1 Korinthierbrevet 8:6
Parallella Vers
Svenska (1917)
så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro.

Dansk (1917 / 1931)
saa er der for os dog kun een Gud, Faderen, af hvem alle Ting ere, og vi til ham, og een Herre, Jesus Kristus, ved hvem alle Ting ere, og vi ved ham.

Norsk (1930)
så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham.

King James Bible
But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him; and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him.

English Revised Version
yet to us there is one God, the Father, of whom are all things, and we unto him; and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and we through him.
Treasury i Bibeln Kunskap

one God.

1 Korinthierbrevet 8:4
Vad alltså angår ätandet av kött från avgudaoffer, så säger jag detta: Vi veta visserligen att ingen avgud finnes till i världen, och att det icke finnes mer än en enda Gud.

Jona 1:9
Han svarade den; »Jag är en hebré, och jag dyrkar HERREN, himmelens Gud, som har gjort havet och det torra.»

Malaki 2:10
Hava vi icke alla en och samma fader? Har icke en och samma Gud skapat oss? Varför handla vi då trolöst mot varandra och bryta våra fäders förbund?

Johannes 10:30
Jag och Fadern äro ett.»

Johannes 14:9,10
Jesus svarade honom: »Så lång tid har jag varit hos eder, och du har icke lärt känna mig, Filippus? Den som har sett mig, han har sett Fadern. Huru kan du då säga: 'Låt oss se Fadern'?…

Johannes 17:3
Och detta är evigt liv, att de känna dig, den enda sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus.

Johannes 20:17
Jesus sade till henne: »Rör icke vid mig; jag har ju ännu icke farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder, och säg till dem att jag far upp till min Fader och eder Fader, till min Gud och eder Gud.»

Efesierbrevet 1:3
Välsignad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse,

Efesierbrevet 3:14
Fördenskull böjer jag mina knän för Fadern --

Efesierbrevet 4:6
han som är över alla, genom alla och i alla.

1 Petrusbrevet 1:2,3
utvalda enligt Guds, Faderns, försyn, i helgelse i Anden, till lydnad och till bestänkelse med Jesu Kristi blod. Nåd och frid föröke sig hos eder.…

of whom.

Apostagärningarna 17:28
Ty i honom är det som vi leva och röra oss och äro till, såsom ock några av edra egna skalder hava sagt: 'Vi äro ju ock av hans släkt.'

Romabrevet 11:36
Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

Efesierbrevet 4:6
han som är över alla, genom alla och i alla.

and we.

Johannes 14:20
På den dagen skolen I förstå att jag är i min Fader, och att I ären i mig, och att jag är i eder.

Johannes 17:21-23
jag beder att de alla må vara ett, och att, såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.…

in him.

1 Korinthierbrevet 6:13
Maten är för buken och buken för maten, men bådadera skall Gud göra till intet. Däremot är kroppen icke för otukt, utan för Herren, och Herren för kroppen;

and one.

1 Korinthierbrevet 12:3
Därför vill jag nu förklara för eder, att likasom ingen som talar i Guds Ande säger: »Förbannad vare Jesus», så kan ej heller någon säga: »Jesus är Herre» annat än i den helige Ande.

Matteus 11:27
Allt har av min Fader blivit förtrott åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern, ej heller känner någon Fadern utom Sonen och den för vilken Sonen vill göra honom känd. --

Matteus 28:18
Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: »Mig är given all makt i himmelen och på jorden.

Johannes 5:20-29
Ty Fadern älskar Sonen och låter honom se allt vad han själv gör; och större gärningar, än dessa äro, skall han låta honom se, så att I skolen förundra eder.…

Johannes 13:13
I kallen mig 'Mästare' och 'Herre', och I säger rätt, ty jag är så.

Johannes 17:23
-- jag i dem, och du i mig -- ja, för att de skola vara fullkomligt förenade till ett, så att världen kan förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem, såsom du har älskat mig.

Apostagärningarna 2:36
Så må nu hela Israels hus veta och vara förvissat om att denne Jesus som I haven korsfäst, honom har Gud gjort både till Herre och till Messias.»

Apostagärningarna 5:31
Och Gud har med sin högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare, för att åt Israel förläna bättring och syndernas förlåtelse.

Efesierbrevet 1:20-23
varmed han har verkat i Kristus, i det att han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i den himmelska världen,…

Efesierbrevet 4:5
en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader,

Filipperbrevet 2:9-11
Därför har ock Gud upphöjt honom över allting och givit honom det namn som är över alla namn…

Kolosserbrevet 1:16,17
Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.…

1 Timotheosbrevet 2:5,6
Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,…

1 Petrusbrevet 1:21
I som genom honom tron på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att eder tro nu ock kan vara ett hopp till Gud.

Uppenbarelseboken 1:18
och den levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

and we by.

Johannes 1:3
Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till.

Kolosserbrevet 1:6
som har kommit till eder, likasom det ock är att finna överallt i världen och där bär frukt och växer till, på samma sätt som det har gjort bland eder, allt ifrån den dag, då I hörden det och lärden i sanning känna Guds nåd.

Hebreerbrevet 1:2,3
har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.…

Länkar
1 Korinthierbrevet 8:6 Inter1 Korinthierbrevet 8:6 Flerspråkig1 Corintios 8:6 Spanska1 Corinthiens 8:6 Franska1 Korinther 8:6 Tyska1 Korinthierbrevet 8:6 Kinesiska1 Corinthians 8:6 EngelskaBible AppsBible Hub

BIBELN eller DEN HELIGA SKRIFT -- innehållande -- NYA TESTAMENTETS KANONISKA BÖCKER -- i överensstämmelse med den av KONUNGEN ÅR 1917 -- This is release 3.7 from Projekt Runeberg (//www.lysator.liu.se/runeberg/) of the Bible. That release was made 1999-04-09. It contains the full text of the Bible, and all of it has been spell-checked. -- gillade och stadfästa översättningen

Det Nye Testamente 1907. Det Gamle Testamente 1931. Ulrik Sandborg-Petersen, ParadigmsMasterPro.com.

Det Norsk Bibelselskap (1930)
Sammanhang
1 Korinthierbrevet 8
5Ty om ock några så kallade gudar skulle finnas, vare sig i himmelen eller på jorden -- och det finnes ju många »gudar» och många »herrar» -- 6så finnes dock för oss allenast en enda Gud: Fadern, av vilken allt är, och till vilken vi själva äro, och en enda Herre: Jesus Kristus, genom vilken allt är, och genom vilken vi själva äro. 7Dock, icke alla hava denna kunskap, utan somliga, som äro vana att ännu alltjämt tänka på avguden, äta köttet såsom avgudaofferskött. Och eftersom deras samvete är svagt, bliver det härigenom befläckat.…
Korshänvisningar
5 Mosebok 4:35
Du har själv fått se det, för att du skulle veta att HERREN är Gud, och ingen annan än han.

5 Mosebok 4:39
därför skall du i dag veta och lägga på hjärtat att HERREN är Gud, uppe i himmelen och nere på jorden, han och ingen annan;

5 Mosebok 6:4
Hör, Israel! HERREN, vår gud, HERREN är en.

Jesaja 46:9
Tänken på vad förr var, redan i forntiden; ty jag är Gud och eljest ingen, en Gud, vilkens like icke finnes;

Jeremia 10:6
Men dig, HERRE, är ingen lik; du är stor, ditt namn är stort i makt.

Jeremia 10:7
Vem skulle icke frukta dig, du folkens konung? Sådant tillkommer ju dig. Ty bland folkens alla vise och i alla deras riken finnes ingen som är dig lik.

Malaki 2:10
Hava vi icke alla en och samma fader? Har icke en och samma Gud skapat oss? Varför handla vi då trolöst mot varandra och bryta våra fäders förbund?

Johannes 1:3
Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till.

Johannes 1:10
I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville icke veta av honom.

Johannes 13:13
I kallen mig 'Mästare' och 'Herre', och I säger rätt, ty jag är så.

Romabrevet 11:36
Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom tillhör äran i evighet, amen.

1 Korinthierbrevet 1:2
hälsar den Guds församling som finnes i Korint, de i Kristus Jesus helgade, dem som äro kallade och heliga, jämte alla andra som åkalla vår Herres, Jesu Kristi, namn, på alla orter där de eller vi bo.

1 Korinthierbrevet 8:4
Vad alltså angår ätandet av kött från avgudaoffer, så säger jag detta: Vi veta visserligen att ingen avgud finnes till i världen, och att det icke finnes mer än en enda Gud.

Efesierbrevet 4:5
en Herre, en tro, ett dop, en Gud, som är allas Fader,

Efesierbrevet 4:6
han som är över alla, genom alla och i alla.

Kolosserbrevet 1:16
Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Alltsammans har blivit skapat genom honom och till honom.

1 Timotheosbrevet 2:5
Ty en enda är Gud, och en enda är medlare emellan Gud och människor: en människa, Kristus Jesus,

Hebreerbrevet 1:2
har han nu, på det yttersta av denna tid, talat till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han ock har skapat världen.

1 Korinthierbrevet 8:5
Överst på sidan
Överst på sidan