Efesierbrevet 4:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
han som är över alla, genom alla och i alla.

Dansk (1917 / 1931)
een Gud og alles Fader, som er over alle og igennem alle og i alle!

Norsk (1930)
én Gud og alles Fader, han som er over alle og gjennem alle og i alle.

King James Bible
One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.

English Revised Version
one God and Father of all, who is over all, and through all, and in all.
Treasury i Bibeln Kunskap

God.

Efesierbrevet 6:23
Frid vare med bröderna och kärlek tillika med tro, från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

4 Mosebok 16:22
Då föllo de ned på sina ansikten och sade: »O Gud, du Gud som råder över allt kötts anda, skall du förtörnas på hela menigheten, därför att en enda man syndar?»

Jesaja 63:16
Du är ju dock vår fader; ty Abraham vet icke av oss, och Israel känner oss icke. Men du, HERRE, är vår fader; »vår förlossare av evighet», det är ditt namn.

Malaki 2:10
Hava vi icke alla en och samma fader? Har icke en och samma Gud skapat oss? Varför handla vi då trolöst mot varandra och bryta våra fäders förbund?

Matteus 6:9
I skolen alltså bedja sålunda: 'Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn;

Johannes 20:17
Jesus sade till henne: »Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder, och säg till dem att jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud.»

1 Korinthierbrevet 8:6
så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.

1 Korinthierbrevet 12:6
Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla.

Galaterbrevet 3:26-28
Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus;…

Galaterbrevet 4:3-7
Sammalunda höllos ock vi, när vi voro barn, i träldom under världens »makter».…

1 Johannesbrevet 3:1-3
Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss därmed att vi få kallas Guds barn, vilket vi ock äro. Därför känner världen oss icke, eftersom den icke har lärt känna honom.…

who.

Efesierbrevet 1:21
över alla andevärldens furstar och väldigheter och makter och herrar, ja, över allt som kan nämnas, icke allenast i denna tidsålder, utan ock i den tillkommande.

1 Mosebok 14:19
Och han välsignade honom och sade: »Välsignad vare Abram av Gud den Högste, himmelens och jordens skapare!

1 Krönikeboken 29:11,12
Dig, HERRE, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt vad i himmelen och på jorden är. Ditt, o HERRE, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt.…

Psaltaren 95:3
Ty HERREN är en stor Gud, en stor konung över alla gudar.

Jesaja 40:11-17,21-23
Han för sin hjord i bet såsom en herde, han samlar lammen i sin famn och bär dem i sitt sköte och sakta för han moderfåren fram.…

Jeremia 10:10-13
Men HERREN är en sann Gud, han är en levande Gud och en evig konung; för hans förtörnelse bävar jorden, och folken kunna icke uthärda hans vrede.…

Daniel 4:34,35
Men när tiden var förliden, upplyfte jag, Nebukadnessar, mina ögon till himmelen och fick åter mitt förstånd. Då lovade jag den Högste, jag prisade och ärade honom som lever evinnerligen, honom vilkens välde är ett evigt välde, och vilkens rike varar från släkte till släkte,…

Daniel 5:18-23
Åt din fader Nebukadnessar, o konung, gav den högste Guden rike, storhet, ära och härlighet;…

Matteus 6:13
och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo.'

Romabrevet 11:36
Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

Uppenbarelseboken 4:8-11
Och vart och ett av de fyra väsendena hade sex vingar; runt omkring, jämväl under vingarna voro de fullsatta med ögon. Och dag och natt sade de utan uppehåll: »Helig, helig, helig är Herren Gud den Allsmäktige, han som var, och som är, och som skall komma.»…

and in.

Efesierbrevet 2:22
I honom bliven också I med de andra uppbyggda till en Guds boning, i Anden.

Efesierbrevet 3:17
och att Kristus genom tron må bo i edra hjärtan, och att I mån vara rotade och grundade i kärleken,

Johannes 14:23
Jesus svarade och sade till honom: »Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning hos honom.

Johannes 17:26
Och jag har kungjort för dem ditt namn och skall kungöra det, på det att den kärlek, som du har älskat mig med, må vara i dem, och jag i dem.»

2 Korinthierbrevet 6:16
Eller huru låter ett Guds tempel förena sig med avgudar? Vi äro ju ett den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: »Jag skall bo i dem och vandra ibland dem; jag skall vara deras Gud, och de skola vara mitt folk.»

1 Johannesbrevet 3:24
Och den som håller hans bud, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom. Och att han förbliver i oss, det veta vi av Anden, som han har givit oss.

1 Johannesbrevet 4:12-15
Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älska varandra, så förbliver Gud i oss, och hans kärlek är fullkomnad i oss.…

Länkar
Efesierbrevet 4:6 InterEfesierbrevet 4:6 FlerspråkigEfesios 4:6 SpanskaÉphésiens 4:6 FranskaEpheser 4:6 TyskaEfesierbrevet 4:6 KinesiskaEphesians 4:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
Efesierbrevet 4
5en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader, 6han som är över alla, genom alla och i alla. 7Men åt var och en särskild av oss blev nåden given, alltefter som Kristus tillmätte honom sin gåva.…
Korshänvisningar
5 Mosebok 6:4
Hör, Israel! HERREN, vår gud, HERREN är en.

Malaki 2:10
Hava vi icke alla en och samma fader? Har icke en och samma Gud skapat oss? Varför handla vi då trolöst mot varandra och bryta våra fäders förbund?

Romabrevet 11:36
Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

1 Korinthierbrevet 8:6
så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.

1 Korinthierbrevet 12:6
Kraftverkningarna äro mångahanda, men Gud är en och densamme, han som verkar allt i alla.

Efesierbrevet 4:5
Överst på sidan
Överst på sidan