahanaim.

1 Kungaboken 22:19
Men han sade: »Hör alltså HERRENS ord. Jag såg HERREN sitta på sin tron och himmelens hela härskara stå där hos honom, på hans högra sida och på hans vänstra.

Psaltaren 103:21
Loven HERREN, I alla hans härskaror, I hans tjänare, som uträtten hans vilja.

Psaltaren 148:2-4
Loven honom, alla hans änglar, loven honom, all hans här.…

Jesaja 6:2,3
Serafer stodo omkring honom. Var och en av dem hade sex vingar: med två betäckte de sina ansikten, med två betäckte de sina fötter, och med två flögo de.…

Hebreerbrevet 1:6
Likaså säger han, med tanke på den tid då han åter skall låta den förstfödde inträda i världen: »Och alla Guds änglar skola tillbedja honom.»

Uppenbarelseboken 5:11-13
Och i min syn fick jag höra röster av många änglar runt omkring tronen och omkring väsendena och de äldste; och deras antal var tio tusen gånger tio tusen och tusen gånger tusen.…

Länkar
Nehemja 9:6 InterNehemja 9:6 FlerspråkigNehemías 9:6 SpanskaNéhémie 9:6 FranskaNehemia 9:6 TyskaNehemja 9:6 KinesiskaNehemiah 9:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Nehemja 9
5Och leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: »Stån upp och loven HERREN, eder Gud, från evighet till evighet. Ja, lovat vare ditt härliga namn, som är upphöjt över allt lov och pris. 6Du allena är HERREN. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad därpå är, haven och allt vad som är i dem, och det är du som behåller det allt vid liv; och himmelens härskara tillbeder dig. 7Du är HERREN Gud, som utvalde Abram och förde honom ut från det kaldeiska Ur och gav honom namnet Abraham.…
Korshänvisningar
Apostagärningarna 4:24
Då de hörde detta, ropade de endräktigt till Gud och sade: »Herre, det är du som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är.

Kolosserbrevet 1:16
Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.

1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

5 Mosebok 6:4
Hör, Israel! HERREN, vår gud, HERREN är en.

5 Mosebok 10:14
Se, HERREN, din Gud, tillhör himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt vad därpå är;

2 Kungaboken 19:15
Och Hiskia bad inför HERRENS ansikte och sade: »HERRE, Israels Gud, du som tronar på keruberna, du allena är Gud, den som råder över alla riken på jorden; du har gjort himmel och jord.

Nehemja 9:5
Och leviterna Jesua och Kadmiel, Bani, Hasabneja, Serebja, Hodia, Sebanja och Petaja sade: »Stån upp och loven HERREN, eder Gud, från evighet till evighet. Ja, lovat vare ditt härliga namn, som är upphöjt över allt lov och pris.

Psaltaren 24:10
Vem är då denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot; han är ärans konung. Sela.

Psaltaren 36:6
Din rättfärdighet är såsom väldiga berg, dina rätter såsom det stora havsdjupet; både människor och djur hjälper du, HERRE.

Psaltaren 102:25
I urtiden lade du jordens grund, och himlarna äro dina händer verk:

Psaltaren 103:21
Loven HERREN, I alla hans härskaror, I hans tjänare, som uträtten hans vilja.

Psaltaren 115:15
Varen välsignade av HERREN, av honom som har gjort himmel och jord.

Psaltaren 148:4
Loven honom, I himlars himlar och I vatten ovan himmelen.

Jesaja 45:12
Det är jag, som har gjort jorden och skapat människorna därpå; det är mina händer, som hava utspänt himmelen, och hela dess härskara har jag bådat upp.

Jona 1:9
Han svarade den; »Jag är en hebré, och jag dyrkar HERREN, himmelens Gud, som har gjort havet och det torra.»

Nehemja 9:5
Överst på sidan
Överst på sidan