5 Mosebok 6:4
Parallella Vers
Svenska (1917)
Hör, Israel! HERREN, vår gud, HERREN är en.

Dansk (1917 / 1931)
Hør, Israel! HERREN vor Gud, HERREN er een.

Norsk (1930)
Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er en.

King James Bible
Hear, O Israel: The LORD our God is one LORD:

English Revised Version
Hear, O Israel: the LORD our God is one LORD:
Treasury i Bibeln Kunskap

the Lord

5 Mosebok 4:35,36
Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han.…

5 Mosebok 5:6
Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

1 Kungaboken 18:21
Och Elia trädde fram för allt folket och sade: »Huru länge viljen I halta på båda sidor? Är det HERREN som är Gud, så följen efter honom; men om Baal är det, så följen efter honom.» Och folket svarade honom icke ett ord.

2 Kungaboken 19:5
När nu konung Hiskias tjänare kommo till Jesaja,

1 Krönikeboken 29:10
Och David lovade HERREN inför hela församlingen; David sade: »Lovad vare du, HERRE, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet!

Jesaja 42:8
Jag, HERREN, det är mitt namn; och jag giver icke min ära åt någon annan eller mitt lov åt belätena.

Jesaja 44:6,8
Så säger HERREN, Israels konung, och hans förlossare, HERREN Sebaot: Jag är den förste, och jag är den siste, och förutom mig finnes ingen Gud.…

Jesaja 45:5,6
Jag är HERREN och eljest ingen, utom mig finnes ingen Gud; innan du kände mig, omgjordade jag dig,…

Jeremia 10:10,11
Men HERREN är en sann Gud, han är en levande Gud och en evig konung; för hans förtörnelse bävar jorden, och folken kunna icke uthärda hans vrede.…

Markus 12:29-32
Jesus svarade: »Det förnämsta är detta: 'Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.…

Johannes 17:3
Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus.

1 Korinthierbrevet 8:4-6
Vad alltså angår ätandet av kött från avgudaoffer, så säger jag detta: Vi veta visserligen att ingen avgud finnes till i världen, och att det icke finnes mer än en enda Gud.…

1 Timotheosbrevet 2:5
Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,

Länkar
5 Mosebok 6:4 Inter5 Mosebok 6:4 FlerspråkigDeuteronomio 6:4 SpanskaDeutéronome 6:4 Franska5 Mose 6:4 Tyska5 Mosebok 6:4 KinesiskaDeuteronomy 6:4 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
5 Mosebok 6
3Så skall du nu höra, Israel, och hålla dem och göra efter dem, för att det må gå dig väl, och för att I mån föröka eder mycket, såsom HERREN, dina fäders Gud, har lovat dig -- ett land som flyter av mjölk och honung. 4Hör, Israel! HERREN, vår gud, HERREN är en. 5Och du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft.…
Korshänvisningar
Matteus 22:37
Då svarade han honom: »'Du skall älska HERREN, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd.'

Markus 12:29
Jesus svarade: »Det förnämsta är detta: 'Hör, Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.

Markus 12:30
Och du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av allt ditt förstånd och av all din kraft.'

Lukas 10:27
Han svarade och sade: »'Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.'»

Johannes 10:30
Jag och Fadern äro ett.»

Romabrevet 3:30
så visst som Gud är en, han som skall göra de omskurna rättfärdiga av tro, så ock de oomskurna genom tron.

1 Korinthierbrevet 8:4
Vad alltså angår ätandet av kött från avgudaoffer, så säger jag detta: Vi veta visserligen att ingen avgud finnes till i världen, och att det icke finnes mer än en enda Gud.

1 Korinthierbrevet 8:6
så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.

Efesierbrevet 4:6
han som är över alla, genom alla och i alla.

Jakobsbrevet 2:19
Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt; också de onda andarna tro det och bäva.

5 Mosebok 4:35
Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han.

5 Mosebok 4:39
därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att HERREN är Gud, uppe i himmelen och nere på jorden, han och ingen annan;

5 Mosebok 5:6
Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.

2 Krönikeboken 17:9
Dessa undervisade nu i Juda och hade HERRENS lagbok med sig; de foro omkring i alla Juda städer och undervisade bland folket.

Nehemja 9:6
Du allena är HERREN. Du har gjort himlarna och himlarnas himmel och hela deras härskara, jorden och allt vad därpå är, haven och allt vad som är i dem, och det är du som behåller det allt vid liv; och himmelens härskara tillbeder dig.

Psaltaren 78:5
Ty han upprättade ett vittnesbörd i Jakob och stiftade en lag i Israel; han påbjöd den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn.

Psaltaren 86:10
Ty du är stor, och du gör stora under; du allena är Gud.

Sakaria 14:9
Och HERREN skall då vara konung över hela jorden; ja, på den tiden skall HERREN vara en, och hans namn ett.

5 Mosebok 6:3
Överst på sidan
Överst på sidan